Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics
Šifra: 228390
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Šime Demo
Izvođači: prof. dr. sc. Šime Demo - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ovaj se predmet bavi odnosom jezika i njegova konteksta. Što god izrekli i napisali, značenjski je nepotpuno dok se ne uklopi u konkretnu situaciju (npr. vrijeme, mjesto, svrha, prethodni događaji, sudionici). Usvajajući osnovne pojmove pragmatičke teorije i analize, naučit ćemo kako ljudi izrečene ili napisane riječi upotpunjavaju kontekstualnim informacijama i tako dobivaju cjelovitu poruku. Kroz raspravu i radionice osvješćivat ćemo do koje je mjere naša svakodnevna jezična komunikacija ovisna o kontekstu, ali i to kako je manipulacija vezama između jezične i izvanjezične stvarnosti ključna za domene kao što su humor, reklame i politička polemika. Naučit ćemo kako ljudi koji dolaze iz različitih kultura često različito razumijevaju iste iskaze. Kroz teoriju govornih činova promotrit ćemo načine na koje se, ako su za to zadovoljeni određeni uvjeti, jezikom može mijenjati stvarnost. Teorija uljudnosti pokazat će nam kako se kroz jezik ostvaruju hijerarhijski međuljudski odnosi.
Pragmatika će nam omogućiti bolje razumijevanje mehanizama verbalne komunikacije, a ono će nam pomoći i u uobličavanju vlastitoga jezika i u izgradnji kritičkog pristupa svemu što čujemo ili pročitamo.
Ishodi učenja:
 1. uočiti razliku između izrečenog i neizrečenog dijela poruke
 2. prepoznati načine na koje se jezikom mijenja stvarnost pomoću govornih činova
 3. analizirati komunikacijsku dinamiku pomoću pragmatičkih koncepata
 4. razumjeti načine na koje se jezično ostvaruju uljudnost i neuljudnost
 5. dati pragmatički zasnovano objašnjenje pojava tradicionalno promatranih u kontekstu domena kao što su stil, retorika i logičke pogreške
 6. protumačiti primjere međukulturnih razlika u komunikaciji
Literatura:
 1. Pragmatics and discourse: a resource book for students, , Cutting, J., London: Routledge, 2002.
 2. Pragmatics, , Yule, G., Oxford: Oxford University Press, 1996.
1. semestar
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar Ne predaje se
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar Ne predaje se
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
KOM (2945) - Izborni kolegiji 1. - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Šime Demo:

  Utorkom 11:45-12:45 (uz prethodnu najavu)

  Lokacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic