Međunarodni znanstvenostručni skup
Migracijski procesi između Hrvatske i Južne Amerike
Povijest, kultura i društvo
 
Prvi skup Međunarodne mreže istraživača o
migracijskim procesima između Hrvatske i Južne Amerike
 
Zagreb
11. i 12. prosinca 2019.
 
Srijeda 11. prosinca
Knjižnica Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
Svi paneli će se održati na hrvatskom jeziku

 

9:00 – 9:30 - Registracija

9:30 – 9:45 - Riječi dobrodošlice i otvorenje skupa

 • Izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, Pročelnik Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
 • Dr. sc. Katica Jurčević, Predstojnica Znanstvenog zavoda Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
 • Doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj, Ravnateljica Instituta za migracije i narodnosti

9:45 – 11:15
Uvodni panel - Hrvatska kulturna politika. Važnost kultura kao kohezijski faktor unutar hrvatske nacionalne zajednice (Moderatorica Mia Felić, mag. soc. et mag. ethnol. et anthrop.)

 • Izv. prof. dr. sc. Ivana Franić, pomoćnica ministrice Ministarstva zenanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Poučavanje i proučavanje hrvatskoga jezika u Južnoj Americi, izazovi za budućnost
 • Dario Magdić, prof., zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Predstavljanje programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 • Mijo Marić, prof., Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Predstavljanje programa  Hrvatske matice iseljenika za Hrvate u Južnoj Americi  
 • Ivan Piteša, ovlašteni voditelj Ureda IOM-a, u Zagrebu. Mogućnosti suradnje IOM, Ureda u Zagrebu s IOM-ovim Uredima Južne Amerike u svrhu očuvanja hrvatske kulture u zemljama Južne Amerike
 • Zoran Miočinović, dipl. iur, sudski tumač za engleski, španjolski, katalonski i srpski jezik. Stjecanje hrvatskog državljanstva za hrvatsku dijasporu  u svjetlu izmjena Zakona o hrvatskom državljanstvu
 • Doc. dr. sc. Vladimira Rezo (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu); Mateja Glavaš, univ. bacc. comm. et hist. (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu). Ostvarivanje mjera i aktivnosti privlačenja hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka iz Južne Amerike

11:15 - 11:30 - Pauza za kavu

11:30 - 13:00
I- Prvi panel. Hrvatska kulturna baština, identitet i kolektivno sjećanje. Nacionalne, etničke, vjerske, književne, obrazovne dimenzije. Izlaganja i rasprava (Moderatorica izv. prof. dr. sc. Marija Benić Penava)

 • Izv. prof. dr. sc. Vjekoslava Jurdana (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli); Radovan Tadej, dipl. iur. Opet idem u Južnu Ameriku: svjedočanstvo iseljenika Pavla Vidasa
 • Dr. sc. Katica Jurčević (Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu); dr. sc. Ozana Ramljak (Veleučilište VERN). Hrvatska baština čileanskog pisca
 • Doc dr. sc. Marina Perić Kaselj (Institut za migracije i narodnosti); Mia Felić, mag. soc. et mag. ethnol. et anthrop; Marija Zelić, mag. phil. et soc. Zamišljene zajednice i virtualni prostori: Analiza hrvatske dijaspore u Brazilu kroz društvene mreže
 • Tuga Tarle, prof., doktorandica. Memorija, nostalgija i dijaspora
 • Josip Papak, mag. hist. et educ. hist., doktorand (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu). Uloga formalnoga obrazovanja u očuvanju kolektivnoga sjećanja na doprinos hrvatskoga iseljeništva u stvaranju Republike Hrvatske
 • Mark Gjokaj, spec. polit., dipl oec. (Neovisni istraživač). Doprinos očuvanju  nacionalnog i kulturnog  identiteta hrvatskih iseljenika u Argentini                       

13:00 - 14:00 - Pauza za ručak  

14:00 – 15:00
II- Drugi panel. Procesi poučavanja i učenja hrvatskog jezika i kulture. Izlaganja i rasprava (Moderatorica Marija Zelić, mag. phil. et soc.)

 • Izv. prof. dr. sc. Ivana Franić; mr. sc. Josip Bilić. Hrvatski jezik u perspektivi očuvanja ježične raznolikosti     
 • Dr. sc. Ivančica Banković-Mandić, viša lektorica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Sociofonetska slika govornika Južne Amerike u hrvatskome kao J2
 • Dr. sc. Gleb Pilipenko (Institut za slavistiku Ruske akademije znanosti). Terenska istraživanja govornika hrvatskoga jezika u Južnoj Americi


15:00 - 16:30
III- Treći panel. Povijesna perspektiva i historiografske rasprave. Izlaganja i rasprava (Moderator Ante Kožul, mag. geogr. et hist.)

 • Izv. prof. dr. sc. Marija Benić Penava (Sveučilište u Dubrovniku); Anja Vlašić, univ. bacc. hist. (Sveučilište u Dubrovniku). Iseljavanje s otoka Korčule u Južnu Ameriku krajem 19. i tijekom prvih desetljeća 20. stoljeća: primjeri poslovnih uspjeha Korčulana u Čileu
 • Dr. sc. Darija Hofgräff, viša arhivistica (Hrvatski državni arhiv); Vedran Muić, dipl. povjesničar, arhivist (Hrvatski državni arhiv). Iseljavanje Korčulana u Brazil: teška nevolja ili zavođenje na iseljavanje
 • Dr. sc. Tihomir Zovko (Sveučilište u Mostaru). Iseljavanje Hrvata iz Hercegovine u Južnu Ameriku (1886. -1926.)
 • Doc. dr. sc. Wollfy Krašić (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu). Neki politički pogledi Vlaha Raića
 • Ante Kožul, mag. geogr. et hist, doktorand (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Hrvatska iseljenička inteligencija u Argentini nakon Drugog svjetskog rata

16:30 - 16:45 - Pauza za kavu  

16:45 - 18:15
IV- Četvrti panel. Metodološki problemi i pitanja s arhivima. Izlaganja i rasprava (Moderator Josip Papak, mag. hist. et educ. hist)

 • Prof. dr. sc. Josip Jurčević (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu). Udbin arhiv o hrvatskim izbjeglicama u Južnu Ameriku
 • Doc. dr. sc. Vlatka Lemić (Rukovoditeljica Središnjeg ureda za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu / Predsjednica ICARUS Hrvatska). Mogućnosti povezivanja putem suradničkih arhivskih platformi: primjer Topoteke
 • Dr. sc. Nenad Bukvić (Hrvatski državni arhiv). Uloga arhivske službe u evidentiranju i prikupljanju gradiva o iseljeništvu: osvrt na praksu Hrvatskoga državnog arhiva   
 • Dr. sc. Darija Hofgräff, viša arhivistica (Hrvatski državni arhiv). Kreiranje baze podatka o iseljeništvu i uloga Hrvatskog državnog arhiva u osmišljavanju strategije povezivanja hrvatske dijaspore
 • Viktorija Kudra Beroš, mag. informatol., mag. phil. et ling. (Institut za migracije i narodnosti). Digitalizirane iseljeničke novine Radnička straža i dokumenta Popis Jugoslovenske Naseobine u Punta Arenas – Chile u sklopu Nacionalnog projekta „Hrvatska kulturna baština" – Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe Ministarstva kulture

18:30 - 19:30
Kulturni program

 • Koncert Marije Florencije Celani (Argentina /  Hrvatska)

 

 

Četvrtak 12. prosinca
Institut za migracije i narodnosti
Paneli će se održati na španjolskom jeziku ili će se prevoditi
Većina izlaganja će se održati putem videokonferencije
 
 

13:00 – 13.15 – Pozdravne riječi

 • Doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj, Ravnateljica Instituta za migracije i narodnosti
 • Prof. dr. sc. Juan Carlos Radovich (Universidad de Buenos Aires / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
 • Doc. dr. sc. Brígida Baeza (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).
 • Dr. sc. María Florencia Luchetti (Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu)

13:15 – 14:30
I -Prvi panel. Migracijski procesi. Rasprave i perspektive. Izlaganja i rasprava (Moderator mr. sc. Oliver Zambrano Alemán)

 • Dr. sc. Zdravko Sančević, prof. (Comité croata de Venezuela). Prekomorska iseljeništva i Dubrovačka Republika
 • Dr. sc. Zdravko Sančević, prof. (Comité croata de Venezuela). Dvjestogodišnjica Pavana iz Hrvatske u Venezueli, 1816.-2016., pola tisućljeća hispansko američko-hrvatskih odnosa
 • Dr. sc. Milan Puh (Universidad de São Paulo). U potrazi za izgubljenim iseljeništvom: slučaj Brazila
 • Prof. dr. sc. Cristian Garay Vera (Universidad de Santiago de Chile); Franklim Colletti, dipl. hist  (Universidad de Santiago de Chile). Hrvatska migracija u Čileu kroz historiografiju
 • José Ignacio Bahamondes Zlatar, dipl. hist. i dipl. archeol. (Universidad de los Andes / Universidad Sek- Santiago de Chile). Hrvatski stadion u Santiagu: Odraz hrvatske kulture u Čileu
 • Andrés Goldstein, student (Universidad Central de Venezuela). Hrvati: putovanje po Atlantiku

14:30 - 16:00
II -Drugi panel. Procesi poučavanja i učenja hrvatskog jezika i kulture. Izlaganja i rasprava (Moderator mr. sc. Oliver Zambrano Alemán)

 • mr. sc. Oliver Zambrano Alemán, doktorand (Universidad Central de Venezuela). Četrnaest stoljeća hrvatske povijesti
 • Andrea Dorta, studentica (Universidad Central de Venezuela). Gubitak hrvatskog jezika nakon dolaska, kao rezultat prilagodbe Hrvata Venezuele
 • Vanessa Castillo, dipl. hist. (Universidad Central de Venezuela). Književna "peña" Sine Nomine
 • Luis Pesquera, dipl. ing. chem. (Universidad Central de Venezuela). Učenje hrvatskog i talijanskog jezika: sažeto uspoređivanje španjolskog govornika
 • Karen Bauk, dipl. biol., doktorandica (Universidad Nacional de Córdoba). Mala Škola Córdoba, Kolito

16:00 - 16:15 - Pauza za kavu

16:15 – 17:45
III -Treći panel. Migracijski procesi od Hrvatske do Bolivije. Doprinosi hrvatske zajednice razvoju društava primitka. Izlaganja i rasprava (Moderatorica Tuga Tarle, prof.)

 • Catalina Mihotek Barragán; Danica Pereira Stambuk; Mara Vallejos Mihotek (Asociación Comunidad Croata de La Paz). Osnovne informacije o hrvatskoj migraciji u Boliviju i njezinom potomstvu. 1890.-2019.
 • Patricia Avila Kuljis, dipl. ing. arch. (Asociación Comunidad Croata de La Paz). Hrvatska zajednica u La Pazu, Boliviji i njezin odnos prema virtualnim dijasporskim zajednicama
 • Danitza Defilippis; Patricia Avila Kuljis, dipl. ing. arch.; Ana María Glasinovic (Asociación Comunidad Croata de La Paz). Doprinosi Hrvata u Boliviji
 • Silvana Severich Barragán, dipl. antrop.; Mario Cuba Villarroel. Etnografija Hrvatske zajednice u Boliviji. Aktualnost i perspektive
 • Carol Mónica Calasich Garate, dipl. polit.; Martha Mónica Martinic Arze, dipl. iur.  (Asociación Comunidad Croata de La Paz). Integracijske politike za promicanje povratka i razvoja u Hrvatskoj

17:45 – 19:30
IV- Četvrti panel. Kulturne djelatnosti, organizacijski procesi hrvatske zajednice i kulturni identiteti u Južnoj Americi. Izlaganja i rasprava (Moderatorice dr. sc. María Florencia Luchetti i Paula Gadže, dipl. anthrop.)

 • Prof. dr. sc. Dobrila Djukich Filipovich, (Universidad de Zulia); Davorin Djukich Ostojic, mag. oec. (Universidad de Zulia). Obiteljska fotografija. Otisci migracijskog sjećanja Hrvata
 • Dr. sc. Ivana Hebrang Grgić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu); dr. sc. Ana Barbarić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Nakladnička djelatnost Hrvata u Južnoj Americi - priprema projekta  
 • Dr. sc. María Florencia Luchetti (Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu); Paula Gadže, dipl. anthrop., doktorandica (Universidad de Buenos Aires). Hrvati iz Latinske Amerike ili Latinoamerikanci u Hrvatskoj? Iskustva povratne migracije mladih Latinoamerikanaca u Hrvatsku
 • Cristina Solián, dipl. anthrop. (Universidad Nacional de Rosario). Etničke asocijacije: teritorij identiteta. Neki pristupi prema udrugama useljenika Balkanskog poluotoka u Rosariju
 • Danimiro Pulfer, univ. bacc. polit. (Universidad Nacional de San Martín / Centro Católico Argentino-Croata Sveti Nikola Tavelić). Utjecaj raspada država u organizacijama njihovih dijaspora. Slučaj Jugoslavenske države i hrvatskih organizacija pokrajine Buenos Airesa (1952.-2012.)
 • Darinka Edith Yvania Kihalich Sanchez, dipl. art. (Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro”). Ponovno se povezati
 • Graciela Soledad Rušoci, dipl. tur. (Universidad de Buenos Aires / Universidad de Lanús). Análisis del turismo emisivo argentino en Croacia

19:30 – 20:45
V- Peti panel.  Uloga žena u migracijskim procesima. Izlaganja i rasprava (Moderatorica Lic. Mariana Avril Sesnich Diomeda)

 • Mr. sc. Karen Díaz (Universidad Central de Venezuela). Hrvatske žene u Venezueli
 • Tuga Tarle, prof. doktorandica. Emancipacija hrvatskih žena u čileanskom društvu
 • Marija Rotim, mag. hist (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu). Iseljavanje u Južnu Ameriku - osvrt na kretanje i ulogu žena (1960.-1990.)
 • Mariana Avril Sesnich Diomeda, dipl. polit. (Universidad de Buenos Aires). Uloga žena u hrvatskoj migraciji u Argentinu

20:45 - 21:15 – Zaključci, oproštajne riječi i zatvaranje skupa

 • Doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj, Ravnateljica Institut za migracije i narodnosti
 • Dr. sc. María Florencia Luchetti, Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

 


Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic