Dekanski kolegij

Dekanski kolegij čine dekan, prodekani i voditelj Dekanata.

Najviše dva člana Dekanskoga kolegija mogu biti iz iste ustrojbene jedinice.

Dekanski kolegij raspravlja i pomaže dekanu u pitanjima tekućega poslovanja, pomaže dekanu da bira i razrješava radne skupine, predlaže Statut, opće akte, planove Fakulteta, razvojnu politiku i ustroj Fakulteta, raspravlja i predlaže razvojne programe, kapitalna ulaganja, odluke o studijskim kapacitetima, upisnim kvotama, troškovima studiranja, o pitanjima studentskoga standarda, prati odnose s državnim tijelima, iseljeništvom, gospodarskim, znanstvenim i kulturnim ustanovama, u vrijeme izvanrednoga stanja ili neposredne ugroženosti priprema i provodi krizne mjere, sudjeluje u pripremanju sjednica Fakultetskoga vijeća i obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

Dekanski kolegij sastaje se u pravilu jednom tjedno tijekom nastavne godine.

Članovi:

Zadnja promjena: 27. svibnja 2024.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic