Prodekani

Dekanu u radu pomažu prodekani. Dekan može ovlastiti jednoga od prodekana da ga zamjenjuje u zastupanju i predstavljanju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Prodekane bira i razrješava Fakultetsko vijeće na dekanov prijedlog. U odluci o izboru pobliže se određuje područje djelovanja i nadležnost prodekana. Prodekani su članovi Dekanskoga kolegija i Fakultetskoga vijeća.

Pomoćnici rektora s ovlastima prodekana Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta hrvatskih studija:

  1. doc. dr. sc .Vanja Kopilaš za resor nastave i studenata
  2. izv. prof. dr. sc. Andreja Sršen za resor znanosti
  3. doc. dr. sc. Wollfy Krašić za resor međunarodne suradnje
  4. doc. dr. sc. Vlatko Smiljanić za resor poslovanja
  5. doc. dr. sc. Danijel Jurković za resor karijernog razvoja i cjeloživotne naobrazbe


Odluka Senata od 9. srpnja 2024.

Odluka o imenovanju pomoćnika rektora s ovlastima prodekana

 


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic