Diplomski studij komunikologije (znanstveni smjer)

Odsjek za komunikologiju

Sveučilišni diplomski studij komunikologije produbljuje znanja s preddiplomske razine, a studente osposobljava za stjecanje kompetencija i vještina koje omogućuju rad na poslovima u medijskoj, odnosno informacijskoj i komunikacijskoj industriji te srodnim zanimanjima.

Pritom se, primjerice, ističu novinarski i urednički poslovi u masovnim medijima, suradnički i savjetnički poslovi u agencijama, odnosno odjelima za odnose s javnošću, marketing, upravljanje društvenim medijima i sl. Ističe se i istraživačka komponenta koja se ostvaruje kroz rad u agencijama za istraživanje javnog mnijenja, odnosno tržišta ili pak kroz znanstvena istraživanja u okviru različitih akademskih institucija. U novije vrijeme, posebno s obzirom na sveopću digitalizaciju, u društvu sve više raste potreba i za medijskim opismenjavanjem, za što su komunikolozi također kompetentni i obučeni.

Uz opća znanja na području proučavanja i istraživanja masovne komunikacije, studenti razvijaju sposobnost kritičkog promišljanja stvarnosti koja nas okružuje i njezina medijskog prezentiranja, a na diplomskoj razini studija mogu sukladno vlastitim preferencijama produbiti specifična znanja, odnosno usmjeriti se kroz odabir jednog od tri ponuđena smjera ili modula (mediji, odnosi s javnošću te znanstveno istraživanje masovne komunikacije).

Studij komunikologije posebno karakteriziraju brojna gostujuća predavanja relevantnih stručnjaka i praktičara, koji studentima iz prve ruke prenose što tržište očekuje i nudi, a kroz posjet različitim institucijama (novinske redakcije, agencije za odnose s javnošću i sl.) te mogućnosti obavljanja praksi, studenti mogu već za vrijeme studija stjecati praktične kompetencije.

Tijekom diplomskog studija komunikologije, studenti kroz četiri semestra moraju ostvariti 120 ECTS bodova, a studij završavaju pisanjem i obranom diplomskoga rada, nakon čega ostvaruju akademsku titulu magistra komunikologije u struci (mag. comm.).


Predmeti
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodologija istraživanja masovne komunikacije (57208)
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS KOM-dipl (4392): Specijalistička radna grupa 1. [1. sem]
=> KOM-dipl (4392): Specijalistička radna grupa 1. [1. sem]
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društveni mediji (118530) *
Varga, V.
0,0,0
30
(30S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Društveno ponašanje i komunikacija (96364)
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju komunikologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demografija (53914) *
Pavić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine (66554) *
Beljo, A.
0,0,0
60
(60SJ)
1, 2, 3 INFO
3.0 Filozofija komunikacije (201678) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Geopolitika i nacionalna sigurnost (201679) *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatska jezična politika (226960) *
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
4.0 Hrvatska scenska umjetnost (188011) *
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(30P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatski latinisti u Književnoj republici (200539)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatski tisak u dijaspori (201855) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Introduction to Sociolinguistics (133474) *
Miškulin Saletović, L.
1,1,0
30
(20P+10S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Korporativne komunikacije (125909)
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kultura, identitet i globalizacija (57218) *
Rezo, V.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Latinski jezik u povijesti hrvatskoga odgoja i obrazovanja (200540) *
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i bioetika (64815)
Mađarević, L.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i djeca (86357) *
Ciboci Perša, L.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i nacionalna sigurnost (57242) *
Beljo, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Mediji u nastavi (61961)
Car, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Medijska pedagogija (57234)
Car, S.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Metode javne promocije znanosti (57236)
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Novi mediji i digitalni marketing (130706) *
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine (96366) *
1,1,0
60
(60S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Organizacija i upravljanje događajima (213965) *
Jeleč, I.
1,1,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3 INFO
3.0 Participativno novinarstvo (213966) *
Josić, L.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3 INFO
3.0 Pedagogija roditeljstva (213981)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Politička i pravna filozofija (228388)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga filma (61935)
Piskač, D.; Mileta, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (214637)
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Veliki režiseri europske kinematografije (64816) *
Piskač, D.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5041): MEDIJI
=> KOM-dipl (5041) - Obvezni izborni smjer: Mediji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima (57213)
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Politološki aspekti masovne komunikacije (57211) *
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Profesija novinar (praktikum) (57212) *
Kunić, T.
1,1,0
60
(60PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Proizvodni proces medija (praktikum) (230991)
Mihaljević, V.
0,0,0
60
(60PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Psihologija masovnih medija i masovne komunikacije (64750)
Kozjak Mikić, Z.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Rizici masovne komunikacije (64749)
Vučenović, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU
=> KOM-dipl (5042) - Obvezni izborni smjer: Odnosi s javnošću
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanje javnoga mnijenja i medijskoga tržišta (57214)
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Praktikum odnosa s javnošću (64753)
Jeleč, I.
1,1,0
30
(30PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Pravne i etičke norme odnosa s javnošću (64756)
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Strateško razmišljanje u odnosima s javnošću (187978) *
Dabo, K.
1,1,0
30
(30PK)
1, 2, 3 INFO
4.0 Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje (57217) *
Balabanić, I.
1,1,0
30
(15PK+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji (118528) *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji (118527)
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Sociološki aspekti masovne komunikacije (64752)
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Koncepti i teorije medijskih utjecaja (187977)
Varga, V.
1,1,0
30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Medijski menadžment (57209)
Grmuša, T.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
ECTS KOM-dipl (3988): ZIMK: Specijalistička radna grupa 4.
=> KOM-dipl (3988): Specijalistička radna grupa 4. [2. sem.]
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Praktikum - metode istraživanja masovne komunikacije (144890)
Černja Rajter, I.
1,1,0
45
(30PK+15S)
2 INFO
ECTS KOM-dipl (4393): MEDIJI: Specijalistička radna grupa 2.
=> KOM-dipl (4393): smjer-Mediji: Specijalistička radna grupa 2. [2. sem.]
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Televizijsko novinarstvo (57245)
Greguric, I.
1,1,0
30
(30PK)
2 INFO
ECTS KOM-dipl (4396): OJ: Specijalistička radna grupa 3.
=> KOM-dipl (4396): smjer-OJ: Specijalistička radna grupa 3. [2. sem.]
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Imidž, upravljanje ugledom i lobiranje (57248)
Jeleč, I.
1,0,0
30
(30PK)
2 INFO
4.0 Medijski trening (188175)
Vrban Zrinski, K.
1,1,0
30
(15PK+15S)
2 INFO
ECTS KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju komunikologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demografija (53914)
Pavić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Društveni mediji (118530) *
Varga, V.
0,0,0
30
(30S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine (66554)
Beljo, A.
0,0,0
60
(60SJ)
1, 2, 3 INFO
3.0 Filozofija komunikacije (201678)
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Geopolitika i nacionalna sigurnost (201679) *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatska jezična politika (226960) *
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
4.0 Hrvatska scenska umjetnost (188011)
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(30P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatski latinisti u Književnoj republici (200539) *
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatski tisak u dijaspori (201855) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Introduction to Sociolinguistics (133474)
Miškulin Saletović, L.
1,1,0
30
(20P+10S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Korporativne komunikacije (125909) *
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kultura, identitet i globalizacija (57218) *
Rezo, V.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Latinski jezik u povijesti hrvatskoga odgoja i obrazovanja (200540)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i bioetika (64815) *
Mađarević, L.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i djeca (86357)
Ciboci Perša, L.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i nacionalna sigurnost (57242)
Beljo, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Mediji u nastavi (61961) *
Car, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Medijska pedagogija (57234) *
Car, S.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Metode javne promocije znanosti (57236) *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Novi mediji i digitalni marketing (130706)
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine (96366) *
1,1,0
60
(60S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Organizacija i upravljanje događajima (213965)
Jeleč, I.
1,1,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3 INFO
3.0 Participativno novinarstvo (213966)
Josić, L.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3 INFO
3.0 Pedagogija roditeljstva (213981) *
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Politička i pravna filozofija (228388) *
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga filma (61935) *
Piskač, D.; Mileta, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (214637) *
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466) *
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Veliki režiseri europske kinematografije (64816)
Piskač, D.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5041): MEDIJI
=> KOM-dipl (5041) - Obvezni izborni smjer: Mediji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima (57213) *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Politološki aspekti masovne komunikacije (57211)
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Profesija novinar (praktikum) (57212)
Kunić, T.
1,1,0
60
(60PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Proizvodni proces medija (praktikum) (230991) *
Mihaljević, V.
0,0,0
60
(60PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Psihologija masovnih medija i masovne komunikacije (64750) *
Kozjak Mikić, Z.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Rizici masovne komunikacije (64749) *
Vučenović, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU
=> KOM-dipl (5042) - Obvezni izborni smjer: Odnosi s javnošću
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanje javnoga mnijenja i medijskoga tržišta (57214) *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Praktikum odnosa s javnošću (64753) *
Jeleč, I.
1,1,0
30
(30PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Pravne i etičke norme odnosa s javnošću (64756) *
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Strateško razmišljanje u odnosima s javnošću (187978)
Dabo, K.
1,1,0
30
(30PK)
1, 2, 3 INFO
4.0 Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje (57217)
Balabanić, I.
1,1,0
30
(15PK+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji (118528)
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji (118527) *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Sociološki aspekti masovne komunikacije (64752) *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživački projekt (63570)
1,1,0
30
(15P+15S)
3 INFO
5.0 Kulturološki aspekti masovne komunikacije (63567)
Josić, L.
1,1,0
30
(15P+15S)
3 INFO
ECTS KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju komunikologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demografija (53914) *
Pavić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Društveni mediji (118530) *
Varga, V.
0,0,0
30
(30S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine (66554) *
Beljo, A.
0,0,0
60
(60SJ)
1, 2, 3 INFO
3.0 Filozofija komunikacije (201678) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Geopolitika i nacionalna sigurnost (201679) *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatska jezična politika (226960) *
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
4.0 Hrvatska scenska umjetnost (188011) *
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(30P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatski latinisti u Književnoj republici (200539)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatski tisak u dijaspori (201855) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Introduction to Sociolinguistics (133474) *
Miškulin Saletović, L.
1,1,0
30
(20P+10S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Korporativne komunikacije (125909)
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kultura, identitet i globalizacija (57218) *
Rezo, V.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Latinski jezik u povijesti hrvatskoga odgoja i obrazovanja (200540) *
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i bioetika (64815)
Mađarević, L.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i djeca (86357) *
Ciboci Perša, L.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i nacionalna sigurnost (57242) *
Beljo, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Mediji u nastavi (61961)
Car, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Medijska pedagogija (57234)
Car, S.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Metode javne promocije znanosti (57236)
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Novi mediji i digitalni marketing (130706) *
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine (96366) *
1,1,0
60
(60S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Organizacija i upravljanje događajima (213965) *
Jeleč, I.
1,1,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3 INFO
3.0 Participativno novinarstvo (213966) *
Josić, L.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3 INFO
3.0 Pedagogija roditeljstva (213981)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Politička i pravna filozofija (228388)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga filma (61935)
Piskač, D.; Mileta, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (214637)
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Veliki režiseri europske kinematografije (64816) *
Piskač, D.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5041): MEDIJI
=> KOM-dipl (5041) - Obvezni izborni smjer: Mediji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima (57213)
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Politološki aspekti masovne komunikacije (57211) *
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Profesija novinar (praktikum) (57212) *
Kunić, T.
1,1,0
60
(60PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Proizvodni proces medija (praktikum) (230991)
Mihaljević, V.
0,0,0
60
(60PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Psihologija masovnih medija i masovne komunikacije (64750)
Kozjak Mikić, Z.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Rizici masovne komunikacije (64749)
Vučenović, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU
=> KOM-dipl (5042) - Obvezni izborni smjer: Odnosi s javnošću
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanje javnoga mnijenja i medijskoga tržišta (57214)
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Praktikum odnosa s javnošću (64753)
Jeleč, I.
1,1,0
30
(30PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Pravne i etičke norme odnosa s javnošću (64756)
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Strateško razmišljanje u odnosima s javnošću (187978) *
Dabo, K.
1,1,0
30
(30PK)
1, 2, 3 INFO
4.0 Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje (57217) *
Balabanić, I.
1,1,0
30
(15PK+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji (118528) *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji (118527)
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Sociološki aspekti masovne komunikacije (64752)
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (64886)
1,1,0
0
()
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodologija istraživanja masovne komunikacije (57208)
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS KOM-dipl (4392): Specijalistička radna grupa 1. [1. sem]
=> KOM-dipl (4392): Specijalistička radna grupa 1. [1. sem]
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društveni mediji (118530) *
Varga, V.
0,0,0
30
(30S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Društveno ponašanje i komunikacija (96364)
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju komunikologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demografija (53914) *
Pavić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine (66554) *
Beljo, A.
0,0,0
60
(60SJ)
1, 2, 3 INFO
3.0 Filozofija komunikacije (201678) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Geopolitika i nacionalna sigurnost (201679) *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatska jezična politika (226960) *
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
4.0 Hrvatska scenska umjetnost (188011) *
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(30P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatski latinisti u Književnoj republici (200539)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatski tisak u dijaspori (201855) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Introduction to Sociolinguistics (133474) *
Miškulin Saletović, L.
1,1,0
30
(20P+10S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Korporativne komunikacije (125909)
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kultura, identitet i globalizacija (57218) *
Rezo, V.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Latinski jezik u povijesti hrvatskoga odgoja i obrazovanja (200540) *
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i bioetika (64815)
Mađarević, L.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i djeca (86357) *
Ciboci Perša, L.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i nacionalna sigurnost (57242) *
Beljo, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Mediji u nastavi (61961)
Car, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Medijska pedagogija (57234)
Car, S.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Metode javne promocije znanosti (57236)
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Novi mediji i digitalni marketing (130706) *
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine (96366) *
1,1,0
60
(60S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Organizacija i upravljanje događajima (213965) *
Jeleč, I.
1,1,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3 INFO
3.0 Participativno novinarstvo (213966) *
Josić, L.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3 INFO
3.0 Pedagogija roditeljstva (213981)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Politička i pravna filozofija (228388)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga filma (61935)
Piskač, D.; Mileta, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (214637)
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Veliki režiseri europske kinematografije (64816) *
Piskač, D.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5041): MEDIJI
=> KOM-dipl (5041) - Obvezni izborni smjer: Mediji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima (57213)
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Politološki aspekti masovne komunikacije (57211) *
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Profesija novinar (praktikum) (57212) *
Kunić, T.
1,1,0
60
(60PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Proizvodni proces medija (praktikum) (230991)
Mihaljević, V.
0,0,0
60
(60PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Psihologija masovnih medija i masovne komunikacije (64750)
Kozjak Mikić, Z.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Rizici masovne komunikacije (64749)
Vučenović, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU
=> KOM-dipl (5042) - Obvezni izborni smjer: Odnosi s javnošću
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanje javnoga mnijenja i medijskoga tržišta (57214)
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Praktikum odnosa s javnošću (64753)
Jeleč, I.
1,1,0
30
(30PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Pravne i etičke norme odnosa s javnošću (64756)
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Strateško razmišljanje u odnosima s javnošću (187978) *
Dabo, K.
1,1,0
30
(30PK)
1, 2, 3 INFO
4.0 Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje (57217) *
Balabanić, I.
1,1,0
30
(15PK+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji (118528) *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji (118527)
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Sociološki aspekti masovne komunikacije (64752)
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Koncepti i teorije medijskih utjecaja (187977)
Varga, V.
1,1,0
30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Medijski menadžment (57209)
Grmuša, T.
1,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
ECTS KOM-dipl (3988): ZIMK: Specijalistička radna grupa 4.
=> KOM-dipl (3988): Specijalistička radna grupa 4. [2. sem.]
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Praktikum - metode istraživanja masovne komunikacije (144890)
Černja Rajter, I.
1,1,0
45
(30PK+15S)
2 INFO
ECTS KOM-dipl (4393): MEDIJI: Specijalistička radna grupa 2.
=> KOM-dipl (4393): smjer-Mediji: Specijalistička radna grupa 2. [2. sem.]
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Televizijsko novinarstvo (57245)
Greguric, I.
1,1,0
30
(30PK)
2 INFO
ECTS KOM-dipl (4396): OJ: Specijalistička radna grupa 3.
=> KOM-dipl (4396): smjer-OJ: Specijalistička radna grupa 3. [2. sem.]
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Imidž, upravljanje ugledom i lobiranje (57248)
Jeleč, I.
1,0,0
30
(30PK)
2 INFO
4.0 Medijski trening (188175)
Vrban Zrinski, K.
1,1,0
30
(15PK+15S)
2 INFO
ECTS KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju komunikologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demografija (53914)
Pavić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Društveni mediji (118530) *
Varga, V.
0,0,0
30
(30S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine (66554)
Beljo, A.
0,0,0
60
(60SJ)
1, 2, 3 INFO
3.0 Filozofija komunikacije (201678)
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Geopolitika i nacionalna sigurnost (201679) *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatska jezična politika (226960) *
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
4.0 Hrvatska scenska umjetnost (188011)
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(30P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatski latinisti u Književnoj republici (200539) *
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatski tisak u dijaspori (201855) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Introduction to Sociolinguistics (133474)
Miškulin Saletović, L.
1,1,0
30
(20P+10S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Korporativne komunikacije (125909) *
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kultura, identitet i globalizacija (57218) *
Rezo, V.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Latinski jezik u povijesti hrvatskoga odgoja i obrazovanja (200540)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i bioetika (64815) *
Mađarević, L.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i djeca (86357)
Ciboci Perša, L.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i nacionalna sigurnost (57242)
Beljo, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Mediji u nastavi (61961) *
Car, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Medijska pedagogija (57234) *
Car, S.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Metode javne promocije znanosti (57236) *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Novi mediji i digitalni marketing (130706)
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine (96366) *
1,1,0
60
(60S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Organizacija i upravljanje događajima (213965)
Jeleč, I.
1,1,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3 INFO
3.0 Participativno novinarstvo (213966)
Josić, L.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3 INFO
3.0 Pedagogija roditeljstva (213981) *
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Politička i pravna filozofija (228388) *
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga filma (61935) *
Piskač, D.; Mileta, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (214637) *
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466) *
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Veliki režiseri europske kinematografije (64816)
Piskač, D.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5041): MEDIJI
=> KOM-dipl (5041) - Obvezni izborni smjer: Mediji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima (57213) *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Politološki aspekti masovne komunikacije (57211)
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Profesija novinar (praktikum) (57212)
Kunić, T.
1,1,0
60
(60PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Proizvodni proces medija (praktikum) (230991) *
Mihaljević, V.
0,0,0
60
(60PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Psihologija masovnih medija i masovne komunikacije (64750) *
Kozjak Mikić, Z.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Rizici masovne komunikacije (64749) *
Vučenović, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU
=> KOM-dipl (5042) - Obvezni izborni smjer: Odnosi s javnošću
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanje javnoga mnijenja i medijskoga tržišta (57214) *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Praktikum odnosa s javnošću (64753) *
Jeleč, I.
1,1,0
30
(30PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Pravne i etičke norme odnosa s javnošću (64756) *
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Strateško razmišljanje u odnosima s javnošću (187978)
Dabo, K.
1,1,0
30
(30PK)
1, 2, 3 INFO
4.0 Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje (57217)
Balabanić, I.
1,1,0
30
(15PK+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji (118528)
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji (118527) *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživački projekt (63570)
1,1,0
30
(15P+15S)
3 INFO
5.0 Kulturološki aspekti masovne komunikacije (63567)
Josić, L.
1,1,0
30
(15P+15S)
3 INFO
ECTS KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju komunikologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demografija (53914) *
Pavić, D.
1,0,0
60
(30P+30S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Društveni mediji (118530) *
Varga, V.
0,0,0
30
(30S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine (66554) *
Beljo, A.
0,0,0
60
(60SJ)
1, 2, 3 INFO
3.0 Filozofija komunikacije (201678) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Geopolitika i nacionalna sigurnost (201679) *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatska jezična politika (226960) *
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
4.0 Hrvatska scenska umjetnost (188011) *
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(30P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatski latinisti u Književnoj republici (200539)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Hrvatski tisak u dijaspori (201855) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Introduction to Sociolinguistics (133474) *
Miškulin Saletović, L.
1,1,0
30
(20P+10S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Korporativne komunikacije (125909)
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kultura, identitet i globalizacija (57218) *
Rezo, V.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Latinski jezik u povijesti hrvatskoga odgoja i obrazovanja (200540) *
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i bioetika (64815)
Mađarević, L.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i djeca (86357) *
Ciboci Perša, L.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i nacionalna sigurnost (57242) *
Beljo, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Mediji u nastavi (61961)
Car, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Medijska pedagogija (57234)
Car, S.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Metode javne promocije znanosti (57236)
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Novi mediji i digitalni marketing (130706) *
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine (96366) *
1,1,0
60
(60S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Organizacija i upravljanje događajima (213965) *
Jeleč, I.
1,1,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3 INFO
3.0 Participativno novinarstvo (213966) *
Josić, L.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3 INFO
3.0 Pedagogija roditeljstva (213981)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Politička i pravna filozofija (228388)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga filma (61935)
Piskač, D.; Mileta, S.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (214637)
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Veliki režiseri europske kinematografije (64816) *
Piskač, D.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5041): MEDIJI
=> KOM-dipl (5041) - Obvezni izborni smjer: Mediji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima (57213)
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Politološki aspekti masovne komunikacije (57211) *
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
4.0 Profesija novinar (praktikum) (57212) *
Kunić, T.
1,1,0
60
(60PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Proizvodni proces medija (praktikum) (230991)
Mihaljević, V.
0,0,0
60
(60PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Psihologija masovnih medija i masovne komunikacije (64750)
Kozjak Mikić, Z.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Rizici masovne komunikacije (64749)
Vučenović, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU
=> KOM-dipl (5042) - Obvezni izborni smjer: Odnosi s javnošću
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanje javnoga mnijenja i medijskoga tržišta (57214)
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Praktikum odnosa s javnošću (64753)
Jeleč, I.
1,1,0
30
(30PK)
1, 2, 3 INFO
5.0 Pravne i etičke norme odnosa s javnošću (64756)
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Strateško razmišljanje u odnosima s javnošću (187978) *
Dabo, K.
1,1,0
30
(30PK)
1, 2, 3 INFO
4.0 Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje (57217) *
Balabanić, I.
1,1,0
30
(15PK+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji (118528) *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji (118527)
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (64886)
1,1,0
0
()
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic