Povjerenstvo za znanstvene pothvate

Povjerenstvo za znanstvene pothvate stalno je tijelo Fakultetskoga vijeća koje pomaže dekanu i Fakultetskomu vijeću u promišljanju, promicanju i vrjednovanju znanstvene djelatnosti Fakulteta, prati provedbu Strateškoga programa znanstvenih istraživanja, provodi postupak recenziranja, bodovanja i ocjenjivanja prijedloga znanstvenih pothvata, daje mišljenje o unaprjeđenju znanstvene djelatnosti, prati Kalendar skupova i obavlja druge zadaće koje mu povjere Fakultetsko vijeće, Dekanski kolegij i dekan.
 

Sastav:

1. prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, prodekan za znanost, po službi, predsjednik,

2. doc. dr. sc. Iva Ivanković, članica,

3. doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski, članica,

4. dr. sc. Ivan Perkov, član, i

5. Vanja Kopilaš, mag. psych., član.
 

Zadnja promjena: 1. listopada 2021.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS