Povjerenstvo za znanost i inovacije

Povjerenstvo za znanstvene pothvate stalno je tijelo Fakultetskoga vijeća koje pomaže dekanu i Fakultetskomu vijeću u promišljanju, promicanju i vrjednovanju znanstvene djelatnosti Fakulteta, prati provedbu Strateškoga programa znanstvenih istraživanja, provodi postupak recenziranja, bodovanja i ocjenjivanja prijedloga znanstvenih pothvata, daje mišljenje o unaprjeđenju znanstvene djelatnosti, prati Kalendar skupova i obavlja druge zadaće koje mu povjere Fakultetsko vijeće, Dekanski kolegij i dekan.
 

Sastav:

1. prof. dr. sc. Neven Hrvatić, prodekan za znanost, po službi, predsjednik,

2. doc. dr. sc. Vladimir Šumanović, predstojnik Znanstvenog zavoda, član,

3. izv. prof. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski, članica,

4. doc. dr. sc. Ivan Perkov, član, i

5. doc. dr. sc. Vanja Kopilaš, član.

 

Zadnja promjena: 10. srpnja 2023.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic