Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete stalno je stručno i savjetodavno i stručno tijelo koje planira, koordinira, provodi, prati i vrjednuje mjere i aktivnosti u okviru osiguravanja kvalitete na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a osobito predlaže donošenje strateških dokumenata i propisa za osiguravanje kvalitete, provodi mjere i aktivnosti u okviru samovrjednovanja Fakulteta, razvija pokazatelje kvalitete specifične za Fakultet (npr. broj prijava s obzirom na broj upisnih mjesta, broj nastavnika s obzirom na broj studenata, uspješnost rada na znanstvenoistraživačkim projektima, interes inozemnih studenata, osobito iz hrvatskoga iseljeništva i dr.), prati i koordinira sudjelovanje dionika sustava osiguravanja kvalitete u aktivnostima osiguravanja kvalitete, surađuje u pripremi i postupku vanjskoga vrjednovanja, prati i vrjednuje nastavne i ostale obrazovne procese, njihove materijalne i organizacijske uvjete, te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njihovoga unaprjeđenja, vrjednuje kvalitetu općih i specifičnih kompetencija ostvarenih studijskim programima, razvija pokazatelje unaprjeđenja kvalitete nastave, prati i vrjednuje rad nastavnika i njihove kompetencije, te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njihovoga unaprjeđenja, prati i vrjednuje učinkovitost studiranja, te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njegova unaprjeđenja, prati osiguravanje i koordinira unaprjeđenje potpore studentima u nastavi i izvannastavnim aktivnostima, prati osiguravanje i koordinira unaprjeđenje kvalitete života studenata, prati uključivanje znanstveno-nastavnoga i suradničkoga osoblja u raspoložive programe međunarodne razmjene, prati i vrjednuje rad djelatnika u administrativnim i stručnim službama i njihove kompetencije, te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njihovoga unaprjeđenja, prati i vrjednuje standardne postupke u administraciji te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njihova unaprjeđenja, koordinira ustrojavanje i pokretanje programa ljetnih i zimskih škola.

Predsjednik: po položaju prodekan za nastavu i studente doc. dr. sc. Dario Vučenović

Članovi
    • iz reda nastavnoga osoblja:
1. doc. dr. sc. Katarina Dadić
2. doc. dr. sc. Željka Metesi Deronjić
3. doc. dr. sc. Domagoj Brozović
4. doc. dr. sc. Erik Brezovec

    • iz reda studenata:
5. Martin Lazić
6. Božena Marković


    • iz reda administrativnoga i tehničkoga osoblja: 
7. Josip Papak, mag. hist. et mag. educ. hist.


    • iz reda vanjskih dionika: 
8. Tatjana Klarić Beneta, mag. comm. et educ. croatol.

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 27. ožujka 2019.

Zadnja promjena: 1. listpada 2021.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS