Glavna zgrada - prizemlje
Soba Ime i prezime Telefon
010 SOC - Ivan Perkov, KOM - Ivana Greguric  
011 POV - Eva Glazer, Vlatka Vukelić, V. Šumanović 7614
012 Studentski zbor, pravobranitelj i studentske udruge  
013 KOM - Vladimira Rezo 7652
015 POV - K. Milković, M. Tomorad, D. Vitek 7635
016 FIL - Pavo Barišić, KRO - Zygfryd Eckardt Gehrmann 7654
017 SOC - R. Matić, I. Cajner Mraović, D. Pavić 7618
018 M. M. Škerbić, T. Kunić, M. Marinović Golubić 7643
018b SOC - E. Brezovec, I. Balabanić, M. Zelić 7626
019b IZDAVAŠTVO - Branko Ivanda 7612
IZDAVAŠTVO - Ivo-Pavao Jazbec  
019d INFORMACIJE 7600
PORTA - T. Rapić, I. G. Benković 7623
023 Služba za nastavu i studente - Snježana Konovski 7628
Služba za nastavu i studente - Irena Markulin 7659
Služba za nastavu i studente - Josip Zekić 7678
Služba za nastavu i studente - Marija Šerić 7646
024 Poslijediplomski studiji - Goran Dejanović 7633
025 Ured Prodekana za nastavu i studente 7637
026 Ured za ECTS - Danijela Vnučec Grdović 7617
027 Ured za kvalitetu i Služba za nastavu i studente - Josip Papak 7630
028 Služba za znanost i projekte - Tea Cacović 7668
Služba za nastavu i studente - Blaženka Nedić 7621
Glavna zgrada - prvi kat
Soba Ime i prezime Telefon
103 POV - M. Jerković, M. Marina, D. Jurković 7638
POV - T. Popić  
104 Savjetovalište  
106 KOM - Goran Radoš 7627
OOZ - Marjan Ninčević 7663
OOZ - Lucia Miškulin Saletović 7642
113 KRO - S. Vulić Vranković, L. Bogović, POV - I. Jukić Vidas 7651
114 Vanjski suradnici 7679
Vanjski suradnici  
116 FIL - M. Kardum, S. Skansi, PSIH - L. Šupljika Gabelica 7616
117 KOM - J. Jurišić, POV - Mijo Beljo 7644
FIL - T. Janović 7660
Glavna zgrada - drugi kat
Soba Ime i prezime Telefon
203 KOM - Dražen Maleš 7640
KOM - I. Burić, D. Trbušić 7613
204    
206 PSIH - L. Brajković, A. Petak, V. Kopilaš, K. Jelić, D. Korać 7639
207 PSIH - J. Maričić, D. Vučenović, J. Flego, L. Andreis  
PSIH - M. Tonković Grabovac 7611
PSIH - I.Dukić 7611
PSIH - Z. Greblo Jurakić 7619
211 Dekanov ured - Lidija Zorić 7603
Dekanov ured - Tomislav Branđolica 7664
212 Dekan - Mario Grčević 7601
214 Pravna služba - Krešimir Baraba, Josipa Kanjir 7632
Kadrovska služba - Dinka Rezić 7629
216 Računovodstvo - Marina Ivelić 7634
Računovodstvo - 7662
Računovodstvo - Senka Majcen 7615
217 Dekanov ured - Danijel Jurković  
218 Računalna služba - Darko Pažin 7624
Računalna služba - Dario Knežić 7677
  Računalna služba - Ivan Kordić 7672
Knjižnica i uredi
Soba Ime i prezime Telefon
J1 KRO - Alojz Jembrih 7631
J1 KRO - Ivana Kresnik 7669
J2 KRO - V. Franić Tomić, FIL - Ž. Metesi Deronjić, KRO - Petar Ušković Croata 7649
J3 KRO - D. Zima, D. Piskač, D. Brozović 7653
S1 KRO - K. Vrban Zrinski, POV - N. Šimetin Šegvić 7656
S2 KRO - J. Periša, POV - J. Trutanić, PSIH - K. Saganić  
S3 FIL - Z. Čuljak, SOC - A. Sršen  
Knjižnica Predstojnica knjižnice - Ružica Grbešić 7657
čitaonica 7658
FHZ-OOZ OOZ - K. Dadić, N. Hrvatić, R. Bušljeta Kardum, M. Horvat, S. Car 7661
Zgrada "OTOCI"
Soba Ime i prezime Telefon
  Održavanje - S. Habric, S. Tomić, Z. Vukoja, Ž. Karlović, I. Tomas 7625
Mali kabinet KRO - Mario Grčević 7604
Veliki kabinet LAT - Š. Demo, M. Matasović, T. Tvrtković 7645
Zgrade novih programa
Soba Ime i prezime Telefon
77/718 POV - Stjepan Ćosić 7667
77/723 ZZ - Vlatka Vukelić, Sanja Blažević  
77/725 KRO - Vlatko Smiljanić 7665
78/17 CUHJ - Antonia Ordulj 7605
78/18 Korejski jezik 7641
78/23 Ivo Džinić 7622

Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic