Prodekan za međunarodnu suradnju

doc. dr. sc. Wollfy Krašić

E-adresa: wkrasic@hrstud.hr

 

Prodekan za međunarodnu suradnju:

 • skrbi o ustrojavanju hrvatskih studija i promicanju Fakulteta u svijetu;
 • skrbi o priređivanju međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, savjetovanja, radionica i seminara, osobito vezano uz proučavanje sastavnica hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta;
 • obavlja poslove vezane uz suradnju s inozemnim sveučilištima, fakultetima, institutima, ustanovama, organizacijama, zajednicama, skupinama i pojedincima;
 • nastoji povezati Fakultet sa što više znanstvenih, odgojno-obrazovnih i kulturnih ustanova u inozemstvu, osobito onih u kojima djeluju hrvatski iseljenici i manjinske zajednice;
 • u suradnji s njima organizira znanstvene i stručne skupove, predavanja, terenska istraživanja, studijska putovanja te objavljivanje zajedničkih publikacija;
 • brine se o nalaženju međunarodnih partnera, o pripremanju međunarodnih projekata, o koordinaciji odobrenih međunarodnih projekata te koordinira njihov rad u fazi implementacije i vrjednovanja;
 • skrbi o pribavljanju međunarodnih izvora financiranja;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Fakulteta i drugim općim aktima i po dekanovoj povjerbi;
  o svojem radu kontinuirano izvješćuje dekana i Dekanski kolegij;
 • Fakultetskomu vijeću podnosi godišnje izvješće.


Zadnja promjena: 1. listopada 2021.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic