Prodekan za znanost
Ime i prezime
iprezime@fhs.hr
 

 

Prodekan za znanost:

 • prati, analizira i koordinira ostvarivanje znanstvene djelatnosti određene Strateškim programom znanstvenih istraživanja;
 • odgovara za izradu studijskih programa poslijediplomskih studija te nadzire njihovu provedbu;
 • koordinira djelovanje poslijediplomskih studija;
 • predlaže mjere za pospješivanje svih vidova znanstvene djelatnosti i prati njihovu provedbu;
 • nadzire rad Znanstvenoga zavoda i znanstvenu djelatnost odsjeka;
 • usmjerava rad službi za nakladništvo, znanost i projekte;
 • predsjeda Povjerenstvom za znanstvene pothvate;
 • skrbi za razvijanje istraživačke infrastrukture;
 • radi na razvijanju znanstvene i stručne suradnje s visokim učilištima, znanstvenim institutima, zakladama, državnim tijelima, pravnim osobama s javnim ovlastima koje se bave znanošću i drugim institucijama;
 • koordinira rad znanstvenih programa i projekata;
 • radi na uspostavljanju jedinstvenoga sustava praćenja znanstvenih aktivnosti i prinosa na Fakultetu kao i jedinstvenoga sustava prijavljivanja, vrjednovanja i ostvarivanja institucijskih i međuinstitucijskih znanstvenih pothvata;
 • radi na stvaranju pretpostavki za uspostavu znanstvenoga centra izvrsnosti te obavlja druge poslove vezane uz znanstveni rad Fakulteta;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Fakulteta i drugim općim aktima i po dekanovoj povjerbi;
  o svojem radu kontinuirano izvješćuje dekana i Dekanski kolegij,
 • Fakultetskomu vijeću podnosi godišnje izvješće.
   

Zadnja promjena: 26. svibnja 2022.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic