O nama

Studij sociologije osnovan je 1992. godine i čini jednu od temeljnih disciplina Fakulteta hrvatskih studija. Koncepcija studija sociologije usmjerena je na korištenje socioloških teorija i metodologije društvenih znanosti u razumijevanju društvenih procesa i fenomena u specifičnome kontekstu hrvatskoga društva te komparativno u europskoj i globalnoj perspektivi. Svojim je obrazovnim ishodima studij sociologije usmjeren na osposobljavanje kvalitetnoga sociološkoga istraživačkoga kadra opskrbljenoga profesionalnim istraživačkim i analitičkim vještinama nužnima za produktivan rad u javnom i privatnom sektoru. Prijediplomska i diplomska razina studija sociologije ustrojene su prema suvremenim međunarodnim znanstvenim standardima.


Objavljeno: 7. 10. 2020. u 09:55
Uređeno: 12. 11. 2020. u 12:39
Administrator
Natječaj za demonstrature - Odsjek za...

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet hrvatskih studija
Odsjek za sociologiju
Utorak, 6. listopada 2020.

N A T J E Č A J

za izbor demonstratora u zimskom semestru akademske godine 2020./2021.

Dužnosti i obaveze demonstratora:

 1. Pomoć pri izvođenju nastave - predavanja i seminari

  1. Priprema prezentacija prema uputama mentora,

  2. Priprema i razvijanje dodatnih materijala za studente u skladu s materijalima i predavanjima mentora

  3. Organiziranje rada studenata na nastavi - rješavanje problema u grupama i sl.

 1. Pomoć pri provođenju ispita i kolokvija

  1. Priprema kolokvija uz nadzor mentora

  2. Priprema baza ispitnih pitanja uz nadzor mentora

  3. Pripremanje repetitorija pred ispit prema nastavnim materijalima i uputama mentora

  4. Administriranje ispita i čuvanje studenata na ispitu uz profesore i nastavnike

  5. Ispravljanje testova koji su u formatu pitanja sa više ponuđenih odgovora (testovi na zaokruživanje)

 1. Znanstveni rad

  1. Asistencija mentoru u pripremi bibliografije znanstvenih radova

  2. Provođenje manjih istraživačkih zadataka za mentora (prikupljanje literature, sistematizacija podataka, jednostavnija obrada literature i podataka iz relevantnih istraživanja)

  3. Sudjelovanje u pripremi istraživačkih i znanstvenih projekata

 1. Istraživački i znanstveni projekti sa studentima

  1. Priprema istraživačkih i znanstvenih projekata manjega opsega iz relevantnog znanstvenog područja

  2. Organizacija intenzivnih seminara na pojedinu temu za napredne studente

  3. Koordinacija studenata u pripremi i vođenju projekata

 

Uvjeti prijave:

Na natječaj se mogu javiti svi studenti preddiplomskog i diplomskog studija koji su položili ispit iz kolegija na kojem žele biti demonstratori.

U prijavi na natječaj treba navesti za koju se demonstraturu student natječe, životopis i kratko motivacijsko pismo (do karticu teksta).

Prijave na natječaj podnose se na e-mail: demos.soc@gmail.com, a primaju se do petka, 9. listopada 2020.

Profesori koji traže demonstratore:

 

doc. dr. sc. Dario Pavić

  1. Uvod u znanstveni rad (1 demonstrator/ica)


 

prof. dr. sc. Ivan Markešić

  1. Religije svijeta (napomena: izborni kolegij koji će se održati ako bude dovoljan broj prijavljenih studenata - 1 demonstrator/ica)

  2. Sociologija umiranja i smrti (1 demonstrator/ica)


 

prof. dr. sc. Stipan Tadić/ Erik Brezovec, mag. soc.

  1. Suvremene sociološke teorije (1 demonstrator/ica)


 


 

Koordinator demonstratora Odsjeka za sociologiju

Dunja Horvat

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic