Međukulturni odgoj
Šifra: 217041
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Hrvatić
Izvođači: prof. dr. sc. Neven Hrvatić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sustavan uvid u polazišta, pristup i načine ostvarivanja međukulturnoga odgoja i obrazovanja u svijetu i Hrvatskoj.
Usvajanje pojmova i načela međukulturnoga kurikula kao i istraživačkih pristupa u međukulturnoj pedagogiji.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
Poznavati i razumijevati osnovne tehnike ispravnoga logičkoga zaključivanja i pojmovne analize.
Poznavati i razumijevati glavne etičke teorije o moralnoj vrijednosti i ispravnosti djelovanja.
Analizirati kulturne pojave i promjene.
Prepoznavati interdisciplinarnu narav filozofije i njezinu relevantnosti za druga područja znanja te za promicanje niza moralnih, društvenih i kulturnih vrjednota.
Moći konstruktivno sudjelovati u raspravama.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
1. Definirati, prepoznati i primijeniti temeljne pojmove međukulturne pedagogije (multikulturalizam/interkulturalizam, međukulturni odgoj i obrazovanje, etnocentrizam-etnorelativizam, predrasude, stereotipi, kulturni relativizam, međukulturni kurikul...)
2. Usporediti i analizirati najvažnije pristupe interkulturalizmu (holistički, antropološki, sociološki)
3. Objasniti temeljne karakteristike međukulturnoga odgoja i obrazovanja i (su)konstrukcije međukulturnoga kurikula
4. Obrazložiti važnost međukulturnoga odgoja i obrazovanja za rad u višekulturnim sredinama (školama/nastavi)
5. Osposobiti se za pravilnu uporabu međukulturnoga kurikula u školi/nastavi i odgoja i obrazovanja za različitost, jednakost i društvenu pravdu

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje - multikulturalizam/interkulturalizam: razvoj ideje, kulturne razlike, kulturni pluralizam
2. Međukulturna pedagogija: povijesna i suvremena određenja
3. Višekulturna obilježja Hrvatske i europske vrijednosti
4. Međukulturni odgoj i obrazovanje migranata/azilanata
5. Obrazovanje na manjinskim jezicima/dvojezično obrazovanje
6. Obrazovanje na hrvatskom jeziku u inozemstvu
7. Udruge koje promiču interkulturalizam
8. Biti stranac u Zagrebu / Hrvatskoj
9. Međukulturno učenje / međukulturna nastava
10. Međukulturne kompetencije nastavnika/učenika
11. Međukulturni odgoj i obrazovanje: implementacijski modeli - terenska nastava (predškolski odgoj: Dječji vrtić Tratinčica, Osnovna škola Hugo Kon, Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina Katarina Branković, Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića, Nadbiskupska klasična gimnazija)
12. Sukonstrukcija međukulturnoga kurikula
13. Međukulturni pristup odgoju i obrazovanju Roma u Hrvatskoj
14. Kolokvij
15. Završna evaluacija / predrok
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni studij - Povijest
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
FIL (17084) : Izborni TZP - Redovni studij - Filozofija i kultura
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni studij - Povijest
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

5. semestar
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest

6. semestar Ne predaje se
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija i kultura
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic