Sveučilište u Zagrebu postaje dio novonastajućeg Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova

Cilj UNIC saveza je omogućiti stvaranje novog europskog sveučilišta, u okviru Europskog obrazovnog prostora, koje će omogućiti bitno povećanje mobilnosti i uključenosti studenata te pridonijeti stvaranju oglednog modela uključive edukacije usmjerene na rješavanje problema postindustrijskih gradova i sve raznolikijeg europskog društva. 

Uz Sveučilište u Zagrebu, UNIC savez čine Sveučilište Deusto u Bilbaou (Španjolska), Sveučilište Ruhr u Bochumu (Njemačka), Koç sveučilište u Istanbulu (Turska), Erasmus sveučilište u Rotterdamu (Nizozemska), Sveučilište u Corku (Irska), Sveučilište u Liègeu (Belgija) i Sveučilište u Oulu (Finska).
Savezu osam europskih sveučilišta, među kojima je i Sveučilište u Zagrebu, dodijeljena je inicijalna potpora za razvoj Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova – UNIC, u okviru poziva European Universities.

 

Prva faza projekta trajat će tri godine, nakon čega se očekuje njegovo produljenje na tri daljnje godine. Očekuje se da će se aktivnosti UNIC-a u punom opsegu razviti tijekom šestogodišnjega razdoblja, ali će Europsko sveučilište postindustrijskih gradova ostati trajna institucionalna forma suradnje partnerskih sveučilišta koja čine UNIC savez. 

Projekt stvaranja UNIC-a ima tri glavne komponente, koje će se najvećim dijelom ostvariti online, odnosno u digitalnom okruženju.

Međusveučilišni kampus (UNIC Campus) omogućit će studentima, istraživačima i sveučilišnim nastavnicima te drugim zaposlenicima, naročito onima u studentskim referadama, laboratorijima i knjižnicama, nesmetanu mobilnost nužnu za učenje, nastavu, poučavanje, znanstveno istraživanje, rad, razmjenu i razvoj znanja unutar UNIC-a, bez obzira na njihovo socioekonomsko i kulturno podrijetlo i stanje. Cilj je osigurati punu uključenost svih kategorija studenata. Očekuje se 50 postotna mobilnost studenata te 25 postotna mobilnost nastavnika i nenastavnog osoblja.

Akademija izrazite raznolikosti (Superdiversity Academy) treba potaknuti sva sveučilišta iz UNIC saveza na prihvaćanje studenata i zaposlenika svih karakteristika i podrijetla. Cilj je otvoriti i razviti nove oblike suradnje te mobilnost studenata i zaposlenika među uključenim sveučilištima.

Gradski laboratoriji (City Labs) oblik su učenja kroz praksu gdje će npr. u Zagrebu kroz definiranu temu “Pomoć građanima nakon potresa”, na fizičkoj lokaciji izvan fakulteta, biti moguće pružiti pomoć onima kojima je pomoć potrebna, s naglaskom na marginalizirane skupine i skupine u određenoj vrsti rizika. Cilj je omogućiti interkulturalno učenje i suradnju.

Upravljačkim odborom projekta institucionalnog oblikovanja Europskog sveučilišta postindustrijskih gradova na razini Sveučilišta u Zagrebu predsjeda Rektor, prof. dr. sc. Damir Boras. Voditelj projekta je prof. dr. sc. Ivan Koprić, a zamjenica voditelja projekta izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak. Radni tim Sveučilišta u Zagrebu čini više nastavnika i studenata Pravnog fakulteta, među kojima su izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak i izv. prof. Mirela Krešić kao voditeljice komponente Međusveučilišnog kampusa, doc dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić i doc. dr. sc. Teo Giljević kao voditelji Akademije izrazite raznolikosti te prof. dr. sc. Nino Žganec i doc. dr. sc. Ana Opačić koji vode komponentu gradskih laboratorija. Doc. dr. sc. Teo Giljević akademski je koordinator studentskog odbora na razini Sveučilišta u Zagrebu, u koji su kao predstavnici Pravnog fakulteta uključeni studenti Karlo Kožina i Ivana Josipović.  Za komuniciranje i odnose s javnošću na projektu zadužena je dr. sc. Petra Đurman, zajedno s Vesnom Kotarski, voditeljicom Ureda za EU projekte Sveučilišta u Zagrebu. U radnom timu projekta sudjeluju također doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke, izv. prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić i doc. dr. sc. Marko Jurić te nastavnici s drugih sastavnica Sveučilišta. U pojedine zadatke i aktivnosti na projektu uključuju se nastavnici i studenti sa svih sastavnica Sveučilišta te zaposlenici Rektorata. Skupinu za informacijski sustav vodi prof. dr. sc. Neven Vrček s Fakulteta organizacije i informatike, a u provedbi aktivnosti vezanih uz stvaranje zajedničkog informacijskog sustava novog Europskog sveučilišta sudjeluje Sveučilišni računski centar (Srce) i njegovo predstavnik Miroslav Milinović. Uz povjerenike za UNIC projekt na svim sastavnicama zagrebačkog sveučilišta, važnu ulogu imat će i studentski predstavnici svih sastavnica okupljeni u studentski odbor. Očekuje se i formiranje odbora dionika projekta u kojem će biti predstavnici gradske uprave Zagreba, civilnog društva i poslovne zajednice s područja Grada i šire zajednice.

Predstavljanje  UNIC projekta pogledajte u prilogu Televizije Student u kojem je gostovao prof. dr. sc. Ivan Koprić - https://www.youtube.com/watch?v=7UlgQzn69As 

Mission statement and Student Declaration

Tijek i rezultati projekta institucionalnog oblikovanja Europskog sveučilišta postindustrijskih gradova (UNIC)
u razdoblju 1. listopada 2020. – 28. veljače 2021

UNIC struktura partnera

Pojmovnik

Prezentacija Erasmus university Rotterdam

Projekt Pop -up city labs


Objavljeno: 4. 11. 2021. u 11:17
Danijela Vnučec Grdović

UNIC - Europsko sveučilište postindustrijskih gradova

MISIJA PROJEKTA

Projekt je usmjeren na stvaranje novoga europskog sveučilišta koje će omogućiti veću mobilnost i uključenost studenata te pridonijeti stvaranju oglednog modela uključive edukacije usmjerene na rješavanje problema postindustrijskih gradova i sve raznolikijeg europskog društva.

Uz Sveučilište u Zagrebu, UNIC savez čine Sveučilište Deusto u Bilbaou (Španjolska), Sveučilište Ruhr u Bochumu (Njemačka), Koç sveučilište u Istanbulu (Turska), Erasmus sveučilište u Rotterdamu (Nizozemska), Sveučilište u Corku (Irska), Sveučilište u Liègeu (Belgija) i Sveučilište u Oulu (Finska). 

 VIJESTI

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu UNIC studentima ponudile više od 60 predmeta na engleskom jeziku u akademskoj godini 2021. - 2022. 
 
Budući da je pandemija COVID-19 značajno utjecala na mogućnost održavanja fizičke mobilnosti, na razini UNIC saveza pokrenuta je inicijativa da se otvori mogućnost virtualne razmjene za akademsku godinu 2021.-2022. Izrađena je baza predmeta koji će se izvoditi online na engleskom jeziku u akademskoj godini 2021.- 2022., a na koje su fakulteti i akademije, odnosno voditelji predmeta prihvatili određeni broj UNIC studenata. Valja naglasiti da su od ukupno 150 ponuđenih predmeta gotovo pola (65) ponudile sastavnice SuZG (Kineziološki fakultet, Pravni fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Učiteljski fakultet, Fakultet političkih znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fakultet elektronike i računarstva, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Građevinski fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Prometni fakultet, Agronomski fakultet, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet). 
 
Lista je dostupna na 
POVEZNICI

Izrađena baza predmeta koji se izvode na engleskom jeziku na sveučilištima u okviru UNIC saveza 

Tijekom 2021. godine prikupljani su podaci o studijskim programima i predmetima koji se izvode na sveučilištima i njihovim sastavnicama u okviru UNIC saveza na engleskom jeziku i mogu biti ponuđeni UNIC studentima za upis tijekom mobilnosti. Na temelju podataka izrađena je lista predmeta i studijskih programa ponuđenih na različitim sastavnicama osam sveučilišta uključenih u UNIC savez. Za pripremu baze ovih predmeta angažirani su studenti Fakulteta elektronike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, čime je uzeta u obzir i studentska perspektiva u pogledu odabira predmeta za mobilnost. Baza nudi mogućnost jednostavnog pretraživanja ponuđenih predmeta i studijskih programa i trebala bi studentima omogućiti lakše prikupljanje informacija o ponudi predmeta u UNIC savezu te olakšati odluku o odabiru sveučilišta na kojem žele ostvariti mobilnost.
Baza je dostupna na 
POVEZNICI

Suradnja Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu sa Sveučilištem u Corku i aktivno sudjelovanje na UNIC Festivalu gradskih laboratorija u Liegeu

Akademija dramske umjetnosti razvija suradnju sa Sveučilištem u Corku na nizu zajedničkih projekata – uključenje studenata iz Corka u Kazališnu reviju Akademije (KRADU), sudjelovanje nastavnika iz Corka na konferenciji Curating in Context koji ADU organizira u listopadu 2021., a razmatra se i organizacija zajedničke konferencije. Posebno ističemo sudjelovanje studenata i nastavnice Akademije dramske umjetnosti na UNIC Festivalu gradskih laboratorija u Liegeu listopadu 2021., na kojem su predstavili niz dramskih aktivnosti i ostvarili zapažen uspjeh.

Priprema novog UNIC predmeta na temu modeliranja urbanog prostora za postindustrijske gradove na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta aktivno je uključen u pripremu novog predmeta unutar UNIC saveza, pod radnim nazivom Modeliranje urbanog prostora za postindustrijske gradove, uz predstavnike sveučilišta u Bochumu, Liègeu i Corku. Prema posljednjem prijedlogu, predviđeno je sudjelovanje 20 studenata diplomskih studija s uključenih sveučilišta koji bi aktivno sudjelovali u 150 sati (30 kontaktno i 120 samostalnog/grupnog rada) izvođenih tijekom 6 tjedana u ljetnom semestru. Budući da se propisi i procedure uvođenja novih predmeta na sveučilištima razlikuju, za prvu generaciju studenata sa Sveučilišta u Zagrebu ovaj predmet je zamišljen kao proljetna škola, a studenti bi za svoje sudjelovanje bili nagrađeni (dodatnim) ECTS bodovima.

 

Izrađene UNIC Smjernice za višejezičnost

Uz aktivno sudjelovanje nastavnica s Hrvatskih studija i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izrađene su Smjernice za višejezičnost (UNIC Multilingualism Guideline) dok je u tijeku izrada online jezičnog modula putem kojeg će se moći učiti jezik zemlje sveučilišta u kojem će se odvijati fizička mobilnost.

 

Uspješno održana druga faza pop-up UNIC Gradskih laboratorija

U okviru UNIC radnog paketa posvećenog gradskim laboratoriji održan je drugi pop-up Gradski laboratorij (29.06.2021.) te odmah nakon njega prva virtualna platforma (virtual meeting platform) u suradnji sa Sveučilištem u Corku (30.06.2021.). Tema ovog ciklusa gradskih laboratorija bili su prepoznati problemi otpornosti grada te je prezentiran model upravljanja krizama koje je razvilo sveučilište u Corku, pod vodstvom dr. Karen Neville koja je prezentirala model.  Na oba događaja sudjelovalo je oko 60 sudionika, a događaj je bio promoviran putem letka u domaćim i međunarodnim kanalima. Temeljem nalaza prva dva pop-up Gradska laboratorija izrađen je ekstenzivan izvještaj o otpornosti grada Zagreba koji je predstavljen domaćoj javnosti uključujući predstavljen gradonačelnika Grada Zagreba s kojim je održan sastanak.
U suradnji sa studentima Fakulteta političkih znanosti izrađen je promotivni video o gradskim laboratorijima koji je dostupan na 
LINKU

Festival UNIC Gradskih laboratorija u Liegeu

Od 11. do 17. listopada 2021. godine nastavnici i studenti Sveučilišta u Zagrebu aktivno su sudjelovali na Festivalu gradskih laboratorija u Liegeu. Studenti Sveučilišta u Zagrebu ostvarili su značajan programski doprinos s čak pet pripremljenih programskih aktivnosti uz prethodnu podršku nastavnika sa Pravnog fakulteta, Akademije dramskih umjetnosti i Fakulteta političkih znanosti. Pored toga, studenti su sudjelovali na pripremnim radionicama iz područja komunikacije, fotografije, dramskih umjetnosti, ekologije te svoje radove prezentirali na Festivalu. Na Festivalu je sudjelovalo 16 studenata sa Pravnog fakulteta, Akademije dramskih umjetnosti, Agronomskog fakulteta, Fakulteta organizacije i informatike, Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Uz navedenih 16 studenata, dvoje studenata je aktivno sudjelovalo u pripremnim aktivnostima.  

Recenzija praksi raznolikosti na UNIC partnerskim sveučilištima

U lipnju 2021. provedena je prva međusobna recenzija uključenosti teme raznolikosti na UNIC partnerskim sveučilištima. Provedbi recenzijskog postupka prethodilo je podnošenje izvještaja o samo-evaluaciji koju su, na temelju prikupljenih podataka iz svih dostupnih pisanih izvora i uz pomoć sveučilišnih službi i tijela, napisali članovi uže radne skupine UNIC Akademije izrazite raznolikosti. Sveučilište u Zagrebu recenziralo je Sveučilište Oulu iz Finske, a naše je sveučilište recenziralo Sveučilište Erasmus iz Nizozemske. Recenzijski postupak odvio se u formi intervjua u sljedećim područjima: nastava; projekti i istraživanja; studentska perspektiva; međunarodna suradnja i prakse zapošljavanja; sastav sveučilišnog osoblja, edukacije i odgovornosti; akademski program i upravljanje. Uz članove projektne radne skupine, u intervjuima su sudjelovali prorektor Sveučilišta u Zagrebu, prodekani i nastavnici nekoliko sastavnica našeg sveučilišta, predstavnici sveučilišnih tijela i službi te studenti. Temeljem rezultata intervjua i prethodno prikupljenih podataka u procesu samo-evaluacije, podneseno je izvješće koje će biti sastavni dio ukupnog izvješća o praksama izrazite raznolikosti i uključivosti UNIC partnerskih sveučilišta. Zajedničko izvješće bit će dostupno na UNIC mrežnim stranicama. 

IMISCOE godišnja konferencija

U sklopu IMISCOE godišnje konferencije (07.-09.07.2021.) održan je seminar na temu izrazite raznolikosti i visokog obrazovanja te radionica pod nazivom Superdiversity Challenging Higher Education: A “UNIC” Approach for Societal Impact. U istoj je radionici s temom „Service-Learning supporting superdiversity and inclusion“ sudjelovala i predstavnica Sveučilišta u Zagrebu doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke, koja je tom prilikom upoznala sudionike radionice s društveno korisnim učenjem kao alatom za unaprjeđenje izrazite raznolikosti i inkluzije, predstavila različita iskustva društveno korisnog učenja u sklopu sastavnica Sveučilišta u Zagrebu te potakla raspravu o prednostima integracije društveno korisnog učenja u metode UNIC konzorcija.

UNIC Longlife Learning seminar
 
U rujnu 2021. godine održan je seminar UNIC Lifelong Learning u organizaciji Adult Continuing Education (ACE) Sveučilišta College Cork. Ovaj seminar za cjeloživotno učenje temeljio se na kontinuiranom uspjehu i dosegu kojeg ACE-a pruža godinama na području obrazovnih mogućnosti različitim članovima zajednice, usmjerenim kako na tržište rada, tako i na značajne skupine koje se bave marginaliziranima i zanemarenim skupinama društva.  
Predstavljeno je šest interaktivnih prezentacija. Područja na koja su se usredotočili, uključivala su: programe obrazovanja za upravljanje i učenja temeljenog na radu; Continuing Professional Development (CPD) modul: Mentorstvo u zajednici; osnaživanje lokalnih zajednica socijalnim i ekonomskim obrazovanjem za borbu protiv nepovoljnog položaja u društvu; programe koji se bave mentalnim zdravljem, traumama i drugim društvenim izazovima. Također tokom seminara istaknuo se rad ACE-a na unapređenju obrazovanja prema održivosti okoliša i sigurnom okruženju. Uz predstavnika sa Sveučilišta u Zagrebu sudjelovali su i profesori sa Pravnog fakulteta, Učiteljskog fakulteta, Fakultet hrvatskih studija i Fakulteta elektrotehnike i računarstva. 

Održan prvi Rainbow Walkway na Sveučilištu u Zagrebu

Kao odgovor na inicijativu Sveučilišta u Corku, Sveučilište u Zagrebu odlučilo je uključiti se u organizaciju eventa pod nazivom Rainbow Walkway i tako doprinijeti simboličkom povezivanju inkluzivnih UNIC kampusa i gradova. Rainbow Walkway predstavlja prvi događaj ove vrste koji je formalno podržao rektor Sveučilišta u znak priznanja i obilježavanja različitosti unutar akademske zajednice. Event se održao 11. listopada (Međunarodni dan izlaska iz ormara) između 11 i 13 sati na Trgu Republike Hrvatske, a organizacija događaja povjerena je studentsko-nastavničkoj udruzi „ZA PRAVO“ koja promiče jednaka prava i sigurno akademsko okruženje za LGBTIQA+ studente. Ključne aktivnosti eventa bile su zajednička izgradnja staze duginih boja prema zgradi uprave Sveučilišta (koja simbolizira predanost Sveučilišta ostvarivanju inkluzivnosti u visokom obrazovanju), prikaz pravnog okvira za ravnopravnost LGBTIQA+ osoba u Hrvatskoj te prikaz iskustava LGBTIQA+ studenata, kako negativnih tako i pozitivnih - koji sugerira postojanje prostora za poboljšanje nominalno dobro razvijenog zakonodavnog okvira. Sudionici su imali priliku pisanim putem izraziti svoju podršku ovoj incijativi, saznati više o UNIC projektu, počastiti se domaćim muffinima i fotografirati se sudjelujući u ovom UNICatnom iskustvu. Vjerujemo i nadamo se da je ovo bio samo prvi od mnogih događaja posvećenih raznolikosti i inkluziji koji će se u godinama koje slijede održati na  našem sveučilištu.

 NAJAVE

Drugi ciklus UNIC gradskih laboratorija: Zeleni Zagreb

Tijekom mjeseca studenog, pokrenuti će se novi ciklus gradskih laboratorija posvećena temi „Zelenog Zagreba“. Predviđena su četiri gradska laboratorija u obliku interaktivnih radionica sa sljedećim temama i terminima: 

EKOLOŠKI RIZICI I PRIRODNE KATASTROFE IZ PERSPEKTIVE RANJIVIH SKUPINA 
Termin: UTORAK 09 .11. 2021. OD 12 DO 14 SATI
GLAD I PRISTUP HRANI 
Termin: UTORAK 09.11.2021. OD 15 DO 17 SATI
STANOVANJE I ENERGETSKO SIROMAŠTVO 
Termin: SRIJEDA 10.11.2021. OD 13 DO 15 SATI
MOBILNOST I PRISTUP ZELENIM POVRŠINAMA 
Termin: SRIJEDA 10.11.2021. OD 15 DO 17 SATI

 
Tema „zelenog grada“ odabrana ja kao druga u nizu gradskih laboratorija nakon početne teme koja je bila posvećena pitanjima otpornosti grada. Ovi gradski laboratoriji okupiti će dionike iz akademske zajednice – nastavnike i studente, stručnjake iz javnog, civilnog i privatnog sektora kao i donositelje odluka iz lokalne samouprave. Svi zainteresirani za sudjelovanje u ovim događajima mogu se javiti voditeljima gradskih laboratorija putem e-mail adresa nzganec@pravo.hr ili ana.opacic@pravo.hr Gradski laboratoriji će se održati virtualnim putem koristeći platformu Zoom.
Pored ovih događaja namijenjenih temi „zelenog grada“ u okviru UNIC gradskih laboratorija u pripremi je i održavanje drugih događaja u suradnji s partnerskim sveučilištima UNIC projekta.
 

Radionica Teaching together in international settings 

Za nastavnike Sveučilišta u Zagrebu 12. i 19. studenog održat će se online radionica Teaching together in international settings  (Introduction to Virtual Exchange). Riječ je o prvom od tri kruga radionica koja se izvodi na UNIC sveučilišnim sastavnicima, a na kojima će se zainteresirani sudionici upoznati s osnovnim elementima virtualne razmjene i mogućnostima, praktičnim problemima i izazovima korištenja ovog koncepta u njihovom nastavnom djelovanju. Naglasak prve radionice je na stvaranju zadataka koji su pogodni za komparativnu analizu i zajednički rad studenata s različitih sastavnica i poticanju međukulturanog učenja i razmjene. Iskustva s radionica inkorporirati će se u UNIC priručnik o fizičkoj i virutalnoj mobilnosti.
 
Predstavnici Sveučilišta u Zagrebu sudjelovali su u Liegeu na radionicama o razvoju izbornog modula UNIC-a o postindustrijskoj tranziciji i otpornosti gradova. Ovaj izborni predmet će se odvijati preko MOOC-a, digitalne platforme za e-učenje kojom se omogućuje pristup nastavnim sadržajima širokom broju studenata kako sa sveučilišta koja su uključena u UNIC projekt, tako i drugim zainteresiranim studentima diljem svijeta. Zagrebačko Sveučilište zaduženo je za zajedno sa Sveučilištem iz Bochuma za razvoj nastavnog modula o Upravljanju gradovima, održivom razvoju i okolišnoj transformaciji. 
 

Virtualni okrugli stol u području biologije i biotehnologije 

U pripremi je održavanje virtualnih okruglih stola na kojima bi se okupili dekani, prodekani i zainteresirani nastavnici sa sastavnica sveučilišta uključenih u UNIC savez, a prema pojedinim znanstvenim i umjetničkim područjima. Cilj je međusobno upoznati i predstaviti fakultete i akademije u njihovom nastavnom i znanstvenom djelovanju te im omogućiti povezivanje u različitim aktivnostima, primjerice u razmjeni studenata i nastavnika, osmišljavanju zajedničkih predmeta i studija, razvijanju inovativnih načina virtualnog učenja i internacionalizacije studenata i nastavnog sadržaja, zajedničkih znanstvenih istraživanja te prijava na znanstveno-nastavne projekte.
Prvi okrugli stol organizira Sveučilište u Bochumu za područje biologije i biotehnologije 19. studenog u 9:30, putem platforme Zoom. Poziv za sudjelovanje je upućen Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu i Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu.
 

Započinje izvedba UNIC predmeta gradskih laboratorija na temu kvalitetnog starenja

Predmet UNIC City Lab na temu kvalitetnog starenja započinje 2. studenog i trajat će 7 tjedana, do 16. prosinca 2021. U okviru predmeta polaznici različitih dobnih skupina, kulturnog porijekla i disciplina zajednički će raditi na rješavanju izazova vezanih za starenje. Predmet se u potpunosti izvodi online, na engleskom kao glavnom jeziku, a sastoji se od videa, radnih materijala, zajedničkih i grupnih sastanaka te vježbi. Naglasak je na timskom radu i traženju mogućih rješenja za praktične probleme vezane za kvalitetno starenje. Predmet će kulminirati događajem ‘Future fest’ tijekom kojeg će biti predstavljena rješenja izazova vezanih za kvalitetno starenje do kojih su došli polaznici predmeta. 
Predmet je rezultat suradnje u okviru UNIC inicijative Ageing well in post-industrial cities, u kojoj sudjeluju istraživački timovi iz UNIC sveučilišta u Zagrebu, Deustu, Oulu, Liegeu i Bochumu. Sveučilište u Zagrebu predstavljaju nastavnici s Katedre za demografiju Ekonomskog fakulteta u inicijativi, a njihov doprinos ogleda se u demografskoj perspektivi problematike starenja koja je tema zajedničke, interdisciplinarne, suradnje. Glavni dosadašnji rezultat ove suradnje je zajednička prijava na natječaj "Greying Europe" Volkswagen Stiftung-a koji se bavi posljedicama demografskog starenja u Europi (projektni prijedlog Aging well in postindustrial regions - ALONG). Također, diskutirana su iskustva sa održanih lokalnih gradskih laboratorija te su nastavnici Ekonomskog fakulteta održali sastanke i uvodne pripreme sa lokalnim udrugama koje okupljaju stariju populaciju, kao priprema za održavanje gradskog laboratorija u Zagrebu na temu kvalitetnog starenja. 
 

 

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic