O nama

Studij sociologije osnovan je 1992. godine i čini jednu od temeljnih disciplina Fakulteta hrvatskih studija. Koncepcija studija sociologije usmjerena je na korištenje socioloških teorija i metodologije društvenih znanosti u razumijevanju društvenih procesa i fenomena u specifičnome kontekstu hrvatskoga društva te komparativno u europskoj i globalnoj perspektivi. Svojim je obrazovnim ishodima studij sociologije usmjeren na osposobljavanje kvalitetnoga sociološkoga istraživačkoga kadra opskrbljenoga profesionalnim istraživačkim i analitičkim vještinama nužnima za produktivan rad u javnom i privatnom sektoru. Prijediplomska i diplomska razina studija sociologije ustrojene su prema suvremenim međunarodnim znanstvenim standardima.


Objavljeno: 27. 4. 2021. u 17:21
Administrator
Interaktivna predavanja: Ivan Perkov,...

U sklopu dvaju kolegija na studiju sociologije Fakulteta hrvatskih studija - Društvo i održivost te Integrativna bioetika, okoliš i društvo ovaj su tjedan održana dva interaktivna predavanja povezana s društvenim aspektima kružnoga gospodarstva. 

 

Dr. sc. Ivan Perkov prezentirao je sažetak rezultata svog doktorskog istraživanja o sustavu gospodarenja otpadom u Zagrebu, a na njegov je poziv gostujuće predavanje o cirkularnoj ekonomiji i ulozi civilnog sektora u zalaganju za taj pristup održao predsjednik udruge Eko-Zagreb Ivan Kos. Gostujući predavač, dugogodišnji ekološki aktivist, pravnik po struci, iznio je auto-refleksivni i analitički osvrt na ulogu ekoloških udruga u javnom životu Hrvatske. Od velikog broja spomenutih tema vrijedi izdvojiti raspravu o profesionalizaciji ekoloških udruga, analizu složene političke situacije te prikaz i analizu dosadašnjeg uspjeha ekološkog aktivizma u Hrvatskoj. Ove su teme izazvale velik interes studenata, a u predavanjima su dobili sociološku teorijsku podlogu za promišljanje ovog fenomena i neposredno znanje i iskustvo aktera civilnog društva. 

Na kolegiju Društvo i održivost fokus je bio na odnosima među društvenim akterima koji utječu na sustav (politika, znanost, gospodarstvo, civilno društvo, mediji) te na analizi teme iz perspektive urbane sociologije, sociologije okoliša i urbane sociologije. Na raspravi na kolegiju Integrativna bioetika, okoliš i društvo koju je moderirao dr. sc. Luka Janeš fokus je stavljen na filozofsko i bioetičko promatranje brige za životnu sredinu i ostvarenje temeljnih ljudskih prava - prava na zdrav okoliš i prava na zdravlje. Isto tako, analiziran je aktualni politički kontekst u Zagrebu, a raspravljalo se i o potrebi snažnije prisutnosti ove teme na svim obrazovnim razinama počevši od predškolske.

Zaključak obaju predavanja jest da i znanstvena zajednica i civilni sektor trebaju raditi na promicanju ideje održivosti i brige za okoliš i, uz pomoć medija kao posrednika, pokušati utjecati na podizanje opće ekološke svijesti. Zadaća sociologije je, u tom kontekstu, da objasni složene društvene odnose među akterima koji imaju utjecaj na sustav te da pomoću empirijskih kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja ponudi realnu sliku trenutnog stanja u sektoru. Osim toga, uloga sociologije može biti od presudnog značenja, a sociolozi neizostavni sudionici interdisciplinarnih timova koji bi mogli oblikovati kulturu dijaloga i upravljati procesima u smjeru pronalaženja inovativnih i održivih odgovora na pitanja ostvarenja ideja kružnog gospodarstva.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic