Doktorski radovi iz povijesti obranjeni na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

 

 • Iva JurčevićOpćinsko činovništvo u Hrvatskoj i Slavoniji od 1918. do 1929.: pravni, politički, upravni i društveni aspekti. Mentor: prof. dr. sc. Ivica Miškulin. Datum obrane: 8. ožujka 2024.
   
 • Dražen Ružić: Hrvatska nacionalna integracija u Međimurju. Mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Petrić. Datum obrane: 5. veljače 2024.
   
 • Kristina DžinAntičke vile Medulinskoga zaljeva - gospodarsko-društvena analiza prostora. Mentor: izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić. Datum obrane: 23. siječnja 2024.
   
 • Tanja Trošelj Miočević: Hrvatsko narodno vijeće od 1974. do 1990. godine. Mentor: izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić. Datum obrane: 12. prosinca 2023.
   
 • Danijel JurkovićOdnosi Jugoslavije i Sovjetskoga Saveza od 1947. do 1953. u kontekstu Informbiroa prema vodećim jugoslavenskim tiskovinama. Mentor: doc. dr. sc. Wollfy Krašić. Datum obrane: 5. prosinca 2023.
   
 • Ante KožulHrvati u Australiji od 1945. do 1975. godine - u kontekstu slučaja „Murphyjeve racije“. Mentor: prof. dr. sc. Josip Jurčević. Datum obrane: 30. listopada 2023.
   
 • Ivan Mance: Hipoteza o kosinjskoj tiskari - informacijsko-povijesna analiza. Mentor: doc. dr. sc. Daniel Patafta. Datum obrane: 7. rujna 2023.
   
 • Petra BabićNacionalno-povijesne opere 19. stoljeća u nacionalnim pokretima nenjemačkih naroda Habsburške/Austro-Ugarske Monarhije. Mentor: akademik Stanislav Tuksar, prof. emer. Datum obrane: 29. 6. 2023.
   
 • Ana FilkoMasovne grobnice žrtava Domovinskoga rata na području hrvatskoga Podunavlja. Mentor: prof. dr. sc. Josip Jurčević. Datum obrane: 27. 6. 2023.
   
 • Vlatko SmiljanićŽivot i djela Mirka Danijela Bogdanića od 1760. do 1802. godine. Mentor: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić. Datum obrane: 8. 5. 2023.
   
 • Elizabeta MađarevićPolitičke i geopolitičke kontroverze liberalne demokracije oko migracijske krize 2015./2016. - slučaj Njemačke. Mentor: doc. dr. sc. Stjepan Šterc. Datum obrane: 27. 4. 2022.
   
 • Ilija Vučur: Zborno područje Tomislavgrad Hrvatskoga vijeća obrane u Domovinskom ratu, od 1992. do 1995. godine. Mentor: dr. sc. Ivica Lučić, znanstveni savjetnik. Datum obrane: 9. 3. 2022.
   
 • Petra Batelja Majić: “Imago nobilis“- reprezentacija obitelji Oršić na prostoru Trojedne Kraljevine u 18. stoljeću. Mentori: dr. sc. Marino Manin, znanstveni savjetnik u trajnome zvanju i dr. sc. Mirjana Repanić-Braun, znanstvena savjetnica u trajnome zvanju. Datum obrane: 20. 7. 2021.
   
 • Mijo BeljoPolitički i vojni odnosi na području sjeverne Hercegovine od 1992. do 1994. godine. Mentor: dr. sc. Ivica Lučić, znanstveni savjetnik. Datum obrane: 30. 6. 2021.
   
 • Matija PerušinovićUtjecaj društvenih i političkih čimbenika na hrvatsku kinematografiju 1945. - 1955. Mentor: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Klasić. Datum obrane: 17. 3. 2021.
   
 • Snježana Vasilj: Dolina rijeke Neretve u osvit antike. Mentorica: prof. dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić. Datum obrane: 14. 12. 2020.
   
 • Pavao Nujić: Petrovaradinska krajiška pješačka pukovnija u 18. stoljeću. Mentor: prof. dr. sc. Damir Matanović. Datum obrane: 6. 10. 2020.
   
 • Ivan Mihanović: Obrana Osijeka 1991. godine. Mentor: dr. sc. Ante Nazor, viši znanstveni suradnik. Datum obrane: 20. 5. 2020.
   
 • Tanja PavelinPovijesni i pravni temelji za reviziju osuda sudova bivše Jugoslavije s naglaskom na reviziju osude protiv kardinala Alojzija Stepinca. Mentor: prof. dr. sc. Josip Jurčević. Datum obrane: 27. 2. 2020.
   
 • Hrvoje Mandić: Hercegovačka franjevačka provincija u Drugom svjetskom ratu i poraću. Mentor: dr. sc. Mario Jarebznanstveni savjetnik. Datum obrane: 4. 2. 2020.
   
 • Miroslav KotaUloga Središnje defenzivno doglasne službe u Prvom svjetskom ratu. Mentor: dr. sc. Stjepan Matković, znanstveni savjetnik u trajnome zvanju. Datum obrane: 12. 12. 2019.
   
 • Dejan PernjakUloga Pavlinskog samostana u Križevcima (1667. – 1786.) u zavičajnoj povijesti. Mentor: professor emeritus Mijo Korade. Datum obrane: 16. 7. 2019.
   
 • Juraj BalićLička krajiška pješačka pukovnija u razdoblju od 1736. do 1809. Mentor: dr. sc. Alexander Buczynski, znanstveni savjetnik. Datum obrane: 15. 7. 2019.
   
 • Franjo Jurić: Glavne značajke uprave Nezavisne Države Hrvatske u Velikoj župi Krbava i Psat sa sjedištem u Bihaću. Mentor: prof. dr. sc. Josip Jurčević. Datum obrane: 12. 3. 2019.
   
 • Vladimir Šumanović: Ključni vojno-politički događaji u istočnoj Bosni 1942. Mentor: prof. dr. sc. Josip Jurčević. Datum obrane: 27.2.2019.
   
 • Julije Pajčić: Djelovanje Zemaljske uprave za Slavoniju. Mentor: prof. dr. sc. Damir Matanović. Datum obrane: 14. 12. 2018.
   
 • Stipe Ledić: Josip Keresturi – javno djelovanje i politička misao. Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade. Datum obrane: 27. 11. 2018.
   
 • Marko Pijović: Vlasi u dubrovačkim spomenicima do 14. stoljeća. Mentor: prof. dr. sc. Mladen Ančić. Datum obrane: 14. 11. 2018.
   
 • Ivan Radoš: Vojni ustroj i djelovanje pobunjenih Srba na području sjeverne Dalmacije 1991.-1995. Mentor: dr. sc. Davor Marijan, znanstveni savjetnik. Datum obrane: 06. 07. 2018.
   
 • Marko Vukičević: Zagreb u Prvome svjetskom ratu. Mentorica: dr. sc. Zdravka Jelaska Marijan, viša znanstvena suradnica. Datum obrane: 05. 06 2018.
   
 • Tea Vinković: Hrvatska i regionalne organizacije na jugoistoku Europe. Mentor: dr. sc. Albert Bing, viši znanstveni suradnik. Datum obrane: 14. 05. 2018.
   
 • Zrinka Novak: Pobožnost stanovništva rapske komune u drugoj polovici XVI. stoljeća. Mentor: dr. sc. Zoran Ladić, znanstveni savjetnik. Datum obrane: 09. 05. 2018.
   
 • Ivan Tepeš: Političko djelovanje Hrvatske seljačke stranke u emigraciji od 1945. do 1990.", Mentori: prof. dr. sc. Mijo Korade i dr. sc. Marina Perić Kaselj, viša znanstvena suradnica. Datum obrane: 4. 05. 2018.
   
 • Slaven Kale: Politička i kulturna javnost Banske Hrvatske o Poljacima i poljskom pitanju u drugoj polovici 19. stoljeća. Mentor: prof. dr. sc. Damir Agičić. Datum obrane: 07. 02. 2018.
   
 • Igor Josipović: Funkcioniranje zatvorskoga sustava u drugoj polovici 19. stoljeća. Mentor: izv. prof. dr. sc. Damir Matanović. Datum obrane: 19. 01. 2018.
   
 • Darjan Godić: Oružane snage pobunjenih Srba na području Like 1990.- 1995. Mentor: dr. sc. Davor Marijan, znanstveni savjetnik. Datum obrane: 29. 11. 2017.
   
 • Sonja Kirchhoffer: Privatni prostor antičkoga grada na tlu Liburnije. Mentor: prof. dr. sc. Anamarija Kurilić. Datum obrane: 10. 11. 2017.
   
 • Nenad Bukvić: Sabor Narodne Republike Hrvatske: organizacija i djelovanje (1945. – 1953.). Mentor: dr. sc. Zdenko Radelić, znanstveni savjetnik. Datum obrane: 04. 09. 2017.
   
 • Mila Popić: Odnos jugoslavenskoga komunističkoga režima prema Družbi sestara milosrdnica svetoga Vinka Paulskog - Zagreb od 1945. do 1952. godine. Mentor: prof. dr. sc. Miroslav Akmadža. Datum obrane: 27. 06. 2016.
   
 • Denis Njari: Stanovništvo Hrastina, Laslova, Korođa i Retfale u 18. stoljeću i prvoj trećini 19. stoljeća. Mentor:  doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović. Datum obrane: 24. 06. 2016.
   
 • Tomislav Car: Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj: oduzimanje imovine i odnosi s državom od 1945. do 1967. Mentor: dr. sc. Zdenko Radelić, znanstveni savjetnik. Datum obrane: 25. 05. 2016.
   
 • Domagoj Novosel: Stanovništvo Upravne općine Gračani – Remete između dva svjetska rata. Mentor: doc. dr. sc. Ivan Bulić. Datum obrane: 12. 04. 2016.
   
 • Domagoj Tomas: Apostolska administratura za sjevernu Slavoniju i Baranju u kontekstu crkveno-državnih odnosa. Mentor: prof. dr. sc. Miroslav Akmadža. Datum obrane: 09. 02. 2016.
   
 • Ana Popovčić: Povijest sportskoga mačevanja u Zagrebu. Mentor: izv. prof. dr. sc. Marino Manin. Datum obrane: 26. 10. 2015.
   
 • Mislav Rubić: Časopis dr. Ante Cilige „Na pragu sutrašnjice„ (1974.-1984.) u kontekstu hrvatskoga iseljeničkoga tiska. Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade. Datum obrane: 09. 07. 2015.
   
 • Željka Križe: Velikosrpska politička propaganda uoči raspada Jugoslavije na primjeru srbijanskog tiska od donošenja Memoranduma SANU do početka ratnih sukoba u Hrvatskoj  (1986 - 1991). Mentor: doc. dr. sc. Ante Nazor. Datum obrane: 07. 07. 2015.
   
 • Bruno Škreblin: Urbana elita zagrebačkoga Gradeca od sredine 14. do početka 16. stoljeća. Mentorica: dr. sc. Irena Benyovsky Latin, znanstvena savjetnica. Datum obrane: 18. 06. 2015.
   
 • Tomislav Jonjić: Ivo Pilar kao politički ideolog. Mentor: prof. dr. sc. Stjepan Matković. Datum obrane: 17. 06. 2015.
   
 • Željko Karaula: Hrvatska seljačka zaštita u Kraljevini Jugoslaviji. Mentor: doc. dr. sc. Ivica Miškulin. Datum obrane: 19. 05. 2015.
   
 • Vedran Klaužer: Ustrojstvo i djelovanje Senjske kapetanije od njezina osnutka do organizacije Vojne krajine po vrhovnom zapovjedniku Ivanu Lenkoviću (1469.-1563.). Mentor: izv. prof. dr. sc. Alexander Buczynski. Datum obrane: 16. 03. 2015.
   
 • Suzana Miljan: Plemićko društvo Zagrebačke županije za vladavine Žigmunda Luksemburškog (1387.-1437.). Mentor. dr. sc. Damir Karbić, znanstveni savjetnik. Datum obrane: 12. 03. 2015.
   
 • Domagoj Knežević: Hrvatska demokratska zajednica od osnutka do raskida s Jugoslavijom. Mentor: dr. sc. Davor Marijan, znanstveni savjetnik. Datum obrane: 12. 03. 2015.
   
 • Lidija Bencetić: Politička karikatura u listovima Borba i Vjesnik – komparativna analiza percepcije političkog i društvenog života u komunističkoj Jugoslaviji (1945. – 1962.). Mentor: izv. prof. dr. sc. Marino Manin. Datum obrane: 15. 12. 2014.
   
 • Ana Biočić: Djelovanje katoličkih svećenika u sazivu Sabora Trojedne kraljevine od 1868. do 1871. godine. Mentor: izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković. Datum obrane: 12. 12. 2014.
   
 • Natko Martinić Jerčić: Oslobodilačke operacije hrvatskih snaga u zapadnoj Slavoniji u jesen i zimu 1991./1992. Mentor prof. dr. sc. Ljubomir Antić. Datum obrane: 11. 12. 2014.
   
 • Rudolf Barišić: Školovanje klerika Bosne Srebrene na učilištima u Habsburškoj Monarhiji 1785.-1843. . Mentor: prof. dr. sc. Pavao Knezović. Datum obrane: 31. 10. 2014.
   
 • Julija Barunčić Pletikosić: Katolička crkva u Hrvatskoj i Domovinski rat 1991.-1995. Mentor: prof. dr. sc. Miroslav Akmadža. Datum obrane: 16. 07. 2014.
   
 • Ivana Šubic Kovačević: Uloga zagrebačkog tiska u oblikovanju političke kulture 1918.-1929. Mentor: prof. dr. sc. Zdravko Dizdar. Datum obrane: 18. 06. 2014.
   
 • Božena Glavan: Povijest grada Nina u razdoblju od 1573. do 1646. godine. Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade. Datum obrane: 11. 06. 2014.
   
 • Tonija Andrić: Život splitskog puka u srednjem vijeku: primjer obrtnika sredinom 15. stoljeća. Mentorica: dr. sc. Irena Benyovski Latin, znanstvena savjetnica. Datum obrane: 25. 04. 2014.
   
 • Stipica Grgić: Uprava u Savskoj banovini (1929.-1939.) – Između državnog centralizma i supsidijarnosti. Mentor: doc. dr. sc. Ivica Šute. Datum obrane: 09. 04. 2014.
   
 • Ivan Hrstić: Društveni razvoj Makarske od 1918. do 1929. Mentorica: dr. sc. Suzana Leček, znanstvena savjetnica. Datum obrane: 28. 11. 2013. 
   
 • Ivan Brlić: Građanske udruge u Lici od 1860. do 1940. godine. Mentor: izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac. Datum obrane: 20. 11. 2013.
   
 • Viktorija Košak: Povijest škola sestara Klanjateljica Krvi Kristove u BIH (1880.-1945.). Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade. Datum obrane: 19. 11. 2013.
   
 • Josip Kajinić: Nadbiskup Franjo Šeper i crkveno-državni odnosi 1960. – 1969. Mentor: dr. sc. Jure Krišto, znanstveni savjetnik. Datum obrane: 18. 11. 2013.
   
 • Valentina Janković: Plemićka obitelj Vojković-Vojkffy i društveno-kulturni život Zagreba i okolice u 18. stoljeću. Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade. Datum obrane: 17. 10. 2013.
   
 • Goran Budeč: Svakodnevni život stanovnika Šibenika u drugoj polovini XV. stoljeća u zrcalu inventara i oporuka s posebnim osvrtom na razinu materijalne kulture. Mentor: dr. sc. Zoran Ladić, znanstveni savjetnik. Datum obrane: 17. 09. 2013.
   
 • Dijana Pinjuh: Vjerske prilike kod katolika u Hercegovini od turskoga osvajanja do konca 17. stoljeća. Mentor: prof. dr. sc. Nenad Moačanin. Datum obrane: 09. 07. 2013.
   
 • Maja Katušić: Društvena i demografska struktura Kotora u 18. stoljeću. Mentorica: dr. sc. Lovorka Čoralić, znanstvena savjetnica. Datum obrane: 17. 06. 2013.
   
 • Mihovil Dabo: Politička djelatnost Jurja Dobrile. Mentor: prof. dr. sc. Stjepan Matković. Datum obrane: 17. 05. 2013.
   
 • Monica Priante: L'unionismo del vescovo Josip Juraj Strossmayer e il barnabita Cesare Tondini de' Quarenghi: il caso della missione cattolica in Serbia (1883-1885). Mentor: izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković. Datum obrane: 11. 04. 2013.
   
 • Janja Sekula: Zapadna Slavonija pod srpskom okupacijom (od Sarajevskog primirja do operacije Bljesak). Mentor: dr. sc. Jakša Raguž, znanstveni suradnik. Datum obrane: 21. 02. 2013.
   
 • Slavko Mrkoci: Povijest igraćih karata i njihovo korištenje u hrvatskim zemljama. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade. Datum obrane: 03. 07. 2012.
   
 • Valentina Zovko: Uloga poklisara u širenju teritorija Dubrovačke Republike na zaleđe (krajem 14. i početkom 15. stoljeća). Mentor: prof. dr. sc. Pavo Živković. Datum obrane: 02. 07. 2012.
   
 • Eva Katarina Glazer: Polunomadsko i ruralno društvo i proces urbanizacije na prostoru Sirije i Palestine u brončano i željezno doba. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentor: prof. dr. sc. Slobodan Čače. Datum obrane: 15. 06. 2012.
   
 • Ana Holjevac Tuković: Srpska politika prema istočnom Podunavlju od vojno-redarstvene operacije Oluja do mirne reintegracije. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentor: prof. dr. sc. Ljubomir Antić. Datum obrane: 12. 06. 2012.
   
 • Rona Bušljeta: Recepcija didaktičko-metodičkih inovacija u hrvatskim gimnazijskim udžbenicima povijesti od 2003. do 2008. godine. Mentor: prof. dr. sc. Marko Pranjić. Datum obrane: 06. 06. 2012.
   
 • Hrvoje Kekez: Plemićki rod Babonića do kraja 14. stoljeća. Mentorica: dr. sc. Marija Karbić, viša znanstvena suradnica. Datum obrane: 10. 02. 2012.
   
 • Branko Ostajmer: Narodna stranka u Slavoniji i Srijemu 1883.-1903. Mentor: prof. dr. sc. Stjepan Matković. Datum obrane: 22. 12. 2011.
   
 • Vlatka Vukelić: Povijesni sustav arheoloških istraživanja u Sisku od 16. stoljeća do 1941. godine. Mentori: prof. dr. sc. Jadranka Neralić i prof. dr. sc. Ivan Mirnik. Datum obrane: 20. 12. 2011.
   
 • Krešimir Bušić: Djelovanje bačkih Hrvata u kulturnim institucijama NDH. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentor: prof. dr. sc. Josip Jurčević. Datum obrane: 09. 12. 2011.
   
 • Tomislav Popić: Zadarski sud curia maior ciuilium i njegovo djelovanje. Mentor: prof. dr. sc. Mladen Ančić. Datum obrane: 28. 11. 2011.
   
 • Marko Jerković: Djelovanje Zagrebačkog kaptola i njegovi kanonici u 14. stoljeću. Mentorica: prof. dr. sc. Jadranka Neralić. Datum obrane: 19. 11. 2011.
   
 • Ivana Žebec Šilj: Industrija u Zagrebu od 1935. do 1939. godine. dr. sc. Mentorica: Suzana Leček, znanstvena savjetnica. Datum obrane: 30. 06. 2011.
   
 • Ana Novak: Gorski arhiđakonat Zagrebačke biskupije u razdoblju od 1334. do 1501. godine (Povijesni razvoj crkvenoadministrativnoga područja). Doktorat izvan doktorskog studija. Mentorica: dr. sc. Jadranka Neralić, viša znanstvena suradnica. Datum obrane: 17. 06. 2011.
   
 • Marica Karakaš Obradov: Dobrovoljna i prisilna preseljenja u Hrvatskoj tijekom Drugog svjetskog rata i poraća. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentor: izv. prof. dr. sc. Miroslav Akmadža. Datum obrane: 02. 06. 2011.
   
 • Hrvoje Čapo: Državni represivni aparat na području Hrvatske od 1918. do 1941. godine. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentor: prof. dr. sc. Zdravko Dizdar. Datum obrane: 08. 02. 2011.
   
 • Slađana Josipović Batorek: Odnos komunističkog režima prema Katoličkoj crkvi u Đakovačkoj ili Bosanskoj i Srijemskoj biskupiji u vrijeme biskupa Antuna Akšamovića. Mentor: izv. prof. dr. sc. Miroslav Akmadža. Datum obrane: 10. 11. 2010.
   
 • Vladimir Huzjan: Pučka pobožnost u župi Brdovec u 17. i 18. stoljeću. Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade. Datum obrane: 12. 07. 2010.
   
 • Iva Kurelac: Počeci političke historiografije u djelu De rebus Dalmaticis Dinka Zavorovića. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentori: prof. dr. sc. Mijo Korade i izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković. Datum obrane: 07. 06. 2010.
   
 • Mario Kevo: Djelatnost Međunarodnog odbora Crvenog križa u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941.-1945.). Doktorat izvan doktorskog studija. Mentor: dr. sc. Mario Jareb, znanstveni suradnik. Datum obrane: 31. 05. 2010.
   
 • Anđelko Vlašić: Političko djelovanje Augusta Košutića tijekom Drugog svjetskog rata i poraća (1941.-1964.). Mentor: prof. dr. sc. Miroslav Akmadža. Datum obrane: 22. 02. 2010.
   
 • Ivica Miškulin: Međunarodna zajednica i zapadna Slavonija 1991.-1995. Doktorat izvan doktorskog studija. Mentor: prof. dr. sc. Ljubomir Antić. Datum obrane: 01. 07. 2009.

Repozitorij
Repozitorij je prazan

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic