O nama

Studij sociologije osnovan je 1992. godine i čini jednu od temeljnih disciplina Fakulteta hrvatskih studija. Koncepcija studija sociologije usmjerena je na korištenje socioloških teorija i metodologije društvenih znanosti u razumijevanju društvenih procesa i fenomena u specifičnome kontekstu hrvatskoga društva te komparativno u europskoj i globalnoj perspektivi. Svojim je obrazovnim ishodima studij sociologije usmjeren na osposobljavanje kvalitetnoga sociološkoga istraživačkoga kadra opskrbljenoga profesionalnim istraživačkim i analitičkim vještinama nužnima za produktivan rad u javnom i privatnom sektoru. Preddiplomska i diplomska razina studija sociologije ustrojene su prema suvremenim međunarodnim znanstvenim standardima.


Objavljeno: 20. 10. 2022. u 12:58
Administrator
Sudjelovanje doc. dr. sc. Darija...

Doc. dr. sc. Dario Pavić održao je izlaganje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Migracije na rubu Europe: trendovi, politike i izazovi" u organizaciji Instituta za migracije i narodnosti iz Zagreba, održanoj 29. i 30. rujna 2022. Izlaganje je bilo naslovljeno "Može li se vjerovati statistikama o migraciji? Usporedba Hrvatske i odabranih europskih zemalja" u kojem je doc. dr. sc. Pavić analizirao metode prikupljanja podataka o migracijskim tokovima u Hrvatskoj i šest europskih zemalja (Austrija, Irska, Italija, Njemačka, Norveška i Švedska), s posebnom pažnjom prema rokovima propisanima za prijavu uobičajenog prebivališta u pojedinoj zemlji. Isto tako, usporedio je  i brojeve iseljenih iz Hrvatske prema podacima Državnog zavoda za statistiku s podacima o useljenicima iz Hrvatske u spomenute zemlje. Utvrđene su  razlike u popisivanju migrantskih događaja među zemljama, a napose u Hrvatskoj, gdje nije jasan rok odjave kod dugotrajnijih boravaka u inozemstvu. Isto tako, utvrđeno je da je u velikom broju slučajeva broj prijavljenih hrvatskih državljana veći od broja iseljenih prema hrvatskim podacima. Rezultati ovog istraživanja upućuju na nužnost usklađivanja načina bilježenja  migracija između europskih zemalja.

Znanstvena konferencija  "Migracije na rubu Europe: trendovi, politike i izazovi" okupila je stručnjake iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i drugih zemalja, a cilj joj je bio   da se kroz izlaganja i rasprave znanstvenika različitih profila iz povijesne i suvremene perspektive analiziraju različiti aspekti migracija u europskim zemljama s naglaskom na jugoistočne, propita učinkovitost europskih migracijskih, azilnih i integracijskih politika te razmotre promjene koje u društvima nastaju kao rezultat migracijskih procesa.
 

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic