E-PRIRUČNIK HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU – PRIMJERI DOBRE PRAKSE
 

U sklopu projekta Hrvatska nastava u inozemstvu – pedagoški i glotodidaktički izazovi, financiranog od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike izrađen je e-Priručnik pod nazivom Hrvatska nastava u inozemstvu – primjeri dobre prakse. Urednice e-Priručnika su izv. prof. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum i Estera Šimić, mag. educ. croat. et mag. educ. phil.

Svrha e-Priručnika bila je ponuditi učiteljima hrvatske nastave u inozemstvu priliku prezentirati svoje pripreme za nastavne sate kako bi pokazali svo bogatstvo metodičkih pristupa različitim temama iz hrvatskoga jezika i književnosti te hrvatske povijesti i kulture. U priručniku se nalazi više različitih priprema za nastavne sate s bogatim prilozima koje su osmislile učiteljice hrvatske nastave u inozemstvu. Svaka priprema je kvalitetno stručno i metodički osmišljena i napisana što upućuje na veliki trud i zalaganje koje naši učitelji hrvatske nastave u inozemstvu ulažu kako bi očuvali nacionalni identitet među djecom i mladima hrvatskih iseljenika.

Rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu vrlo je izazovan, a tijekom svoga rada učitelji hrvatske nastave u inozemstvu susreću se s mnogim preprekama i poteškoćama. Ostanemo li u okviru nastavnoga rada kao ključne probleme možemo izdvojiti: rad u heterogenim skupinama učenika, nedostatak didaktično-metodičkih materijala, neadekvatne učionice, nedostatak motivacije kod djece, potrebu korištenja nastavnih strategija i metoda rada koji su prilagođeni djeci različitog uzrasta, razine znanja i sposobnosti. 

Budući da, nerijetko, tradicionalnim pristupima nastavi nedostaju adekvatna rješenja za navedene probleme svoje priloge za e-Priručnik s primjerima primjene Montessori pristupa u temama koje se obrađuju u hrvatskoj nastavi u inozemstvu dale su doc. dr. sc. Ivana Jukić Vidas s Odsjeka za povijest Fakulteta hrvatskih studija s temom Kako je Hrvatska dobila ime i doc. dr. sc. Sandra Car s Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti Fakulteta hrvatskih studija s temom Hrvatska tradicijska kultura. Montessori pedagogija ne nudi sve odgovore na odgojno-obrazovne potrebe djece te specifičnosti koje nosi hrvatska nastava u inozemstvu, ali zasigurno određena Montessori načela i pristupi radu s djecom mogu doprinijeti motivaciji djece i pozitivnom odnosu prema učenju, poticanju individualnog razvoja djeteta, razvoju samostalnosti i socijalnih vještina kroz različite oblike suradničkoga učenja.

E-Priručnik Hrvatska nastava u inozemstvu – primjeri dobre prakse zasigurno će biti od koristi učiteljima hrvatske nastave u inozemstvu u idejnim rješenjima prilikom osmišljavanja nastavnih sati.


 PRIRUČNIK PIŠIMO GLAGOLJICOM I UČIMO O HRVATSKOJ KULTURNOJ BAŠTINI

Priručnik Pišimo glagoljicom i učimo o hrvatskoj kulturnoj baštini, autora Renate Burai, Rone Bušljeta Kardum i Roberta Šimraka spoj je umjetnosti, hrvatske kulture, njegovanja hrvatskog nacionalnog identiteta te poučavanja i učenja. Priručnik daje kratki uvod i pregled o nastajanju glagoljice te prikazuje 28 slova uglate hrvatske glagoljice. Slova uglate glagoljice umjetnički je osmislio i oblikovao akademski slikar i grafičar prof. dr. art. Robert Šimrak nastojeći šarenim i veselim slovima zainteresirati čitatelja za glagoljicu. Svako glagoljsko slovo povezano je s određenim hrvatskih kulturnim dobrom koje počinje s prezentiranim slovom. U priručniku se prikazuje i način pisanja svakoga slova, a za vježbu pisanja nalaze se dva primjerka slova po kojima se može pisati te prostor za samostalne vježbe pisanja. Priručnik je prije svega zamišljen kao pomoćno nastavno sredstvo u izvannastavnoj aktivnosti učenja pisanja glagoljice. Pišimo glagoljicom i učimo o hrvatskoj kulturnoj baštini ima 84 stranice s tvrdim ukoričenjem, formata 210x297 mm.


Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic