Upis Hrvata izvan RH na prijediplomske sveučilišne studije u ak. god. 2023./2024.

Obrazac za upis Hrvata izvan RH na prijediplomske sveučilišne studije Fakulteta hrvatskih studija

Sveučilište u Zagrebu je sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH potpisalo Sporazum kojim je predviđeno poticanje donošenja upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske s ciljem povratka Hrvata i potomaka Hrvata u Hrvatsku te pozitivnog djelovanja na ostanak mladih u hrvatskome društvu, čime se dugoročno jača demografski, gospodarski i opći napredak hrvatskoga društva. Potpisivanje ovog sporazuma uslijedilo je nakon održane III. Plenarne sjednice Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH održane 10. prosinca 2016. u Vukovaru čiji je zaključak bio da je potrebno osiguravati posebne upisne kvote za mlađe naraštaje Hrvata izvan RH radi njihova upisa na sveučilišta u RH te osiguravati stipendije za studij, za pripadnike hrvatske manjine i iseljeništva.

Stoga je Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio posebnu kvotu za ove kandidate te će sastavnice provoditi razredbene postupke za njih po posebno utvrđenim uvjetima upisa. 

Predviđene posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke. 

 

Informacije o upisu mlađih naraštaja Hrvata izvan Republike Hrvatske na prijediplomske sveučilišne studije Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Broj mjesta predviđenih za upis Hrvata izvan RH na Fakultet hrvatskih studija je sljedeći:

Studij Dvopredmetno Jednopredmetno
Demografije i hrvatskoga iseljeništva 5
Filozofije i kulture 5
Komunikologije 5 2
Kroatologije 5 4
Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija) 3 2
Povijesti 5 3
Psihologije 6
Sociologije 5 3
Ukupno 33 20

 

Na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj razini može se studirati:

 • samo jedan studij (jednopredmetno) i to: komunikologiju, kroatologiju, odgojno-obrazovne znanosti (pedagogiju) povijest, psihologiju i sociologiju, ili
 • kombinaciju dva studija (dvopredmetno) između sljedećih: demografija i hrvatsko iseljeništvo, filozofija i kultura, komunikologija, kroatologija, odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija), povijest i sociologija.

 

Prijave za pristup razredbenomu postupku

Pristupnici podnose zamolbe za upis u prvu godinu preddiplomskoga studija:

 • u prvom roku do nedjelje 9. srpnja 2023. u 23.59 prema srednjoeuropskom ljetnom računanju vremena.
 • u drugom roku do nedjelje 10. rujna 2023. u 23.59 prema srednjoeuropskom ljetnom računanju vremena.

Prijave se podnose putem obrasca kojem možete pristupiti ovdje: UPISI

U prijavi, potrebno je priložiti skenirano:

 1. domovnicu ili izvadak iz Knjige hrvatskih državljana (ako je pristupnik hrvatski državljanin) ili potvrda/dokaz o stranom državljanstvu (ako je pristupnik strani državljanin),
 2. potpisanu izjavu o pripadnosti hrvatskomu narodu (ako pristupnik nema hrvatsko državljanstvo, izjavu možete preuzeti ovdje)
 3. motivacijsko pismo (na hrvatskom, engleskom, kastilskom/španjolskom ili njemačkom jeziku)
 4. svjedodžbe za zadnja četiri razreda srednje škole,
 5. ispravu o poznavanju hrvatskoga jezika razine B2 ili C1 ili C2 (ako je pristupnik ima).

Nepotpune i nepravodobne prijave ne će biti razmatrane.

 

Uvjeti upisa:

 1. Potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Pantovčak 258, 10000 Zagreb, pisarnica@hrvatiizvanrh.hr, https://hrvatiizvanrh.gov.hr)
 2. završena četverogodišnja srednja škola, odnosno četiri posljednje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjega školovanja;
 3. spremnost na doseljenje u Zagreb i praćenje nastave na hrvatskom jeziku.

 

Pristupnici koji ispunjavaju gore navedene uvjete upisa pristupaju motivacijskom razgovoru i procjeni znanja hrvatskoga jezika. Razgovor će se održati putom video-poziva ili uživo na Fakultetu hrvatskih studija, Borongajska cesta 83d, Zagreb, između 12. i 14. srpnja 2023. u prvom, odnosno između 13. i 15. rujna 2023. u drugom roku.

Elementi vrjednovanja za rang-listu upisa na studijske programe prijavljenih kandidata Hrvata izvan Hrvatske:

 1. 50 % – opći uspjeh u srednjoj školi izvan Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odnosno u četiri posljednje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjega školovanja (Dokazuje se preslikom pristupnikove svjedodžbe za svaki pojedini razred srednje škole.);
 2. 25 % – motiviranost (Dokazuje se motivacijskim pismom i razgovorom putom video-poziva ili uživo s članom Razredbenoga povjerenstva.):
 3. 25 % – poznavanje hrvatskoga jezika (Dokazuje se potvrdom o poznavanju hrvatskoga jezika razine B2 ili C1 ili C2 ili razgovorom putom video-poziva ili uživo s članom Razredbenoga povjerenstva. Pristupniku koji ne dokaže poznavanje hrvatskoga jezika razine B2 kao uvjet za upis u drugu godinu studija odredit će se položen taj ispit.)

Pristupnici će prilikom upisa potpisati Izjavu da su sposobni pratiti nastavu na hrvatskom jeziku.

Privremena rang-lista pristupnika bit će objavljena 14. srpnja 2023. na mrežnoj stranici Fakulteta hrvatskih studija. U roku od 48 sati od objave privremene rang-liste, pristupnici imaju pravo prigovora na svoj položaj na njoj. Prigovor se podnosi Fakultetu hrvatskih studija isključivo elektroničkom poštom na hrvatiizvanrh@hrstud.hr s e-adrese koju je pristupnik naveo u svojoj prijavi. Nepravodobne pritužbe i pritužbe s drugih adresa ne će se razmatrati.

Završna rang-lista pristupnika bit će objavljena 17. srpnja 2023. na mrežnoj stranici Fakulteta hrvatskih studija.

 

Rokovi upisa za sve pristupnike koji su stekli pravo upisa:

Upisi u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Fakulteta hrvatskih studija u jesenskom roku bit će od 17. do 26. srpnja 2023.

 

Za više informacija o studijskim programima, posjetite: https://www.hrstud.unizg.hr/studiji 

Za pomoć pri ispunjavanju prijave i prikupljanju dokumentacije, slobodno se javite na hrvatiizvanrh@hrstud.hr


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS