O nama

Studij sociologije osnovan je 1992. godine i čini jednu od temeljnih disciplina Fakulteta hrvatskih studija. Koncepcija studija sociologije usmjerena je na korištenje socioloških teorija i metodologije društvenih znanosti u razumijevanju društvenih procesa i fenomena u specifičnome kontekstu hrvatskoga društva te komparativno u europskoj i globalnoj perspektivi. Svojim je obrazovnim ishodima studij sociologije usmjeren na osposobljavanje kvalitetnoga sociološkoga istraživačkoga kadra opskrbljenoga profesionalnim istraživačkim i analitičkim vještinama nužnima za produktivan rad u javnom i privatnom sektoru. Preddiplomska i diplomska razina studija sociologije ustrojene su prema suvremenim međunarodnim znanstvenim standardima.


Obavijesti
Objavljeno: 25. 10. 2022. u 10:21
Administrator
Sudjelovanje dr. sc. Luke Šikića na...

Dr. sc. Luka Šikić sudjelovati će na jubilarnom 30. savjetovanju Hrvatskog društva ekonomista koje se održava 9., 10. i 11. studenoga 2022. u Grand Hotelu Adriatic u Opatiji. Fokus savjetovanja bit će budućnost hrvatskoga gospodarstva u uvjetima turbulentnih geopolitičkih zbivanja i neizvjesnih ekonomskih kretanja u svijetu. Dr. sc. Luka Šikić sa koautorima prof.dr.sc Josipom Ticom i dr.sc. Mislavom Šagovcem će predstaviti rad Analiza strukturnih promjena u sektorima međunarodno utrživih proizvoda i usluga.

Glavni cilj rada je analiza ekonomske strukture sektora međunarodno razmjenjivih proizvoda i usluga u hrvatskoj ekonomiji. U radu se koriste podatci iz godišnjih financijskih izvještaja poslovnih subjekata za analizu doprinosa odabranih sektora ekonomskom rastu, zaposlenosti, investicijama i neto izvozu. Rad propituje vertikalnu industrijsku politiku u Hrvatskoj, koja je često usmjerena na proizvodnju i turistički sektor kao perspektivne industrije. Rezultati upućuju na porast ekonomskog značaja uslužnog sektora prema većini pokazatelja, unutar kojega se po relativno većim stopama rasta ističu podsektori turizma i računalnog programiranja. Nalazi potvrđuju perspektivu „novih“ sektora, koji zbog rastuće globalizacije i digitalizacije imaju naglašeniju ulogu za budući ekonomski rast u Hrvatskoj i opravdavaju veći angažman nositelja ekonomske politike.

Objavljeno: 20. 10. 2022. u 12:58
Administrator
Sudjelovanje doc. dr. sc. Darija...

Doc. dr. sc. Dario Pavić održao je izlaganje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Migracije na rubu Europe: trendovi, politike i izazovi" u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti iz Zagreba, održanoj 29. i 30. rujna 2022. Izlaganje je bilo naslovljeno "Može li se vjerovati statistikama o migraciji? Usporedba Hrvatske i odabranih europskih zemalja" u kojem je doc. dr. sc. Pavić analizirao metode prikupljanja podataka o migracijskim tokovima u Hrvatskoj i šest europskih zemalja (Austrija, Irska, Italija, Njemačka, Norveška i Švedska), s posebnom pažnjom prema rokovima propisanima za prijavu uobičajenog prebivališta u pojedinoj zemlji. Isto tako, usporedio je  i brojeve iseljenih iz Hrvatske prema podacima Državnog zavoda za statistiku s podacima o useljenicima iz Hrvatske u spomenute zemlje. Utvrđene su  razlike u popisivanju migrantskih događaja među zemljama, a napose u Hrvatskoj, gdje nije jasan rok odjave kod dugotrajnijih boravaka u inozemstvu. Isto tako, utvrđeno je da je u velikom broju slučajeva broj prijavljenih hrvatskih državljana veći od broja iseljenih prema hrvatskim podacima. Rezultati ovog istraživanja upućuju na nužnost usklađivanja načina bilježenja  migracija između europskih zemalja.

Znanstvena konferencija  "Migracije na rubu Europe: trendovi, politike i izazovi" okupila je stručnjake iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i drugih zemalja, a cilj joj je bio   da se kroz izlaganja i rasprave znanstvenika različitih profila iz povijesne i suvremene perspektive analiziraju različiti aspekti migracija u europskim zemljama s naglaskom na jugoistočne, propita učinkovitost europskih migracijskih, azilnih i integracijskih politika te razmotre promjene koje u društvima nastaju kao rezultat migracijskih procesa.
 

 

Objavljeno: 19. 10. 2022. u 14:36
Administrator
Cjelovita ekologija za cjelovito...

U sklopu obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, Veleposlanstvo Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici u lipnju je organiziralo u Rimu znanstveno-stručnu konferenciju pod nazivom „Environment and Social Justice“  na kojoj je doc. dr. sc. Andreja Sršen s Odsjeka za sociologiju Fakulteta hrvatskih studija sudjelovala s temom  „Cjelovita ekologija za cjelovito društvo – socijalna održivost u perspektivi Europske unije“.

Suorganizatori konferencije bili su Papinsko sveučilište Gregoriana, Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja te Papinsko sveučilište Angelicum. Konferencija „Environment and Social Justice“   je kao tematsku podlogu za stručnu akademsku raspravu imala encikliku pape Franje „Laudato si’ – o brizi za zajednički dom“, s naglaskom na važnost cjelovite ekologije i prirodne međusobne povezanosti čovjeka, njegova društvenog okruženja i okoliša.


Iz medija:

https://www.vaticannews.va/hr/svijet/news/2022-06/laudato-si-veleposlanstvo-rh-okolis-socijalna-pravda.html

https://ika.hkm.hr/novosti/rim-odrzana-konferencija-okolis-i-socijalna-pravda-na-temu-laudato-si/

Objavljeno: 19. 10. 2022. u 14:32
Administrator
O. d. pročelnica Odsjeka za...

O. d. pročelnica Odsjeka za sociologiju završila je svoje znanstveno usavršavanje na temu „“An Integral Ecology for an Integral Society – Laudato Si' and Implications for Human Existence“ na Papinskom sveučilištu Gregoriana stekavši tako Joint Diploma in Ecologia Integrale.

 

Objavljeno: 5. 10. 2022. u 14:27
Admin
Erik Brezovec, Ivan Perkov i Marija...

Jubilarna, trideseta po redu međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija Dani Frane Petrića održana je od 25. rujna do 1. listopada 2022. u Cresu, u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva i u suradnji s ustanovama Grada Cresa. U sklopu manifestacije održana su i dva znanstvena simpozija. Jedan od suirganizatora simpozija Hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu je Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Na manifestaciji su sa zapaženim izlaganjima sudjelovali i nastavnici Odsjeka za sociologiju doc. dr. sc. Erik Brezovec, doc. dr. sc. Ivan Perkov i Marija Zelić mag. soc.  

Objavljeno: 2. 9. 2022. u 11:58
Uređeno: 2. 9. 2022. u 12:40
Ivan Perkov
Novi izborni kolegij...

Akademske godine 2022./2023. u zimskom semestru na diplomski studij sociologije uvodi se kolegij na temu upravljanja ljudskim potencijalima. Osim uobičajenih odrednica HR-a, poput upravljanja autoritetom, društvenih aktivnosti zaposlenika i selekcije kandidata, studenti će biti upoznati s modernim tehnologijama HRIS-a (human resources information system) te ATS-a (applicant tracking system) koji su u današnjem dobu nezaobilazni alati struke. Dio nastave bit će posvećen gostovanju HR stručnjaka iz renomiranih hrvatskih IT poduzeća.

Nositelj kolegija je dr. sc. Lovre de Grisogono, interdiscipninarni znanstvenik i nekadašnji menadžer u IT sektoru. Njegov razgovor za portal Netokracija u kojem predstavlja kolegij možete pogledati na poveznici

Objavljeno: 22. 7. 2022. u 23:19
Administrator
Objavljeno: 9. 6. 2022. u 10:26
Uređeno: 9. 6. 2022. u 10:27
Bruno Bogović
Interaktivno o održivosti: Gostujuća...

U okviru kolegija Društvo i održivost nositelja doc. dr. sc. Ivana Perkova održana su interktivna gostujuća predavanja nagrađivanog novinara HRT-a Mladena Iličkovića i dugogodišnjeg ekoaktivista iz udruge EkoZagreb Ivana Kosa.

Objavljeno: 21. 5. 2022. u 10:05
Administrator
Objavljeno: 15. 7. 2021. u 14:56
Uređeno: 15. 7. 2021. u 14:57
Admin
Novi kolegij "Risk Society"...

Od zimskog semestra akademske godine 2021./2022. na FHS-u počinje izvođenje kolegija Risk Society (Društvo rizika). Kolegij zajedno pokreću Katholische Universität Eichstätt-Ingolstad i Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija jedan od najznačajnijih suvremenih europskih sociologa prof. dr. sc. Joost van Loon koji je ujedno i dekan Fakulteta povijesti i društvenih znanosti na Sveučilištu Eichstätt-Ingolstad. Suradnik na kolegiju je dr. sc. Ivan Perkov s Fakulteta hrvatskih studija. Kolegij će se u cijelosti izvoditi online, na engleskome jeziku, putem platforme Zoom.

Objavljeno: 6. 7. 2021. u 17:05
Uređeno: 6. 7. 2021. u 17:07
Ivan Perkov
Reintegracija stigmatiziranih osoba u...

Na Fakultetu hrvatskih studija u organizaciji Udruge studenata sociologije Anomija, 18. lipnja 2021. održan je interdisciplinarni simpozij pod nazivom: “(Re)integracija stigmatiziranih osoba u društvo”.

Objavljeno: 27. 4. 2021. u 17:21
Administrator
Interaktivna predavanja: Ivan Perkov,...

U sklopu dvaju kolegija na studiju sociologije Fakulteta hrvatskih studija - Društvo i održivost te Integrativna bioetika, okoliš i društvo ovaj su tjedan održana dva interaktivna predavanja povezana s društvenim aspektima kružnoga gospodarstva. 

Objavljeno: 6. 4. 2021. u 15:01
Uređeno: 6. 4. 2021. u 17:20
Administrator
Od zbrinjavanja prema gospodarenju...

Intervju dr. sc. Ivana Perkova s Odsjeka za sociologiju Fakulteta hrvatskih studija HRT-u

Objavljeno: 11. 11. 2020. u 21:38
Uređeno: 12. 11. 2020. u 12:36
Administrator
Zašto studenti vole sociologiju
Objavljeno: 7. 10. 2020. u 09:55
Uređeno: 12. 11. 2020. u 12:39
Administrator
Natječaj za demonstrature - Odsjek za...
Objavljeno: 17. 6. 2020. u 23:48
Ivan Perkov
DVOPREDMETNI DIPLOMSKI STUDIJ...

Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu potvrđena je Odluka Fakultetskog vijeća Fakulteta hrvatskih studija o izvođenju dvopredmetnog diplomskog studija sociologije (nastavnički smjer) u ak. god. 2020./21. Studij je moguće kombinirati sa svim postojećim diplomskim dvopredmetnim studijima Fakulteta (Filozofija, Kroatologija, Hrvatski latinitet i Povijest).

Informacija za studente preddiplomskog studija sociologije i komunikologije: Budući da još uvijek ne postoji dvopredmetni diplomski studij komunikologije, studenti koji su na preddiplomskoj razini studirali u kombinaciji komunikologija / sociologija, na diplomskoj razini imaju pravo upisati jednopredmetni studij komunikologije (znanstveni smjer – 120 bodova po ECTS-u) i dvopredmetni studij sociologije (nastavnički smjer – 60 bodova po ECTS-u).

Objavljeno: 29. 4. 2020. u 12:57
Administrator
Objavljeno: 4. 10. 2019. u 12:17
Ivan Perkov
Nastavnici i studenti Odsjeka za...

Dvadeset i osma po redu međunarodna znanstveno – kulturna manifestacija Dani Frane Petrića održana je od 22. do 28. rujna 2019. u gradu Cresu (hotel Kimen). Organizatori manifestacije bili su Hrvatsko filozofsko društvo i  Grad Cres,  a među suorganizatorima su bili Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Dani Frane Petrića  jedinstven su događaj koji čine tri sastavnice: (1) međunarodni simpozij o izbornoj, interdisciplinarnoj temi, (2) međunarodni simpozij u čast hrvatskom filozofu, polihistoru i učenjaku Frani Petriću te (3) popratni kulturno – umjetnički program.

Objavljeno: 9. 9. 2019. u 12:15
Ivan Perkov
Intervju studentice Valentine...

Studentica diplomskoga studija sociologije na Hrvatskim studijima Valentina Pavlović dobitnica je nagrade za najbolji znanstveno-istraživački projekt Američkoga kriminološkog društva. Projekt "Research on Frequency and Readiness of Students in Post-socialist Countries of Southeast Europe do Report Criminal Offences" ASC je financirao s 1000 dolara, a realiziran je uz mentorstvo izv. prof. dr. sc. Irene Cajner Mraović. U istraživanju je sudjelovalo 1419  studenata iz 7 država.

Američko kriminološko društvo je s kolegicom Pavlović napravilo intervju za novi broj svojega glasnika, a mi ga prenosimo u cjelosti.

 

 

Objavljeno: 9. 7. 2019. u 17:33
Ivan Perkov
Studentica Antea Jezidžić dobitnica...

Njemačko društvo za akademsku razmjenu DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) dodijelilo je studentici sociologije na Hrvatskim studijima Antei Jezidžić stipendiju za ljetnu školu njemačkoga jezika za društvene znanosti. Kolegica je stipendiju dobila na temelju kriterija po kojima se bodovao akademski uspjeh, poznavanje njemačkoga jezika, motivacijsko pismo i nastavnička preporuka koju je napisao nastavnik na Odsjeku za sociologiju prof. dr. sc. Ivan Markešić. Stipendiju će iskoristiti na ljetnoj školi u Trieru (IFK Trier) s kolegama iz više svjetskih zemalja koji studiraju sociologiju ili srodne društvene znanosti, a polazni tekstovi za unaprjeđenje jezičnih vještina bit će kapitalna klasična sociološka i filozofska djela. Čestitamo!

Objavljeno: 4. 7. 2019. u 17:48
Ivan Perkov
Studentice sociologije Stela Fumić i...

Među dobitnicima Rektorove nagrade u akademskoj godini 2018./2019. za najbolje studentske znanstvene i umjetničke radove, posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova te za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici nalaze se i dvije studentice s Odsjeka za sociologiju Hrvatskih studija.

Objavljeno: 4. 7. 2019. u 17:34
Uređeno: 6. 7. 2019. u 12:38
Ivan Perkov
Profesorica Cajner Mraović u užem...

Profesorica s Odsjeka za sociologiju Hrvatskih studija – izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović – nominirana je te je ušla u uži krug izbora za međunarodnu nagradu Master Teacher of the Year.

Ovu nagradu dodjeljuje grupa web-stranica namijenjena studentima, asistentima, profesorima i institucijama vezanim uz visoko obrazovanje – findaphd.com, findamasters.com, findanmba.com, findapostdoc.com, findcpd.com, findaprofessionaldoctorate.com, postgraduatefundind.com, postgraduateforum.com. Ujedno, riječ je o najvećoj međunarodnoj bazi diplomskih i postdiplomskih programa registriranoj u Velikoj Britaniji koja savjetuje perspektivne studente u odabiru diplomskih i postdiplomskih studija.

Objavljeno: 4. 7. 2019. u 17:14
Ivan Perkov
Gostujuće predavanje - prof. dr....

Clàudia Urbano, izvanredna profesorica s Odsjeka za sociologiju, UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA, Lisabon, Portugal održala je dana 13.6.2019. predavanje pred studentima preddiplomskog i diplomskog studija sociologije u prepunoj dvorani Split na temu Social Structures. Education in Portugal and in Mediterranean Countries.

Objavljeno: 6. 6. 2019. u 19:06
Uređeno: 7. 6. 2019. u 14:53
Ivan Perkov
Društveno odgovorne akcije na...

ZAZELENIMO KAMPUS

Studenti diplomskoga studija sociologije na Hrvatskim studijima organizirali su 6.6.2019. na Kampusu Borongaj hvalevrijednu akciju “ZaZeleni Kampus” čiji je cilj bio podizanje svijesti studenata i nastavnika koji obitavaju na Kampusu Borongaj o važnosti odvojenoga prikupljanja otpada i ostalih tema ekologije i održivoga razvoja.

Objavljeno: 5. 6. 2019. u 17:40
Uređeno: 6. 7. 2019. u 12:37
Ivan Perkov
''(Za)zeleni...

Pozivamo Vas na druženje ''(Za)zeleni kampus'' koje će se održati u sklopu 1. Roštilja Hrvatskih studija, ovoga četvrtak 06. 06. 2019. uz popratna događanja od 14h do 18h. ''(Za)zeleni kampus'' je ideja studenata prve godine diplomskog studija, polaznika kolegija ''Društveno odgovorno djelovanje'' čiji su nositelji prof. dr. Renato Matić i Ivan Perkov, mag.soc. uz suradnika na kolegiju Erika Brezovca, mag. soc. Na druženju će nam se pridružiti prof. Puđak i prof. Perkov  te će s nama podijeliti razmišljanja o ''Ekološkoj održivosti'' iz sociološke perspektive.

Objavljeno: 4. 6. 2019. u 15:46
Ivan Perkov
Anomijin Gambit: Korupcija u sportu

U ovotjednom programu Anomijinog Gambita raspravljat će se o pitanju korupcije u hrvatskom sportu. Današnji nogometni navijači u prilično su lošoj strukturalnoj poziciji, jer kako klubovi sve više postaju privatiziranima tako rastu i očekivanja o zaradi njihovih vlasnika. Upravo iz takvih razloga rodila se inicijativa navijača GNK Dinamo Zagreb i djeluju kroz aktivnosti najnovije udruge Dinamo to smo mi. Kao bitan razlog svojeg nezadovoljstva i protestnog djelovanja naglašavaju upravo marginaliziranje navijača i nedemokratsko uzurpiranje svih upravljačkih ovlasti od trenutne klupske uprave. Koja je formula i koja su oruđa suzbijanja korupcije u praktičnom smislu, koji je put prema demokratizaciji donošenja klupskih odluka i očuvanja ljudskih prava navijača i simpatizera nogometnog kluba detaljnije će nam predstaviti nogometni aktivist i član udruge DTSM Goran Đulić.

Objavljeno: 2. 6. 2019. u 16:30
Uređeno: 6. 7. 2019. u 12:38
Ivan Perkov
Gostujuće predavanje: prof. dr. Zoran...

U sklopu kolegija "Društveno odgovorno djelovanje" čiji su nositelji prof. dr. Renato Matić i Ivan Perkov, mag. soc. uz suradnju asistenta Erika Brezovca, mag. soc., u ponedjeljak, 3. lipnja 2019. održano je gostujuće predavanje prof. dr. Zorana Zoričića, vodećega hrvatskoga stručnjaka za prevenciju, suzbijanje i liječenje ovisnosti.

Pred prepunom dvoranom Čakovec Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, prof. Zoričić je održao zannimljivo i interaktivno predavanje o problemima povezanima s ovisnostima. Naglasak predavanja bio je na ovisnostima među mladima.

 

 

Objavljeno: 17. 4. 2019. u 11:49
Uređeno: 6. 7. 2019. u 17:49
Ivan Perkov
Predavanje gostujuće profesorice...

Dana 15.4.2019. prof. Hatice Kübra Kocdeveci, English Language Instructor & Director of Assessment and Evaluation Division Foreign Languages Department, Istinye University, Turkey, u okviru Erasmus+ Staff Mobility Programme, održala je predavanje studentima sociologije (preddiplomskog i diplomskog studija) na temu Time to celebrate.

 

 

 

Objavljeno: 8. 4. 2019. u 16:25
Uređeno: 6. 7. 2019. u 12:41
Ivan Perkov
Akademik Ivan Markešić

Odsjek za sociologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu dobio je prvog Akademika. Naš dugogodišnji suradnik, doajen hrvatske sociologije, dr. sc. Ivan Markešić, znanstveni savjetnik u trajnome zvanju i redoviti profesor u trajnome zvanju, dana 3. ožujka, 2019. godine promoviran je u redovitog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, u području društvenih znanosti, polju sociologije.

Objavljeno: 8. 1. 2018. u 10:29
Uređeno: 6. 7. 2019. u 15:04
Ivan Perkov
Nagrada izv. prof. dr. sc. Ireni...

Privremeno Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija dodijelilo je nagradu za znanstvene radove visoke međunaordne vidljivosti za 2016. godinu izv. prof. dr. sc. Ireni Cajner Mraović s Odsjeka za sociologiju.

Objavljeno: 8. 1. 2018. u 10:24
Uređeno: 6. 7. 2019. u 12:42
Ivan Perkov
Gostujuće predavanje na temu „Prinosi...

Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu održano je gostujuće predavanje konzula Republike Čile u RH, gospodina Maximiliana Jara Pozoa, i veleposlanika gospodina Juana Luisa Nilo Valledora na temu doprinosa Hrvata i njihovih potomaka Čileu. Predavanje je održano na poziv doc. dr. sc. Andreje Sršen, a bilo je namijenjeno studentima koji pohađaju kolegije "Uvod u sociologiju hrvatskoga iseljeništva" i "Sociologija hrvatskoga društva". Predavanju su, uz studente, nazočili i državni tajnik u MZO-u doc. dr. sc. Matko Glunčić i vanjska suradnica na Odsjeku za sociologiju  gospođa Tuga Tarle, prof., koja je prevodila predavanje sa španjolskoga na hrvatski jezik.

Objavljeno: 8. 1. 2018. u 10:20
Uređeno: 6. 7. 2019. u 12:42
Ivan Perkov
Skup hrvatske dijaspore u Santiago de...

U Santiago de Chileu je od 27. do 29. listopada 2017. održan Skup hrvatske dijaspore Južne Amerike, na kojemu su sudjelovali predstavnici hrvatskih zajednica iz Čilea, Bolivije, Ekvadora, Perua, Argentine, Brazila i Paragvaja. Izaslanstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja, koje je predvodio državni tajnik doc. dr. sc. Matko Glunčić, sudjelovalo je na godišnjem Skupu hrvatske dijaspore Južne Amerike u Santiagu, glavnome gradu Čilea. U izaslanstvu su bili i predstavnici Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj prof. dr. sc. Željko Grabarević i prof. dr. sc. Jurica Pavičić te predstavnica Sveučilišta u Zagrebu doc. dr. sc. Andreja Sršen.

 

Objavljeno: 8. 1. 2018. u 10:17
Uređeno: 6. 7. 2019. u 12:42
Ivan Perkov
Nastavnici Odsjeka za sociologiju...

Doc. dr. sc. Andreja Sršen kao voditeljica te asistenti Odsjeka za sociologiju Hrvatskih studija i doktorandi sociologije Erik Brezovec, mag. soc. i Ivan Perkov, mag. soc. proveli su istraživanje među sudionicima Hrvatskih svjetskih igara koje su u srpnju 2017. održane u Zagrebu. Ciljevi istraživanja bili su utvrditi stupanj povezanosti iseljenika s Republikom Hrvatskom te njihove stavove o mogućnostima povratka u Hrvatsku. Ispitan je i njihov interes za studiranje na hrvatskim visokoškolskim institucijama. Rad je izložen na 3. Hrvatskom iseljeničkom kongresu u lipnju 2018. u Osijeku.

Objavljeno: 8. 1. 2018. u 10:13
Uređeno: 6. 7. 2019. u 12:43
Ivan Perkov
Sudjelovanje nastavnika Odsjeka za...

Okrugli stol u organizaciji Vijeća mladih Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović s temom problematike mladih povratnika iz iseljeništva pod nazivom „Biti mladi povratnik i živjeti u Hrvatskoj“ održao se u Uredu predsjednice Republike Hrvatske 21. srpnja 2017. Na okruglom stolu sudjelovali su i predstavnici Odsjeka za sociologiju  doc. dr. sc. Andreja Sršen i Ivan Perkov, mag. soc. Kao cilj okruglog stola Predsjednica je navela poticanje dijaloga u javnosti i medijima, kako u iseljeništvu, tako i u zemlji. Bilo je riječi i o prijedlozima konkretnih mjera koje je nužno provesti za poboljšanje statusa povratnika i poticanje povratništva.

 

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic