Naziv i prijevodi

Fakultet hrvatskih studija sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke, intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa.

Vizija prožimanja znanstveno-nastavne i znanstveno-istraživačke djelatnosti zajedničkom kroatološkom i kulturološkom sastavnicom pridonosi koherentnomu i profiliranomu znanstveno-istraživačkomu fokusu, objedinjuje proučavana područja znanosti i time razlikuje Fakultet hrvatskih studija od ostalih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu sličnoga usmjerenja.

U smislu Zakona o ustanovama Fakultet je javna ustanova.

U smislu Zakona o znanosti i visokom obrazovanju riječ je fakultetu, sastavnici Sveučilišta u Zagrebu.

U pravnom prometu djeluje pod nazivom: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija.

U visokoškolskom prometu djeluje pod nazivom: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te, osobito u unutarsveučilišnom prometu, pod skraćenim nazivom: Fakultet hrvatskih studija.

Ustanova se na latinskom zove: Universitas studiorum Zagrabiensis, Studia Croatica.

Ustanova se na engleskom zove: University of Zagreb, Faculty of Croatian Studies.

Ustanova se na francuskom zove: Université de Zagreb, Faculté des études croates.

Ustanova se na njemačkom zove: Universität Zagreb, Fakultät für kroatische Studien.

Ustanova se na španjolskom zove: Universidad de Zagreb, Facultad de Estudios Croatas.

Ustanova se na talijanskom zove: Università di Zagabria, Facoltà di studi croati.

Ustanova se na poljskom zove: Uniwersytet Zagrzebski, Wydział Studiów Chorwackich.

Ustanova se na ruskom zove: Загребский университет, факультет хорватских исследований.

Ustanova se na ukrajinskom zove: Загребський університет, факультет хорватських студій.

Ustanova se na slovačkom zove: Univerzita v Záhrebe, Fakulta chorvátskych štúdií.

Ustanova se na slovenskom zove: Univerza v Zagrebu, Fakulteta za hrvaške študije.

Ustanova se na staroslavenskom zove: sveuyiliwte v[ zagreb; fakultet[ hr[vatskih[ studii
[Sveučilište vъ Zagrebê, Fakultetъ hrьvatskihъ studii].


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic