Doktorski studij kroatologije

Odsjek za kroatologiju

Voditeljica studija: izv. prof. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski

Nema dvojbe da u našoj znanstvenoj zajednici postoji potreba za profilom izobrazbe koji hrvatskoj kulturi u svoj njezinoj kompleksnoj slojevitosti pristupa otvoreno za gledišta i sadržaje raznih tradicionalnih humanističkih disciplina koje se bave njome. Polazeći od raznih dodiplomskih studija poslijediplomci će se ovim studijima u tom smislu pripremati za znanstveni rad, upoznavajući uz pomoć kvalificiranih nastavnika koji su i sami orijentirani prema takvu razmišljanju temeljnu problematiku i drugih disciplina relevantnih za razumijevanje hrvatske kulture kao cjeline, pa će za svoj budući znanstveni rad dobiti polazište drukčije od onoga na koje ih upućuje i jedna od tih disciplina sama za se. Izvođenje pak takve nastave poticat će u razmišljanju i istraživanju interdisciplinarne pristupe u većoj mjeri nego se to do sada ostvarivalo. Kako bi se to postiglo, polazi se od onog što već postoji i iskorišćuju mogućnosti koje su nam u tom pogledu već na raspolaganju. Predavači koji su se kvalificirali za znanstveno-nastavna zvanja u konstituiranim humanističkim disciplinama, a otvoreni su takvom razmišljanju, te u primjerenom opsegu prenose znanja koja poslijediplomcima zaokružuju horizont i time se stvaraju preduvjeti za razvijanje konkretnih interdisciplinarnih zahvata pri čemu stvaralačka suradnja i poticajni dijalog omogućuju postavljanje, razvijanje i iskušavanje te međusobno odmjeravanje raznolikih modela interdiciplinarnosti ne propisujući nikoji teorijski pristup dogmatski i unaprijed. Za takvu trajnu interdiciplinarnu radionicu, na to usmjerenu zajednicu nastavnika i studenata, valja stvoriti preduvjete i dati joj organizacijski okvir. Treba uspostavljati pozitivno ozračje. To i jest glavna svrha ustrojavanja interdisciplinarnog doktorskoga studija kroatologije. Na njem će polaznici raznih diplomskih profila na predavanjima steći dopunska znanja i nove uvide, pa i na području vlastite struke, a na konverzatorijima i konzultacijama izgrađivat će se suvisao i svrhovit interdisciplinarni pristup za predmet koji svaki od njih na studiju istražuje i obrađuje. Tako će se odmah od početka, postojećim i dobrim dijelom sada neiskorištenim potencijalima, postizati nova dimenzija interdiciplinarnosti u proučavanju i tumačenju pojava hrvatske kulture, a očekivati je da će se, kako vrijeme ide, postizati u tome i kontinuiran napredak, što nam je na području humanističkih disciplina jako potrebno. Prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003. i 105/2004.) doktorski interdisciplinarni studij kroatologije ustrojava se na Hrvatskim studijima kao redoviti znanstveni sveučilišni studij za stjecanje doktorata iz područja interdisciplinarnih znanosti.


Repozitorij

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic