Diplomski studij sociologije (nastavnički smjer)

Odsjek za sociologiju

Kroz četiri semestra diplomskog studija sociologije na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu studenti i studentice produbljuju većinu znanja stečenih u okviru preddiplomskog studija te stječu nova profesionalna znanja i praktične vještine nužne za samostalnost u nizu profesionalnih i stručnih poslova, s naglaskom na one aktivnosti koje zahtijevaju:

  • razumijevanje i interpretaciju društvenih procesa,
  • društvenih odnosa,
  • vrijednosti i svih oblika društvenog djelovanja.

Unutar diplomskog studija izvode se obvezni i izborni predmeti koji su podijeljeni u tri kategorije: teorijski, metodološki te predmeti iz specifičnih i profesionalnih vještina. Obavezni predmeti na diplomskom studiju sociologije  usmjereni su na proširivanje  sociološkog znanja, pri čemu istaknuto mjesto pripada znanju i primjeni:

  1. socioloških teorija,
  2. socioloških istraživanja i metodologije
  3. te sintezi navedenog koja omogućuje uspješnu analizu i interpretaciju društvene interakcije te društvenih procesa analizama i interpretaciji društvenih procesa.

Veliki broj ponuđenih izbornih predmeta omogućuje studentima i studenticama da svoje diplomsko obrazovanje usmjere prema nekom specifičnom području unutar sociologije. U tom smislu neizostavno je spomenuti velik angažman nastavnika koji, na diplomskom studiju, studentima i studenticama pružaju podršku i mentorstvo u istraživačkom radu (bilo sa svrhom kandidature rada na natječaj rektorove nagrade bilo sa svrhom objave u znanstvenom ili stručnom časopisu).


Predmeti
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Obrada podataka (211168)
Šikić, L.
0,0,0
30
(30PK)
1 INFO
4.0 Suvremena društvena teorija (211167)
Brezovec, E.
0,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
ECTS EDU(17065) Nastavnički modul - Obvezni kolegiji
=> Nastavnički modul - Obvezni kolegiji u 1.semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (96487)
Ninčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Opća pedagogija (144706)
Hrvatić, N.
0,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Razvojna psihologija (200551)
Brajković, L.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
ECTS SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analitika društvenih medija (227718) *
Balabanić, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Civilizacija nasilja i kultura mira (211176)
Matić, R.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Digitalna sociologija (227716)
Balabanić, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (211225) *
Beljo, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društveno odgovorno djelovanje (211184) *
Perkov, I.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društvo rizika (227712)
Perkov, I.; Van Loon, J.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Ekonomska sociologija (211193) *
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Fenomenologijska sociologija (211224) *
Brezovec, E.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Geopolitika i globalna sigurnost (205153) *
Sršen, A.; Perešin, A.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatske državne, javne i društvene institucije (211194)
Milotić, I.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Institucije Europske unije (214095) *
Sršen, A.
0,0,0
30
(15P+15T)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Istraživanje tržišta (211196) *
Balabanić, I.; Brezovec, E.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (214092) *
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Kritička misao u sociologiji (211198) *
Matić, R.
0,0,0
45
(30P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske (211177) *
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Medijski odgoj i obrazovanje (227645)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nasilje djece i maloljetnika (57205) *
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Politike održiva razvoja Europske unije (214004)
Sršen, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatske sociologije (211199) *
Matić, R.; Batina, G.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (255071) *
Matić, R.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija hrvatske dijaspore (211221) *
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija informatičke profesije (227719) *
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija javnoga zdravstva (211179) *
Brezovec, E.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija migracija i etničnosti (214085)
Marinović Golubić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija upravljanja ljudskim potencijalima (239922)
Matić, R.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociology of Domestic Violence (214087)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (214637)
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Supkulture mladih (211180)
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610)
Hrvatić, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografski resursi i potencijali (211169)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Kvantitativna metodologija (211174)
Balabanić, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
2 INFO
3.0 Metodika nastave sociologije (53909)
Dadić, K.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
3.0 Sociologija društvenih promjena (211170)
Brezovec, E.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
ECTS EDU (17148): Nastavnički modul - Obvezni kolegiji
=> Nastavnički modul - Obvezni kolegiji u 2.semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (201263)
Bušljeta Kardum, R.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
ECTS SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analitika društvenih medija (227718)
Balabanić, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Civilizacija nasilja i kultura mira (211176) *
Matić, R.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Digitalna sociologija (227716) *
Balabanić, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (211225)
Beljo, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društveno odgovorno djelovanje (211184) *
Perkov, I.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društvo rizika (227712) *
Perkov, I.; Van Loon, J.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Ekonomska sociologija (211193)
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Fenomenologijska sociologija (211224)
Brezovec, E.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Geopolitika i globalna sigurnost (205153)
Sršen, A.; Perešin, A.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatske državne, javne i društvene institucije (211194) *
Milotić, I.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Institucije Europske unije (214095)
Sršen, A.
0,0,0
30
(15P+15T)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Istraživanje tržišta (211196)
Balabanić, I.; Brezovec, E.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (214092)
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Kritička misao u sociologiji (211198)
Matić, R.
0,0,0
45
(30P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske (211177) *
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Medijski odgoj i obrazovanje (227645) *
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nasilje djece i maloljetnika (57205)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Politike održiva razvoja Europske unije (214004) *
Sršen, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatske sociologije (211199)
Matić, R.; Batina, G.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (255071)
Matić, R.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija hrvatske dijaspore (211221)
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija informatičke profesije (227719)
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija javnoga zdravstva (211179)
Brezovec, E.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija migracija i etničnosti (214085) *
Marinović Golubić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija upravljanja ljudskim potencijalima (239922) *
Matić, R.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociology of Domestic Violence (214087) *
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (214637) *
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Supkulture mladih (211180) *
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610) *
Hrvatić, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analiza učinaka društvenih akcija (214027)
Balabanić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Kvalitativna metodologija (215065)
Marinović Golubić, M.
1,0,0
45
(15P+30S)
3 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Sociologija] (144741)
Dadić, K.
1,0,0
45
(30M+15S)
3 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (211173)
Dadić, K.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
ECTS SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analitika društvenih medija (227718) *
Balabanić, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Civilizacija nasilja i kultura mira (211176)
Matić, R.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Digitalna sociologija (227716)
Balabanić, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (211225) *
Beljo, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društveno odgovorno djelovanje (211184) *
Perkov, I.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društvo rizika (227712)
Perkov, I.; Van Loon, J.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Ekonomska sociologija (211193) *
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Fenomenologijska sociologija (211224) *
Brezovec, E.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Geopolitika i globalna sigurnost (205153) *
Sršen, A.; Perešin, A.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatske državne, javne i društvene institucije (211194)
Milotić, I.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Institucije Europske unije (214095) *
Sršen, A.
0,0,0
30
(15P+15T)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Istraživanje tržišta (211196) *
Balabanić, I.; Brezovec, E.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (214092) *
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Kritička misao u sociologiji (211198) *
Matić, R.
0,0,0
45
(30P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske (211177) *
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Medijski odgoj i obrazovanje (227645)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nasilje djece i maloljetnika (57205) *
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Politike održiva razvoja Europske unije (214004)
Sršen, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatske sociologije (211199) *
Matić, R.; Batina, G.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (255071) *
Matić, R.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija hrvatske dijaspore (211221) *
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija informatičke profesije (227719) *
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija javnoga zdravstva (211179) *
Brezovec, E.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija migracija i etničnosti (214085)
Marinović Golubić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija upravljanja ljudskim potencijalima (239922)
Matić, R.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociology of Domestic Violence (214087)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (214637)
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Supkulture mladih (211180)
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610)
Hrvatić, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (211192)
- 60
(60S)
4 INFO
6.0 Korelacijske vježbe i nastavna praksa (201262)
Ninčević, M.; Car, S.
0,0,0
45
(30M+15S)
4 INFO
ECTS SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analitika društvenih medija (227718)
Balabanić, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Civilizacija nasilja i kultura mira (211176) *
Matić, R.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Digitalna sociologija (227716) *
Balabanić, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (211225)
Beljo, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društveno odgovorno djelovanje (211184) *
Perkov, I.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društvo rizika (227712) *
Perkov, I.; Van Loon, J.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Ekonomska sociologija (211193)
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Fenomenologijska sociologija (211224)
Brezovec, E.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Geopolitika i globalna sigurnost (205153)
Sršen, A.; Perešin, A.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatske državne, javne i društvene institucije (211194) *
Milotić, I.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Institucije Europske unije (214095)
Sršen, A.
0,0,0
30
(15P+15T)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Istraživanje tržišta (211196)
Balabanić, I.; Brezovec, E.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (214092)
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Kritička misao u sociologiji (211198)
Matić, R.
0,0,0
45
(30P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske (211177) *
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Medijski odgoj i obrazovanje (227645) *
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nasilje djece i maloljetnika (57205)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Politike održiva razvoja Europske unije (214004) *
Sršen, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatske sociologije (211199)
Matić, R.; Batina, G.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (255071)
Matić, R.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija hrvatske dijaspore (211221)
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija informatičke profesije (227719)
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija javnoga zdravstva (211179)
Brezovec, E.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija migracija i etničnosti (214085) *
Marinović Golubić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija upravljanja ljudskim potencijalima (239922) *
Matić, R.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociology of Domestic Violence (214087) *
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (214637) *
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Supkulture mladih (211180) *
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610) *
Hrvatić, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Obrada podataka (211168)
Šikić, L.
0,0,0
30
(30PK)
1 INFO
4.0 Suvremena društvena teorija (211167)
Brezovec, E.
0,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
ECTS EDU(17065) Nastavnički modul - Obvezni kolegiji
=> Nastavnički modul - Obvezni kolegiji u 1.semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (96487)
Ninčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Opća pedagogija (144706)
Hrvatić, N.
0,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Razvojna psihologija (200551)
Brajković, L.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
ECTS SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analitika društvenih medija (227718) *
Balabanić, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Civilizacija nasilja i kultura mira (211176)
Matić, R.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Digitalna sociologija (227716)
Balabanić, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (211225) *
Beljo, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društveno odgovorno djelovanje (211184) *
Perkov, I.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društvo rizika (227712)
Perkov, I.; Van Loon, J.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Ekonomska sociologija (211193) *
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Fenomenologijska sociologija (211224) *
Brezovec, E.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Geopolitika i globalna sigurnost (205153) *
Sršen, A.; Perešin, A.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatske državne, javne i društvene institucije (211194)
Milotić, I.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Institucije Europske unije (214095) *
Sršen, A.
0,0,0
30
(15P+15T)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Istraživanje tržišta (211196) *
Balabanić, I.; Brezovec, E.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (214092) *
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Kritička misao u sociologiji (211198) *
Matić, R.
0,0,0
45
(30P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske (211177) *
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Medijski odgoj i obrazovanje (227645)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nasilje djece i maloljetnika (57205) *
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Politike održiva razvoja Europske unije (214004)
Sršen, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatske sociologije (211199) *
Matić, R.; Batina, G.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (255071) *
Matić, R.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija hrvatske dijaspore (211221) *
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija informatičke profesije (227719) *
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija javnoga zdravstva (211179) *
Brezovec, E.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija migracija i etničnosti (214085)
Marinović Golubić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija upravljanja ljudskim potencijalima (239922)
Matić, R.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociology of Domestic Violence (214087)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (214637)
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Supkulture mladih (211180)
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610)
Hrvatić, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografski resursi i potencijali (211169)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Kvantitativna metodologija (211174)
Balabanić, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
2 INFO
3.0 Metodika nastave sociologije (53909)
Dadić, K.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
3.0 Sociologija društvenih promjena (211170)
Brezovec, E.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
ECTS EDU (17148): Nastavnički modul - Obvezni kolegiji
=> Nastavnički modul - Obvezni kolegiji u 2.semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (201263)
Bušljeta Kardum, R.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
ECTS SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analitika društvenih medija (227718)
Balabanić, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Civilizacija nasilja i kultura mira (211176) *
Matić, R.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Digitalna sociologija (227716) *
Balabanić, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (211225)
Beljo, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društveno odgovorno djelovanje (211184) *
Perkov, I.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društvo rizika (227712) *
Perkov, I.; Van Loon, J.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Ekonomska sociologija (211193)
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Fenomenologijska sociologija (211224)
Brezovec, E.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Geopolitika i globalna sigurnost (205153)
Sršen, A.; Perešin, A.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatske državne, javne i društvene institucije (211194) *
Milotić, I.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Institucije Europske unije (214095)
Sršen, A.
0,0,0
30
(15P+15T)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Istraživanje tržišta (211196)
Balabanić, I.; Brezovec, E.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (214092)
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Kritička misao u sociologiji (211198)
Matić, R.
0,0,0
45
(30P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske (211177) *
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Medijski odgoj i obrazovanje (227645) *
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nasilje djece i maloljetnika (57205)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Politike održiva razvoja Europske unije (214004) *
Sršen, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatske sociologije (211199)
Matić, R.; Batina, G.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (255071)
Matić, R.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija hrvatske dijaspore (211221)
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija informatičke profesije (227719)
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija javnoga zdravstva (211179)
Brezovec, E.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija migracija i etničnosti (214085) *
Marinović Golubić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija upravljanja ljudskim potencijalima (239922) *
Matić, R.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociology of Domestic Violence (214087) *
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (214637) *
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Supkulture mladih (211180) *
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analiza učinaka društvenih akcija (214027)
Balabanić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Kvalitativna metodologija (215065)
Marinović Golubić, M.
1,0,0
45
(15P+30S)
3 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Sociologija] (144741)
Dadić, K.
1,0,0
45
(30M+15S)
3 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (211173)
Dadić, K.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
ECTS SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analitika društvenih medija (227718) *
Balabanić, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Civilizacija nasilja i kultura mira (211176)
Matić, R.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Digitalna sociologija (227716)
Balabanić, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (211225) *
Beljo, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društveno odgovorno djelovanje (211184) *
Perkov, I.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društvo rizika (227712)
Perkov, I.; Van Loon, J.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Ekonomska sociologija (211193) *
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Fenomenologijska sociologija (211224) *
Brezovec, E.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Geopolitika i globalna sigurnost (205153) *
Sršen, A.; Perešin, A.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatske državne, javne i društvene institucije (211194)
Milotić, I.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Institucije Europske unije (214095) *
Sršen, A.
0,0,0
30
(15P+15T)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Istraživanje tržišta (211196) *
Balabanić, I.; Brezovec, E.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (214092) *
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Kritička misao u sociologiji (211198) *
Matić, R.
0,0,0
45
(30P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske (211177) *
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Medijski odgoj i obrazovanje (227645)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nasilje djece i maloljetnika (57205) *
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Politike održiva razvoja Europske unije (214004)
Sršen, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatske sociologije (211199) *
Matić, R.; Batina, G.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (255071) *
Matić, R.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija hrvatske dijaspore (211221) *
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija informatičke profesije (227719) *
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija javnoga zdravstva (211179) *
Brezovec, E.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija migracija i etničnosti (214085)
Marinović Golubić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija upravljanja ljudskim potencijalima (239922)
Matić, R.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociology of Domestic Violence (214087)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (214637)
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Supkulture mladih (211180)
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Diplomski rad (211192)
- 60
(60S)
4 INFO
6.0 Korelacijske vježbe i nastavna praksa (201262)
Ninčević, M.; Car, S.
0,0,0
45
(30M+15S)
4 INFO
ECTS SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analitika društvenih medija (227718)
Balabanić, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Civilizacija nasilja i kultura mira (211176) *
Matić, R.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Digitalna sociologija (227716) *
Balabanić, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (211225)
Beljo, M.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društveno odgovorno djelovanje (211184) *
Perkov, I.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Društvo rizika (227712) *
Perkov, I.; Van Loon, J.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Ekonomska sociologija (211193)
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Fenomenologijska sociologija (211224)
Brezovec, E.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Geopolitika i globalna sigurnost (205153)
Sršen, A.; Perešin, A.
1,1,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatske državne, javne i društvene institucije (211194) *
Milotić, I.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Institucije Europske unije (214095)
Sršen, A.
0,0,0
30
(15P+15T)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Istraživanje tržišta (211196)
Balabanić, I.; Brezovec, E.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (214092)
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Kritička misao u sociologiji (211198)
Matić, R.
0,0,0
45
(30P+15PK)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske (211177) *
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
2.0 Medijski odgoj i obrazovanje (227645) *
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nasilje djece i maloljetnika (57205)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Politike održiva razvoja Europske unije (214004) *
Sršen, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatske sociologije (211199)
Matić, R.; Batina, G.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (255071)
Matić, R.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija hrvatske dijaspore (211221)
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija informatičke profesije (227719)
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija javnoga zdravstva (211179)
Brezovec, E.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija migracija i etničnosti (214085) *
Marinović Golubić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociologija upravljanja ljudskim potencijalima (239922) *
Matić, R.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Sociology of Domestic Violence (214087) *
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (214637) *
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Supkulture mladih (211180) *
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic