Prijediplomski studij sociologije (jednopredmetni)
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Sociologija hrvatskog društva 1- Demokršćanstvo i država (269434)
Sršen, A.
1,0,0
45
(15P+30S)
1 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 (165536)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
1 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (172495)
Marinović Golubić, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Uvod u znanstveni rad (159876)
Pavić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.)
=> Izborni kolegiji (2). na Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Društveni menadžment (201333)
Vučenović, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Društvo inovacija (239920) *
Šimpraga, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (200602) *
Savić, V.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Istraživanja, mjerenje i suzbijanje korupcije (126250) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Izbori i društvene zakonitosti (200665)
Perkov, I.
- 20
(20S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kiborgoetika i robotoetika (227470) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Komunikacijsko-medijske teorije (228067)
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske (269463)
Perkov, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička geografija (200712) *
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Psihijatrija i društvo (200703)
Janeš, L.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija glazbe (269452) *
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija identiteta (117249)
Sršen, A.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija marketinga (269451) *
Matić, R.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Stanovništvo svijeta (37787)
Pokos, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u javne politike (269455) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS SOC (3839) - Izborni kolegiji (1.)-1. sem.
=> Izborni kolegiji (1.) na Studiju sociologije - 1 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Povijest socijalnih teorija (253953)
Matić, R.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Sociologija rada i organizacije (214001)
Dubreta, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS TZP (17087) za jednopredmetne studije
=> TZP za jednpredmetne studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Kardum, M.; Rezo, V.; Ordulj, A.; Kardum, M.
1,0,0
45
(15P+30LK)
1, 2 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (188068)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
ECTS TZP (3557) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za JP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Društvo i održivost (130891)
Perkov, I.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 2 - Suvremeni religijski izazovi (269826)
Matić, R.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
7.0 Sociološke teme i perspektive 1 (269820)
Matić, R.; Perkov, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 2 (165537)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
2 INFO
ECTS SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.)
=> Izborni kolegiji (2). na Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Društveni menadžment (201333) *
Vučenović, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Društvo inovacija (239920)
Šimpraga, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (200602)
Savić, V.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Istraživanja, mjerenje i suzbijanje korupcije (126250)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Izbori i društvene zakonitosti (200665) *
Perkov, I.
- 20
(20S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kiborgoetika i robotoetika (227470)
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Komunikacijsko-medijske teorije (228067) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske (269463) *
Perkov, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička geografija (200712)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Psihijatrija i društvo (200703) *
Janeš, L.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija glazbe (269452)
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija identiteta (117249) *
Sršen, A.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija marketinga (269451)
Matić, R.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Stanovništvo svijeta (37787) *
Pokos, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u javne politike (269455)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS SOC (3840) - Izborni kolegiji (1.)-2. sem.
=> Izborni kolegiji (1.) na Studiju sociologije - 2 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Ljudska prava (177435)
Savić, V.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
3.0 Sociologija prostora (200700)
Ursić, S.
1,1,0
30
(15P+15S)
2 INFO
ECTS TZP (17087) za jednopredmetne studije
=> TZP za jednpredmetne studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Kardum, M.; Rezo, V.; Ordulj, A.; Kardum, M.
1,0,0
45
(15P+30LK)
1, 2 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (188068)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
ECTS TZP (3557) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za JP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodologija društvenih istraživanja (269481)
Pavić, D.; Cajner Mraović, I.
1,1,0
60
(30P+30S)
3 INFO
5.0 Socijalna psihologija (37767)
Franc, R.
1,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
7.0 Sociološke teme i perspektive 2 (269828)
Matić, R.; Perkov, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 3 (185308)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
3 INFO
ECTS SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.)
=> Izborni kolegiji (2). na Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Društveni menadžment (201333)
Vučenović, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Društvo inovacija (239920) *
Šimpraga, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (200602) *
Savić, V.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Istraživanja, mjerenje i suzbijanje korupcije (126250) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Izbori i društvene zakonitosti (200665)
Perkov, I.
- 20
(20S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kiborgoetika i robotoetika (227470) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Komunikacijsko-medijske teorije (228067)
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske (269463)
Perkov, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička geografija (200712) *
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Psihijatrija i društvo (200703)
Janeš, L.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija glazbe (269452) *
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija identiteta (117249)
Sršen, A.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija marketinga (269451) *
Matić, R.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Stanovništvo svijeta (37787)
Pokos, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u javne politike (269455) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS SOC (2960) - izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za JP Studij sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Alternativni odgoj i obrazovanje (227644)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Državnici XX. stoljeća (270186) *
Jurković, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi (188082) *
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Etika (214834) *
Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953) *
Barišić, P.; Greguric, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828) *
Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835)
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Filozofija renesanse (227465)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954)
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofska kulturna antropologija (214823) *
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040) *
Franić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Globalna strategija (226637)
Jurković, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Gospodarski potencijali iseljeništva (269804)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Grčki utjecaj na rimsku kulturu (86146)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638)
Milićević, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska etnologija (188075) *
Vuković, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083)
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture (188084) *
Jurić Janjik, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska inkunabulistika (239794)
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatska likovna umjetnost (37464)
Getaldić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvatske katoličke misije (238017)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatski identitet u europskom kontekstu (270237)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163) *
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo (52318)
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973) *
Grčević, M.
1,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski prostor i arhitektura (270385) *
Ćosić, S.
- 30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski velikani u iseljeništvu (214014) *
Krašić, W.
0,0,0
45
(15P+30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatsko brodovlje u novom vijeku (223531) *
Podhraški Čizmek, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat (238018) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatsko političko iseljeništvo (226643) *
Krašić, W.
0,0,0
45
(30P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079)
Smiljanić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Izborni sustavi (238021) *
Komušanac, M.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Javni nastup (213962) *
Tanta, I.
- 30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089) *
Baković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Jugoslavenski komunistički zločini (213991) *
Vukelić, V.; Šumanović, V.
0,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics (228390)
Demo, Š.
1,1,1
45
(30P+15PK)
3, 4, 5 INFO
3.0 Krajolik i tradicija u hrvatskoj arhitekturi (270391) *
Ćosić, S.
- 30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Logika 1 (187819) *
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Marin Držić (215209) *
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat (202401)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408) *
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891) *
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Opća pedagogija (226941)
Hrvatić, N.
0,0,0
60
(30P+15M+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (188068)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090)
Grmuša, T.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Pedagogija mladosti (227722) *
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika (234350) *
Ordulj, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike (214655)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije (38842) *
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga kazališta (37469)
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Pravogovor (188077) *
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
3, 4, 5 INFO
5.0 Pregled povijesti svjetske književnosti (173445) *
Brozović, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Rimska komedija (38874) *
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Rimska povijest i civilizacija (45755)
Jerković, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978) *
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Socijalna filozofija (214837)
Barišić, P.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
Komušanac, M.
- 30
(30P)
3, 4, 5 INFO
2.0 Stanovništvo Hrvatske (226641)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Sustavna pedagogija (226202) *
Hrvatić, N.
- 45
(30P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (269707) *
Jurić, T.
0,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Svakodnevnica Rimljana (33169)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Teorija migracija (194394)
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Utjecajne ličnosti iz povijesti kršćanstva: između povijesti, tradicije i mita/The Great Figures of Christianity: Between History, Tradition, and Myth (270101)
Glazer, E.
- 30
(30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
5.0 Uvod u kroatologiju (144284)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089) *
Kunić, T.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u pomoćne povijesne znanosti (153264) *
Popić, T.
1,0,0
60
(15P+30PK+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u razvojnu psihologiju (37808)
Vučenović, D.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468) *
Skansi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti (117209) *
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090) *
Jerković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske (188087)
Komušanac, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (269713) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
ECTS SOC (3479) - Izborni kolegiji (1.)-3. sem.
=> Izborni kolegiji (1.) na Studiju sociologije - 3 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Sociologija devijantnosti (172505)
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
4.0 Sociologija sigurnosti (130871)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Makrosociološke teorije (269831)
Marinović Golubić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
6.0 Primjena metoda društvenih istraživanja (269476)
Pavić, D.
1,0,0
75
(15P+30PK+30S)
4 INFO
5.0 Statistika u društvenim istraživanjima (37765)
Pavić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 4 (185309)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
4 INFO
ECTS SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.)
=> Izborni kolegiji (2). na Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Društveni menadžment (201333) *
Vučenović, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Društvo inovacija (239920)
Šimpraga, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (200602)
Savić, V.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Istraživanja, mjerenje i suzbijanje korupcije (126250)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Izbori i društvene zakonitosti (200665) *
Perkov, I.
- 20
(20S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kiborgoetika i robotoetika (227470)
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Komunikacijsko-medijske teorije (228067) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske (269463) *
Perkov, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička geografija (200712)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Psihijatrija i društvo (200703) *
Janeš, L.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija glazbe (269452)
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija identiteta (117249) *
Sršen, A.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija marketinga (269451)
Matić, R.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Stanovništvo svijeta (37787) *
Pokos, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u javne politike (269455)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS SOC (2960) - izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za JP Studij sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Alternativni odgoj i obrazovanje (227644) *
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Državnici XX. stoljeća (270186)
Jurković, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi (188082)
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Etika (214834)
Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953)
Barišić, P.; Greguric, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828)
Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889)
Greguric, I.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835) *
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Filozofija renesanse (227465) *
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954) *
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofska kulturna antropologija (214823)
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040)
Franić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Globalna strategija (226637) *
Jurković, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Gospodarski potencijali iseljeništva (269804) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Grčki utjecaj na rimsku kulturu (86146) *
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562) *
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638) *
Milićević, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska etnologija (188075)
Vuković, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083) *
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture (188084)
Jurić Janjik, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska inkunabulistika (239794) *
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatska likovna umjetnost (37464) *
Getaldić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvatske katoličke misije (238017) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatski identitet u europskom kontekstu (270237) *
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo (52318) *
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973)
Grčević, M.
1,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski prostor i arhitektura (270385)
Ćosić, S.
- 30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968) *
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski velikani u iseljeništvu (214014)
Krašić, W.
0,0,0
45
(15P+30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatsko brodovlje u novom vijeku (223531)
Podhraški Čizmek, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat (238018)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatsko političko iseljeništvo (226643)
Krašić, W.
0,0,0
45
(30P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079) *
Smiljanić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Izborni sustavi (238021)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Javni nastup (213962)
Tanta, I.
- 30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089)
Baković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Jugoslavenski komunistički zločini (213991)
Vukelić, V.; Šumanović, V.
0,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics (228390) *
Demo, Š.
1,1,1
45
(30P+15PK)
3, 4, 5 INFO
3.0 Krajolik i tradicija u hrvatskoj arhitekturi (270391)
Ćosić, S.
- 30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Logika 1 (187819)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Marin Držić (215209)
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat (202401) *
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408)
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891)
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Opća pedagogija (226941) *
Hrvatić, N.
0,0,0
60
(30P+15M+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (188068)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090) *
Grmuša, T.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Pedagogija mladosti (227722)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika (234350)
Ordulj, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike (214655) *
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije (38842)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga kazališta (37469) *
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Pravogovor (188077)
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
3, 4, 5 INFO
5.0 Pregled povijesti svjetske književnosti (173445)
Brozović, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832) *
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Rimska komedija (38874)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Rimska povijest i civilizacija (45755) *
Jerković, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Socijalna filozofija (214837) *
Barišić, P.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025)
Komušanac, M.
- 30
(30P)
3, 4, 5 INFO
2.0 Stanovništvo Hrvatske (226641) *
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Sustavna pedagogija (226202)
Hrvatić, N.
- 45
(30P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (269707)
Jurić, T.
0,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Svakodnevnica Rimljana (33169) *
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Teorija migracija (194394) *
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Utjecajne ličnosti iz povijesti kršćanstva: između povijesti, tradicije i mita/The Great Figures of Christianity: Between History, Tradition, and Myth (270101) *
Glazer, E.
- 30
(30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818) *
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
5.0 Uvod u kroatologiju (144284) *
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820) *
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089)
Kunić, T.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u pomoćne povijesne znanosti (153264)
Popić, T.
1,0,0
60
(15P+30PK+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u razvojnu psihologiju (37808) *
Vučenović, D.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468)
Skansi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti (117209)
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090)
Jerković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske (188087) *
Komušanac, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (269713)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
ECTS SOC (3480) - Izborni kolegiji (1.)-4. sem.
=> Izborni kolegiji (1.) na Studiju sociologije - 4 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska tradicijska kultura i globalizacija (226945)
Račić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Sociologija prehrane (269448)
Marinović Golubić, M.
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Kulturna antropologija (37768)
Perić Kaselj, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
7.0 Mikrosociološke teorije (269846)
Brezovec, E.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
5.0 Primjene statistike u društvenim istraživanjima (64556)
Šikić, L.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 3 - Društvo i maloljetnička delikvencija (253967)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
ECTS SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.)
=> Izborni kolegiji (2). na Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Društveni menadžment (201333)
Vučenović, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Društvo inovacija (239920) *
Šimpraga, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (200602) *
Savić, V.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Istraživanja, mjerenje i suzbijanje korupcije (126250) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Izbori i društvene zakonitosti (200665)
Perkov, I.
- 20
(20S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kiborgoetika i robotoetika (227470) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Komunikacijsko-medijske teorije (228067)
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske (269463)
Perkov, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička geografija (200712) *
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Psihijatrija i društvo (200703)
Janeš, L.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija glazbe (269452) *
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija identiteta (117249)
Sršen, A.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija marketinga (269451) *
Matić, R.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Stanovništvo svijeta (37787)
Pokos, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u javne politike (269455) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS SOC (2960) - izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za JP Studij sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Alternativni odgoj i obrazovanje (227644)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Državnici XX. stoljeća (270186) *
Jurković, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi (188082) *
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Etika (214834) *
Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953) *
Barišić, P.; Greguric, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828) *
Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835)
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Filozofija renesanse (227465)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954)
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofska kulturna antropologija (214823) *
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040) *
Franić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Globalna strategija (226637)
Jurković, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Gospodarski potencijali iseljeništva (269804)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Grčki utjecaj na rimsku kulturu (86146)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638)
Milićević, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska etnologija (188075) *
Vuković, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083)
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture (188084) *
Jurić Janjik, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska inkunabulistika (239794)
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatska likovna umjetnost (37464)
Getaldić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvatske katoličke misije (238017)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatski identitet u europskom kontekstu (270237)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163) *
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo (52318)
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973) *
Grčević, M.
1,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski prostor i arhitektura (270385) *
Ćosić, S.
- 30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski velikani u iseljeništvu (214014) *
Krašić, W.
0,0,0
45
(15P+30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatsko brodovlje u novom vijeku (223531) *
Podhraški Čizmek, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat (238018) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatsko političko iseljeništvo (226643) *
Krašić, W.
0,0,0
45
(30P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079)
Smiljanić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Izborni sustavi (238021) *
Komušanac, M.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Javni nastup (213962) *
Tanta, I.
- 30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089) *
Baković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Jugoslavenski komunistički zločini (213991) *
Vukelić, V.; Šumanović, V.
0,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics (228390)
Demo, Š.
1,1,1
45
(30P+15PK)
3, 4, 5 INFO
3.0 Krajolik i tradicija u hrvatskoj arhitekturi (270391) *
Ćosić, S.
- 30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Logika 1 (187819) *
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Marin Držić (215209) *
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat (202401)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408) *
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891) *
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Opća pedagogija (226941)
Hrvatić, N.
0,0,0
60
(30P+15M+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (188068)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090)
Grmuša, T.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Pedagogija mladosti (227722) *
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika (234350) *
Ordulj, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike (214655)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije (38842) *
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga kazališta (37469)
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Pravogovor (188077) *
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
3, 4, 5 INFO
5.0 Pregled povijesti svjetske književnosti (173445) *
Brozović, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Rimska komedija (38874) *
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Rimska povijest i civilizacija (45755)
Jerković, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978) *
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Socijalna filozofija (214837)
Barišić, P.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
Komušanac, M.
- 30
(30P)
3, 4, 5 INFO
2.0 Stanovništvo Hrvatske (226641)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Sustavna pedagogija (226202) *
Hrvatić, N.
- 45
(30P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (269707) *
Jurić, T.
0,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Svakodnevnica Rimljana (33169)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Teorija migracija (194394)
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Utjecajne ličnosti iz povijesti kršćanstva: između povijesti, tradicije i mita/The Great Figures of Christianity: Between History, Tradition, and Myth (270101)
Glazer, E.
- 30
(30S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
5.0 Uvod u kroatologiju (144284)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089) *
Kunić, T.
1,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u pomoćne povijesne znanosti (153264) *
Popić, T.
1,0,0
60
(15P+30PK+15S)
3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u razvojnu psihologiju (37808)
Vučenović, D.
0,0,0
30
(30P)
3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468) *
Skansi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
4.0 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti (117209) *
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090) *
Jerković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske (188087)
Komušanac, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3, 4, 5 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (269713) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(30S)
3, 4, 5 INFO
ECTS SOC (3481) - Izborni kolegiji (1.)-5. sem.
=> SOC (3481) - Izborni kolegiji (1.)-5. sem.
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Osnove istraživanja tržišta (64552)
Balabanić, I.; Brezovec, E.
1,0,0
30
(30P)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Postindustrijsko društvo (253974)
Perkov, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 4 - Analiza medijskih sustava (215042)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
45
(15P+30S)
6 INFO
5.0 Završni rad (38774)
0,0,0
0
()
6 INFO
ECTS SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.)
=> Izborni kolegiji (2). na Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Društveni menadžment (201333) *
Vučenović, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Društvo inovacija (239920)
Šimpraga, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (200602)
Savić, V.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Istraživanja, mjerenje i suzbijanje korupcije (126250)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Izbori i društvene zakonitosti (200665) *
Perkov, I.
- 20
(20S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kiborgoetika i robotoetika (227470)
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Komunikacijsko-medijske teorije (228067) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske (269463) *
Perkov, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička geografija (200712)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Psihijatrija i društvo (200703) *
Janeš, L.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija glazbe (269452)
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija identiteta (117249) *
Sršen, A.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija marketinga (269451)
Matić, R.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Stanovništvo svijeta (37787) *
Pokos, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u javne politike (269455)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS SOC (3502) - Izborni kolegiji (1.)-6. sem.
=> SOC (3502) - Izborni kolegiji (1.)-6. sem
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Povijest hrvatske sociologije (172543)
Matić, R.
1,1,1
30
(15P+15S)
6 INFO
4.0 Sociologija religije (253975)
Brezovec, E.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Sociologija hrvatskog društva 1- Demokršćanstvo i država (269434)
Sršen, A.
1,0,0
45
(15P+30S)
1 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 (165536)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
1 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (172495)
Marinović Golubić, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Uvod u znanstveni rad (159876)
Pavić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.)
=> Izborni kolegiji (2). na Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Društveni menadžment (201333)
Vučenović, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Društvo inovacija (239920) *
Šimpraga, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (200602) *
Savić, V.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Istraživanja, mjerenje i suzbijanje korupcije (126250) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Izbori i društvene zakonitosti (200665)
Perkov, I.
- 20
(20S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kiborgoetika i robotoetika (227470) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Komunikacijsko-medijske teorije (228067)
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske (269463)
Perkov, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička geografija (200712) *
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Psihijatrija i društvo (200703)
Janeš, L.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija glazbe (269452) *
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija identiteta (117249)
Sršen, A.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija marketinga (269451) *
Matić, R.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Stanovništvo svijeta (37787)
Pokos, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u javne politike (269455) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS SOC (3839) - Izborni kolegiji (1.)-1. sem.
=> Izborni kolegiji (1.) na Studiju sociologije - 1 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Povijest socijalnih teorija (253953)
Matić, R.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Sociologija rada i organizacije (214001)
Dubreta, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS TZP (17087) za jednopredmetne studije
=> TZP za jednpredmetne studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Kardum, M.; Rezo, V.; Ordulj, A.; Kardum, M.
1,0,0
45
(15P+30LK)
1, 2 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (188068)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
ECTS TZP (3557) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za JP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Društvo i održivost (130891)
Perkov, I.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 2 - Suvremeni religijski izazovi (269826)
Matić, R.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
7.0 Sociološke teme i perspektive 1 (269820)
Matić, R.; Perkov, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 2 (165537)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
2 INFO
ECTS SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.)
=> Izborni kolegiji (2). na Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Društveni menadžment (201333) *
Vučenović, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Društvo inovacija (239920)
Šimpraga, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (200602)
Savić, V.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Istraživanja, mjerenje i suzbijanje korupcije (126250)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Izbori i društvene zakonitosti (200665) *
Perkov, I.
- 20
(20S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kiborgoetika i robotoetika (227470)
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Komunikacijsko-medijske teorije (228067) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske (269463) *
Perkov, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Politička geografija (200712)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Psihijatrija i društvo (200703) *
Janeš, L.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija glazbe (269452)
- 45
(30P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija identiteta (117249) *
Sršen, A.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sociologija marketinga (269451)
Matić, R.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Stanovništvo svijeta (37787) *
Pokos, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Uvod u javne politike (269455)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS SOC (3840) - Izborni kolegiji (1.)-2. sem.
=> Izborni kolegiji (1.) na Studiju sociologije - 2 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Ljudska prava (177435)
Savić, V.