Upis Hrvata izvan RH na sveučilišne prijediplomske studije u ak. god. 2024./2025.

Sveučilište u Zagrebu je sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH potpisalo Sporazum kojim je predviđeno poticanje donošenja upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske s ciljem povratka Hrvata i potomaka Hrvata u Hrvatsku te pozitivnog djelovanja na ostanak mladih u hrvatskome društvu, čime se dugoročno jača demografski, gospodarski i opći napredak hrvatskoga društva. Potpisivanje ovog sporazuma uslijedilo je nakon održane III. Plenarne sjednice Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH održane 10. prosinca 2016. u Vukovaru čiji je zaključak bio da je potrebno osiguravati posebne upisne kvote za mlađe naraštaje Hrvata izvan RH radi njihova upisa na sveučilišta u RH te osiguravati stipendije za studij, za pripadnike hrvatske manjine i iseljeništva.

Stoga je Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio posebnu kvotu za ove kandidate te će sastavnice provoditi razredbene postupke za njih po posebno utvrđenim uvjetima upisa. 

Predviđene posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke. 

 

Informacije o upisu mlađih naraštaja Hrvata izvan Republike Hrvatske na sveučilišne prijediplomske studije Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Broj mjesta predviđenih za upis Hrvata izvan RH na Fakultet hrvatskih studija je sljedeći:

Studij Dvopredmetno Jednopredmetno
Demografije i hrvatskoga iseljeništva 5
Filozofije i kulture 5
Komunikologije 5 2
Kroatologije 5 4
Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija)* 3 2
Povijesti 5 3
Psihologije 6
Sociologije 5 3
Ukupno 33 20

 

Na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj razini može se studirati:

  • samo jedan studij (jednopredmetno) i to: komunikologiju, kroatologiju, odgojno-obrazovne znanosti (pedagogiju)* povijest, psihologiju i sociologiju, ili
  • kombinaciju dva studija (dvopredmetno) između sljedećih: demografija i hrvatsko iseljeništvo, filozofija i kultura, komunikologija, kroatologija, odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija)*, povijest i sociologija.

Prijave za pristup razredbenom postupku

Pristupnici podnose prijave i šalju motivacijsko pismo za upis u prvu godinu prijediplomskoga studija:

  • u prvom roku do utorka 2. srpnja 2024. u 23.59 prema srednjoeuropskom ljetnom računanju vremena.
  • u drugom roku do ponedjeljka 9. rujna 2024. u 23.59 prema srednjoeuropskom ljetnom računanju vremena.

Prijave se zaprimaju preko Središnjega prijavnoga ureda na mrežnoj adresi https://www.postani-student.hr

Motivacijsko pismo šalje se na hrvatiizvanrh@fhs.hr do utorka 2. srpnja 2024. u 23.59 prema srednjoeuropskom ljetnom računanju vremena u prvom i do ponedjeljka 9. rujna 2024. u 23.59 prema srednjoeuropskom ljetnom računanju vremena u drugom roku.

Elementi vrjednovanja za upis pristupnika bit će:

  1. Potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Pantovčak 258, 10000 Zagreb, pisarnica@hrvatiizvanrh.hr, https://hrvatiizvanrh.gov.hr)
  2. 50 % opći uspjeh u srednjoj školi, odnosno u četiri posljednje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjega školovanja (Dokazuje se preslikom pristupnikove svjedodžbe za svaki pojedini razred srednje škole. Pristupnici koji su završili srednjoškolski odgoj i obrazovanje izvan Hrvatske nemaju obvezu polagati državnu maturu.);
  3. 25 % poznavanje hrvatskoga jezika (Dokazuje se potvrdom o poznavanju hrvatskoga jezika razine B2 ili C1 ili C2 ili razgovorom putom video-poziva ili uživo s članom Razredbenoga povjerenstva. Pristupniku koji ne dokaže poznavanje hrvatskoga jezika razine B2 kao uvjet za upis u drugu godinu studija odredit će se položen taj ispit.);
  4. 25 % motiviranost (Dokazuje se motivacijskim pismom i razgovorom putom video-poziva ili uživo s članom Razredbenoga povjerenstva.).

Pristupnici koji ispunjavaju gore navedene uvjete upisa pristupaju motivacijskom razgovoru i procjeni znanja hrvatskoga jezika. Razgovor će se održati putom video-poziva ili uživo na Fakultetu hrvatskih studija, Borongajska cesta 83d, Zagreb, između 3. i 5. srpnja 2024. u prvom, odnosno između 11. i 13. rujna 2024. u drugom roku.

Privremena rang-lista pristupnika bit će objavljena 10. srpnja 2024. u 14.00 sati na stranici Postani student. 

Konačna rang-lista pristupnika bit će objavljena 17. srpnja 2024. iza 15 sati na stranici Postani student. 

 

Rokovi upisa za sve pristupnike koji su stekli pravo upisa:

Upisi u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija Fakulteta hrvatskih studija u ljetnom roku bit će od 18. do 24. srpnja 2024.

Za više informacija o studijskim programima, posjetite: https://www.fhs.unizg.hr/studiji 

Za pomoć pri ispunjavanju prijave i prikupljanju dokumentacije, slobodno se javite na hrvatiizvanrh@fhs.hr

 

* za upis na studij Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija) (jednopredmetni i dvopredmetni), sveučilišni prijediplomski studij čeka se potvrda MZO-a o upisu u Upisnik studijskih programa Republike Hrvatske. Sveučilišni studij Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija) (jednopredmetni i dvopredmetni) studijski su program koji je ustrojen odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 21. lipnja 2022., čiji se početak izvođenja, nakon upisa u Upisnik studijskih programa MZO-a, očekuje u ak. god. 2024./2025.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic