Etičko povjerenstvo

Svi upiti Etičkom povjerenstvu primaju se na eticko @ fhs.hr. Prijavu Etičkomu povjerenstvu treba poslati u elektroničkom obliku na eticko @ fhs.hr na popunjenom obrascu. Elektroničku poruku treba nasloviti: „ETICKO Prezime Ime“. (Obrazac u elektroničkom obliku ne treba biti potpisan.)
 

Priložene dokumente treba imenovati tako da naziv počinje prezimenom i imenom podnositelja prijave, nakon čega slijedi opis sadržaja dokumenta. Na primjer:

  • Prezime_Ime_Obrazac za prijavu
  • Prezime_Ime_Suglasnost za sudionike
  • Prezime_Ime_Upitnik za korisnike

Ako je istraživanje prethodno odobrilo neko etičko povjerenstvo, to odobrenje treba biti sastavni dio dokumentacije koja se prilaže uz prijavu istraživanja Etičkomu povjerenstvu Fakulteta hrvatskih studija.

Etičko povjerenstvo
Fakultet hrvatskih studija
Borongajska cesta 83d
10000 Zagreb

Student koji prijavljuje rad treba raspraviti etičke vidove istraživanja sa svojim mentorom, koji će procijeniti treba li za istraživanje dodatno tražiti suglasnost i Etičkoga povjerenstva. Ako je to potrebno, student treba priložiti nacrt svojega istraživanja, s detaljnim opisom postupka (ne više od dvije stranice) te obrazac pristanka sudionika na istraživanje.

 

  Sastav  
     
1. izv. prof. dr. sc. Vlatka Vukelić, predsjednica  
  doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić, zamjenik predsjednika  
2. izv. prof. dr. sc. Lovorka Brajković, članica  
  doc. dr. sc. Vladimir Šumanović, zamjenik člana  
3. Ružica Bešlić Grbešić, dipl. bib., članica,  
  Petar Ušković Croata, mag., zamjenik člana.  
 

Etičko povjerenstvo djeluje u proširenom sastavu, u koji ulaze i dva člana koji se imenuju iz reda studenata kad se mišljenje traži u vezi s pitanjem koje se tiče ponašanja studenata ili je pitanje od neposredne važnosti za studente.

4. Iva Perić, član proširenog sastava  
  Martin Lazić, zamjenik člana proširenoga sastava  
5. Tomislav Marčeta, univ. bacc. pysch., član proširenog sastava  
  Karlo Jagatić, zamjenik člana proširenoga sastava  
 

U svojem radu Etičko povjerenstvo:

  • postupa sukladno moralnim načelima, načelima profesionalne etike i Etičkomu kodeksu Sveučilišta u Zagrebu,
  • prati primjenu Etičkoga kodeksa Sveučilišta u Zagrebu,
  • promiče etička načela i vrjednote,
  • promiče etično ponašanje u profesionalnom i javnom djelovanju pripadnika sveučilišne zajednice Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu; u međusobnim odnosima zaposlenika, vanjskih suradnika i studenata; nastavnoga i nenastavnoga osoblja; osoblja i studenata, te među studentima,
  • provodi postupke sukladno Etičkomu kodeksu Sveučilišta u Zagrebu,
  • pomaže ostvarivanju zajedničkoga dobra i javnoga interesa, izgradnji dostojanstva i ugleda Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, povjerenju društvene i akademske zajednice u sustav visoke naobrazbe.

"Etičko povjerenstvo Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu rješava zahtjeve Fakultetskoga vijeća, dekana i prijepora studenata koji nisu riješeni na Etičkom povjerenstvu odsjeka“ (Odluka 10. sjednice Dekanskoga kolegija od 18. lipnja 2020., pod točkom 6.1.). Stoga su mentori i studenti upućeni da suglasnost za istraživanje za potrebe studentskoga rada zatraže od etičkoga povjerenstva svojega odsjeka.

 

Zadnja promjena: 1. listopada 2021.

 

Dokumenti


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic