Akademski talijanski
Šifra: 226939
ECTS: 4.0
Nositelji: nasl. doc. dr. sc. Marta Račić
Izvođači: nasl. doc. dr. sc. Marta Račić - Vježbe iz stranog jezika
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe iz stranog jezika 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobiti studente za samostalno služenje stručnom i znanstvenom literaturom na talijanskom jeziku.
Razvijati samostalnost studenata u vještinama čitanja, razumijevanja i govorenja na talijanskom jeziku.
Stjecanje fonda riječi i razumijevanje gramatičkih struktura svojstvenih talijanskomu akademskomu tekstu.
Pružiti studentima uvid u okosnice talijanske kulture i identiteta s posebnim naglaskom na talijansko-hrvatske povijesno-jezične dodire.
Služiti se rječnicima, gramatikom i ostalim dostupnim priručnicima i izvorima za daljnje razvijanje svojih jezičnih kompetencija iz talijanskoga jezika.
Primijeniti znanja talijanskoga jezika i iznositi mišljenje i stajališta o temama iz područja struke na talijanskom jeziku.

Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi:
Razvijati sposobnosti prepoznavanja, procjenjivanja, afirmiranja, primjenjivanja, projiciranja, modeliranja i razvojnoga usklađivanja hrvatskih civilizacijskih vrjednota; razvijati akademsku spoznaju o sustavima vrijednosti i njihovu civilizacijskom dosegu te odgojno-identitetsku usmjerenost prema nacionalnim razvojnim koncepcijama, a radi održivosti kulturne raznolikosti nasljeđa čovječanstva.
Objasniti koncepcije, modele i programe ostvarivanja odgojno-obrazovnih ciljeva u institucionalnom i izvaninstitucionalnom okružju, vrijednosnu angažiranost odgoja, odgojne i obrazovne sadržajne normative, normative izgrađenosti i osposobljenosti te normative razumijevanja i pronicanja.
Razviti vještinu refleksije i samorefleksije u okviru odgojno-obrazovnoga djelovanja djelotvorne usmene i pisane komunikacije s učenicima, roditeljima, kolegama učiteljima i stručnim suradnicima te predvidjeti, uočiti, utvrditi i riješiti konkretan pedagoški problem.
Savjesno procjenjivati vlastite sposobnosti, umijeća i stajališta te samovrjednovati svoje znanje radi perspektivne preobrazbe shvaćanja svijeta i slobodnoga samoodređenja osobe.
Prepoznati potrebu civilizacijskoga (kulturnoga, odgojnoga, obrazovnoga, prosvijećenoga, uglađenoga, uljudnoga i uopće vrijednosnoga) djelovanja u nacionalnom i širem društvenom i prostornom okruženju u službi ukupnoga razvoja hrvatske populacije.

Očekivana akademska postignuća na razini predmeta:
1. Služiti se rječnicima, gramatikom i ostalim priručnicima za talijanski jezik.
2. Poznavati talijanski izgovor, slovopis i pravopis.
3. Prepoznati i protumačiti načine tvorbe riječi u talijanskom jeziku.
4. Poznavati kratku povijest talijanskoga jezika i njegove latinske korijene.
5. Primijeniti načine izražavanja vremenskih odnosa u talijanskom jeziku.
6. Prepoznati i upotrebljavati riječi i izraze za uspoređivanje, izražavanje vlastitoga mišljenja, slaganja ili neslaganja.
7. Pregledno poznavati glavne likove i događaje iz talijanske povijesti.
8. Poznavati osnovne značajke talijanske kulture i civilizacije.

Opis sadržaja predmeta
1. Uporaba rječnika (vrste rječnika, rječničke natuknice, vrste riječi), gramatika i ostalih dostupnih priručnika.
2. Glasosovlje i pravopis.
3. Glavni i redni brojevi, nadnevci, računanje.
4. Morfosintaksa imenice (članovi, imenice i pridjevi).
5. Zamjenice (posvojne, odnosne).
6. Prijedlozi i padežni prijedlozi.
7. Morfosintaksa glagola (vremena, načini, konjugacije).
8. Tvorba participa prošloga i uporaba s pomoćnim glagolom.
9. Čitanje s razumijevanjem (tekstovi o talijanskim književnicima).
10.Talijanska kuhinja i kultura objedovanja kao dio kulturnoga identiteta Talijana.
11. Mediji i suvremena kultura (moda, film, televizija).
12. Talijanska umjetnost i kultura kroz gradove: Rim, Firenca, Venecija, Palermo.
13. Talijanski zemljopis kroz svetce iz Italije (sv. Benedikt, sv. Franjo Asiški, sv. Toma Akvinski, sv. Padre Pio).
14. Glavna likovi i datumi iz talijanske povijesti.
15. Ponavljanje i vrjednovanje rada na predmetu.
Ishodi učenja:
 1. Služiti se rječnicima, gramatikom i ostalim priručnicima za talijanski jezik.
 2. Prepoznati i protumačiti načine tvorbe riječi u talijanskom jeziku.
 3. Poznavati kratku povijest talijanskoga jezika i njegove latinske korijene.
 4. Primijeniti načine izražavanja vremenskih odnosa u talijanskom jeziku.
 5. Prepoznati i upotrebljavati riječi i izraze za uspoređivanje, izražavanje vlastitog mišljenja, slaganja ili neslaganja.
 6. Pregledno poznavati glavne likove i događaje iz talijanske povijesti.
 7. Poznavati osnovne značajke talijanske kulture i civilizacije.
Literatura:
 1. Konverzacijska talijanska gramatika, Odabrana poglavlja, Josip Jernej, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 2. Talijansko-hrvatski rječnik., , Deanović, M./ Jernej, J., Zagreb: Školska knjiga., 2012.
 3. Autentični jezični materijali i tekstovi, , Razni autori, , .
Preporučena literatura:
 1. Novelle da Don Camillo e il suo gregge., Odabrane novele., Guareschi, Giovanni, Milano: Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 1972.
 2. Vino e pane, Odabrani tekstovi., Silone, Ignazio, Milano: Edizioni scolastiche Bruno Mondadori., 1976.
1. semestar
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Komunikologija
TZP (3557) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Komunikologija
TZP (3557) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Kroatologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Latinski jezik
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Povijest
TZP (3557) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Sociologija
TZP (3557) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Komunikologija
TZP (3557) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
TZP (16532) - Akademski strani jezik-Akademski njemački ili Latinski jezik - Redovni studij - Kroatologija
TZP (3557) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Kroatologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Latinski jezik
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Povijest
TZP (3557) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Sociologija
TZP (3557) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Komunikologija
TZP (3557) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
TZP (3557) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Kroatologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Latinski jezik
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Povijest
TZP (3557) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Komunikologija
TZP (3557) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
TZP (3557) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Kroatologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Latinski jezik
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Povijest
TZP (3557) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Komunikologija
TZP (3557) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Kroatologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Latinski jezik
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Komunikologija
TZP (3557) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Kroatologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Latinski jezik
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
TZP (3503) - Akademski strani jezik - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic