Objavljeno: 24. 9. 2014. u 08:10
Pavel Gregorić

Odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća od 8. srpnja 2014. godine, a na prijedlog Povjerenstva za osiguravanje kvalitete, izv. prof. dr. sc. Tomislav Bracanović dobio je Nagradu za objavljeni rad visoke međunarodne vidljivosti u prethodnoj kalendarskoj godini.

2. Prijedlog Povjerenstva za osiguravanje kvalitete da se nagradi izvorni znanstveni članak izv. prof. dr. sc. Tomislava Bracanovića “Against culturally sensitive bioethics”, objavljen u časopisu Medicine, Health Care and Philosophy 16/4 (2013), str. 647-652, temelji se na Odluci o nagrađivanju zaposlenika Hrvatskih studija za objavljene znanstvene radove visoke međunarodne vidljivosti, Članak 4, Stavak (1) pod (b), koji glasi: “Znanstvenim rado visoke međunarodne vidljivosti u ostalim područjima znanosti smatra se (1) izvorni znanstveni članak (...) (b) u nekom časopisu koji se nalazi iznad medijana po zadnjem dostupnom faktoru odjeka (IF) prema Journal Citation Report – Social Sciences Edition.”

Povjerenstvo je utvrdilo da “Journal Citation Report – Social Sciences Edition”, u posljednjoj dostupnoj godini (2012.) sadrži popis od 48 časopisa u polju “Ethics”. Njihovim razvrstavanjem prema faktoru odjeka (IF), časopis Medicine, Health Care and Philosophy nalazi se na 23. mjestu, dakle iznad medijana.

Časopis Medicine, Health Care and Philosophy kategoriziran je u području “Philosophy”, i jedino u tom području, kao INT2 u European Research Index for Humanities, čime ne zadovoljava uvjet iz Čl. 2 Odluke koji se odnosi na područje humanističkih znanosti. Međutim, radi se o interdisciplinarnom časopisu koji je primjerenije supsumirati pod “ostala područja znanosti”, na koja se odnosi Čl. 4 Odluke. 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic