Institut kralja Sedžonga za korejski jezik i kulturu

Institut kralja Sedžonga (korejski: 세종 학당; čita se: Sedžong Hakdang) naziv je jezičnoga instituta koji je osnovala južnokorejska vlada diljem svijeta početkom 2007. godine. Institut je nazvan prema Sedžongu Velikom, izumitelju korejskoga alfabeta. Do lipnja 2021. osnovana su 234 instituta kralja Sedžonga u 82 zemlje svijeta. Institut kralja Sedžonga u Zagrebu otvoren je u rujnu 2020. godine na Fakultetu hrvatskih studija. Trenutno surađuje sa Sveučilištem Chung-Ang u Koreji i dobiva podršku od strane Veleposlanstva Republike Koreje.

Tečaj na Institutu kralja Sedžonga namijenjen je onima koji žele naučiti korejski jezik i korejsku kulturu. Tečaj obuhvaća 4 dijela: govor, slušanje, čitanje i pisanje, kao i učenje korejske kulture. Po završetku nastave, izdat će se certifikat Instituta kralja Sedžonga, koji se može koristiti kao dokaz o poznavanju korejskoga jezika prilikom podnošenja zahtjeva za boravišnu vizu u Koreji.

U program su uključeni različite kulturološke aktivnosti. Neke od njih su korejsko slikarstvo, kaligrafija, taekwondo, ispijanje zelenoga čaja, keramička umjetnost, puštanje zmajeva, proslava rođendana kralja Sedžonga i proslava Hanguela. Svaki semestar sadržava različiti kulturološki program.

Više informacija o institutu može se dobiti na poveznici https://www.instagram.com/sejongzagreb/
 

 

 

 

Obavijest o Ispitu poznavanja korejskoga jezika (90. TOPIK)

Vrijeme prijave od 24. srpnja do 3. kolovoza 2023. (do 23.59 sati)

Kako se prijaviti: na e-adresu korejskijezik@hrstud.hr

Pošaljite e-poštom skeniran ispunjeni obrazac za prijavu, popunjen kao što je prikazano u primjeru s fotografijom i potvrdu o uplati naknade za prijavu ispita.

Prijave se zaprimaju po načelu tko prvi dođe, prvi se popuni ovisno o broju popunjenih osoba (80 osoba). Prijava putem opunomoćenika nije dostupna osim obitelji.

Naknada za prijavu ispita:

TOPIK I: 30 EUR

TOPIK II: 40 EUR

Povrat novca: 100 % u vrijeme prijave, 50 % do jednoga tjedna nakon roka prijave, 40 % do jedan dan prije ispita

Potrebne isprave: 2 fotografije za osobnu iskaznicu dimenzija 3×4 cm za obrazac prijave i potvrda o uplati naknade za prijavu ispita

Trebate ispisati obrasac za prijavu i priložiti fotografije te skenirati popunjeni obrasac. Nestandardne fotografije se ne prihvaćaju.

Potvrda o uplati naknade za prijavu ispita: Pogledajte podatke o računu na dnu obavijesti i prenesite naknadu na račun. U prilogu e-poruke dostavite potvrdu o uplati koju je izdala banka.

Za prijavitelje kojima je potrebna prikladna podrška zbog invalidnosti: zahtjev za podršku i liječnička isprava s dijagnozom.

Datum ispita: subota 14. listopada 2023.

Mjesto ispita: Fakultet hrvatskih studija (adresa: Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb)

Vrijeme ispita (po lokalnom vremenu):

Test

Grupa

Dio testa

Prijava

Početak

Kraj

Trajanje testa

Vrijeme

TOPIK I

1. stupanj

Slušanje

09.10

09.40

11.20

100 minuta

prije podne

Čitanje

TOPIK II

1. stupanj

Slušanje

12.20

12.50

14.40

110 minuta

poslije podne

Pisanje

2. stupanj

Čitanje

15.00

15.10

16.20

70 minuta

Objava rezultata četvrtak 30. studena 2023.

Potvrdu će biti moguće besplatno otisnuti na mrežnoj stranici Korean Language Proficiency (www.topik.go.kr)

Informacije o ispitu

Vrijeme prijave: treba se prijaviti u ispitnu sobu do 30 minuta prije početka ispita.

Pristupnici moraju pripremiti: identifikacijski listić (dobit ćete ga iz obrasca za prijavu), identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica)

Važno:

Odgovori za slušanje/čitanje moraju biti napisani obostranom olovkom (dostavljeno u ispitnom centru).

Tijekom testa slušanja moraju se pisati samo odgovori slušanja, a tijekom testa čitanja/pisanja samo odgovori čitanja/pisanja.

Svi elektronički uređaji poput mobitela moraju se isključiti prije testiranja i predati nadzorniku.

Ako je broj prijavljenih za svaki pojedini test (TOPIK I, II) manji od 10 ispit se ne će održati.

Nisu moguće naknadne prijave.

Nije moguće testiranje izvan centra u kojem je izvršena prijava (Nije moguće promijeniti mjesto ispita).

Pogledajte priručnik za druge bilješke ispitanika.

Podatci o računu za plaćanje naknade za prijavu ispita

Moguća je i bankovna uplata iz inozemstva, ali pošiljatelj mora platiti sve naknade.

Uplatu treba obaviti na račun Fakulteta hrvatskih studija, IBAN HR8323400091111058075, poziv HR, model 00, poziv na broj 280-OIB pristupnika, a u opisu plaćanja navesti ime i prezime polaznika i TOPIK.

Za ostale detalje slobodno kontaktirajte Institut kralja Sedžonga u Zagrebu (e-adresa: skwon@hrstud.hr).

90회 한국어능력시험 공고문

실시 안내

원서 접수 기간: 2023년 7월 24일 8월 3일(23:59까지)

원서 접수 방법: 이메일 접수 korejskijezik@hrstud.hr

- 예시대로 작성한 응시 원서 스캔본과 응시 수수료 납부한 이체 확인서를 이메일로 제출

- 수용인원(80) 따라 선착순으로 접수하며, 직계 가족 외에 대리 접수 불가함.

응시 수수료:

        TOPIK I : 30 EUR

        TOPIK II : 40 EUR

- 응시 수수료 환불규정:

원서 접수 기간 내 100% 환불, 1차 환불 기간 후 1주일까지 50%환불, 2차 환불 기간 후 시험 1일 전 오전까지 40% 환불

원서 접수 시 준비물: 증명사진 2매(3cm×4cm)를 붙인 응시 원서, 응시 수수료 납부 확인서

- 출력한 응시 원서에 증명사진을 붙이고 작성을 마친 스캔본을 제출. 규격 외 사진 불인정.

- 응시 수수료 납부 확인서: 공고 하단의 계좌 정보를 참고하여 수수료를 계좌 이체하고

은행에서 발급한 이체 확인서를 이메일 접수 시 첨부 제출

- 장애인 편의지원 제공 신청자의 경우: 편의지원제공 신청서, 의사진단서(소견서) 1부

성적 발표: 2023년 11월 30일

- 성적증명서는 한국어능력시험 홈페이지(www.topik.go.kr)에서 무료 출력 가능

시험 시행

시험 일자: 2023년 10월 14일 (토)

시험 장소: 자그레브 세종학당, 크로아티아학부 본관(주소: Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb)

  시험 시간(현지 시간):

구분

교시

영역

입실

시작

종료

시험시간

비고

TOPIK I

1교시

듣기

09:10

09:40

11:20

100분

오전

읽기 

TOPIK II

1교시

듣기

12:20

12:50

14:40

110분

오후

쓰기

2교시

읽기

15:00

15:10

16:20

70분

시험 안내

  입실 시간: 시험 시작 30분 전까지 입실

  응시자 준비물: 수험표, 신분증

- 유효 신분증: 여권, ID카드 등(사진, 생년월일, 영문성명이 포함되어야 하며, 유효기간이 경과하지 않은 신분증)

  응시자 유의 사항

    - 듣기/읽기 답안의 작성은 반드시 양면사인펜(시험장에서 배부)으로 작성

    - 듣기 시험 중에는 듣기 답안만, 읽기/쓰기 시험 중에는 읽기/쓰기 답안만 작성해야 함

    - 휴대전화 등 모든 전자기기는 시험 전에 전원을 끄고 감독관에게 제출해야 함.

- 시험 수준별(TOPIK , ) 지원인원이 10명 미만인 경우 시험 시행하지 않음.

- 접수기간 외 추가접수 불가

- 접수한 시험장 외에 다른 시험장에서는 응시 불가(시험장 변경 불가)

- 기타 응시자 유의사항은 유인물 참조

응시 수수료 납부 계좌 정보

예금주: Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija

계좌번호: HR8323400091111058075

수령인 참조 번호(Poziv na broj primatelja): HR 00 280-신청자의 OIB번호

이체 정보(Opis plaćanja): 신청자의 영문 이름, TOPIK

- 해외송금도 가능하나, 수수료 일체를 송금인이 부담해야 .

                                                                                                                          

기타 자세한 내용은 자그레브 세종학당(담당자 이메일 skwon@hrstud.hr)으로 문의 바랍니다.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic