Povjerenstvo za javnu nabavu

Povjerenstvo za javnu nabavu stalno je tijelo Fakultetskoga vijeća koje skrbi da se nabava Fakulteta odvija u skladu s načelom dobroga i savjesnoga financijskoga upravljanja; na pravilan, racionalan, etičan, ekonomičan, uravnotežen, učinkovit, transparentan i djelotvoran način te da se ulaganja Fakulteta štite od gubitaka, neopravdana trošenja, zloporabe i štete i obavlja druge zadaće koje mu povjere Fakultetsko vijeće, Dekanski kolegij i dekan.
 

Sastav:

1. doc. dr. sc. Vlatko Smiljanić, po službi, predsjednik,
2. Krešimir Baraba, mag. iur., glavni tajnik Fakulteta, po službi, 
3. doc. dr. sc. Mijo Beljo, član,
4. Ivan Goran Benković, član,
5. doc. dr. sc. Katarina Dadić, članica
6. Dario Knežić, član,
7. Josip Papak, mag, član,
8. Ružica Bešlić Grbešić, prof., članica,
9. Lidija Zorić, prof., članica.

 

Zadnja promjena: 10. srpnja 2023.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic