Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft
Šifra: 214003
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zygfryd Eckardt Gehrmann
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta
Stjecanje znanja o asimetričnom razvoju jezika u znanosti između engleskoga kao jezika znanosti i drugih nacionalnih jezika kao jezika znanosti.
Stjecanje uvida u dijalektički odnos jezika, društva i spoznajnih procesa u znanosti.
Stjecanje uvida u argumentacijske sklopove u odnosu na višejezičnu i na jednojezičnu anglofonu znanost.
Stjecanje znanja o povezanosti ekonomije i jezika znanosti u odnosu na mjerenje znanstvenih postignuća posredstvom citiranosti (impact), uloge časopisnih banki podataka i rangiranje istraživača i sveučilišta prema kvantitativnim pokazateljima.
Upoznavanje višejezičnih znanstvenih koncepata

Uvjeti za upis predmeta i / ili ulazne kompetencije potrebne za predmet
Znanje njemačkoga na razini B2 u receptivnim jezičnim djelatnostima -čitanje i slušanje te na razini B1 u produktivnim jezičnim djelatnostima -govorenje i pisanje prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
Kritički prosuđivati društvene procese, odnose, vrijednosti, pojave, teorije, paradigme i metodološke pristupe unutar temeljnih i primijenjenih tema sociologije.
Usmeno i pisano interpretirati stručne i znanstvene sadržaje.
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Sposobnost razumijevanja funkcije jezika znanosti u odnosu na spoznajne procese i javnu odgovornost te primjene tih znanja pri opisu, analizi i interpretaciji suvremenih trendova razvoja jezika znanosti
Sposobnost identificiranja i razumijevanja ekonomskih načela usmjeravanja u odnosu na trendove razvoja u području jezika znanosti
Sposobnost identificiranja i prosudbe aktera u području jezika znanosti i ciljeva njihova djelovanja
Sposobnost procjene posljedica i troškova višejezične znanosti s jedne ili monolingvalne (engleskojezične) znanosti s druge strane, s aspekta budućnosti europskih nacionalnih jezika kao jezika znanosti, inovacijskoga potencijala znanosti i jezičnoga školskoga odgoja i obrazovanja u Europi

Opis sadržaja predmeta

1. Povijesni i društveni uvjeti nastanka globalnih jezika znanosti
2. Stanje i razvoj europskih jezika znanosti
3. Karakteristike engleskoga kao svjetskoga jezika znanosti:lingua franca ili nacionalni jezik?
4. Globalizacija i znanost kao jezični model anglofonizacije?
5. Internacionalizacija akademske nastave: višejezičnost ili English only?
6. Ekonomska načela usmjeravanja jezika znanosti I; poduzetničko sveučilište
7. Ekonomska načela usmjeravanja jezika znanosti II:Journal Impact Factor
8. Hipoteza jezičnoga imperijalizma
9. Jezik znanosti i spoznaja
10. Jezik znanosti i demokracija
11. Jezik znanosti i jezici u školskom odgoju i obrazovanju
12. Perspektive europskih nacionalnih jezika kao jezika znanosti
13. Mora li europska znanost biti višejezična?
14. Primjer: Njemačka
15. Primjer: Hrvatska
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , ein Reader mit der Pflichtliteratur oder mit Links wird zu Beginn der Lehrveranstaltung zur Verfügung gestellt Ammon, Ulrich (2000): Weltmacht Englisch? In: Merkur, Heft 617/618 (Sonderheft: Europa
  oder Amerika? Zur Zukunft des Westens) 2000/54 , S. 867-877
  Barišić, P. (2019): Sprachzwangslage der Wissenschaft. Exkurs zum Weltkongress der Philosophie. In: Zagreber Germanistische Beiträge 2019/18, 39-54
  Ehlich, K. (2009): Sprachenpolitik in Europa - Tatsachen und Perspektiven. In: Stellenbosch Papers in Linguistics Plus 2009/38, S. 26-41, hier;35-41
  Gehrmann, S./Turković, S. (2019): Perspektiven einer europäischen Wissenschaft im Zustand ihrer Anglophonisierung. In: Zagreber Germanistische Beiträge 2019/18, 5-20
  Hamel, R. E. (2008): Sprachimperien, Sprachimperialismus und die Zukunft der Sprachenvielfalt. In: Goethe-Institut (Hg.). Die Macht der Sprache. Teil II -Online Publikation, München, S. 15 --46
  Mocikat, R. (2008): Die Rolle der Sprache in den Naturwissenschaften. In: Scottish Languages Review Issue 2008/17, 1-6, , , .
1. semestar Ne predaje se
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija
Courses for Erasmus+ student mobility - Redovni studij - Kroatologija
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija
Courses for Erasmus+ student mobility - Redovni studij - Kroatologija
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni studij - Sociologija
SOC-dipl (4421): Izborni kolegiji u 2. semestru (ZN i NAST smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar Ne predaje se
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni studij - Sociologija

4. semestar Ne predaje se
SOC-dipl (4421): Izborni kolegiji u 2. semestru (ZN i NAST smjer) - Redovni smjer - Nastavnički
SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji - Redovni studij - Sociologija
SOC-dipl (4421): Izborni kolegiji u 2. semestru (ZN i NAST smjer) - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic