Bilateralna i multilateralna suradnja

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu ostvaruju svoje međunarodne kontakte sa sveučilištima u inozemstvu u okviru međusobno usklađenih i potpisanih sporazuma koji su u osnovi istovrsni i pokrivaju ove oblike suradnje. Međunarodni sporazumi mogu pokrivati:

  1. rad na zajednički dogovorenim temama
  2. razmjenu nastavnog osoblja
  3. razmjenu studenata
  4. zajedničko publiciranje
  5. razmjenu informacija od obostranog interesa
  6. ostale aktivnosti kojima je svrha promoviranje akademske suradnje.

  File:Utoronto coa.svgSveučilište u Torontu    

Ovaj projekt od iznimnog je značaja za afirmaciju hrvatskog jezika i kulture u inozemstvu, kao dio misije Hrvatskih studija, kao i za suradnju Hrvatskih studija s udrugama iseljenika, povećanje međunarodne suradnje zaposlenika Hrvatskih studija, i povezivanje s gospodarskim subjektima, što su sve strateški ciljevi i zadaće Hrvatskih studija navedeni u Strategiji razvoja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 2011. do 2015.

“Ustrojavanje studijskog modula 'Hrvatski jezik i kultra' u okviru preddiplomskog i diplomskog studija na Odjelu za slavenske jezike i književnosti Sveučilišta u Torontu”, voditelja prof. dr. Zvonimira Čuljka, započet je u studenome 2011. na poticaj prof. Helene Jasne Mencer, predsjednice AMAC Sveučilišta u Zagrebu,uz podršku hrvatske zajednice u Torontu, AMAC Toronto, te uz financijsku potporu Zaklade Adris. Projekt je rezultirao uvođenjem novih studijskih predmeta u studijski program na Odjelu za slavenske jezike i književnosti Sveučilišta u Torontu (“Hrvatski jezik – napredni tečaj”, “Pregled povijesti hrvatske književnosti”, “Hrvatska kultura u povijesnoj perspektivi”) te angažmanom nastavnika Hrvatskih studija na Odjelu za slavenske jezike i književnosti u Torontu koji jamči kvalitetnu nastavu u okviru tih predmeta.
Doc. dr. Davor Piskač proveo je ak. god. 2012./13. u Torontu gdje je uspješno održao nastavu grupi od 30-tak studenata, s nastavnim opterećenjem od 12 norma sati tjedno. Doc. dr. Piskač izuzetno je zadovoljan suradnjom, organiziranošću i razinom komunikacije na Odjelu za slavistiku pri Sveučilištu u Torontu, a isto tako za svoj rad primio je usmene pohvale predstavnika Odjela za slavistiku Sveučilišta u Torontu i rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. Aleske Bjeliša osobno.
Nakon prve probne godine projekta, sve strane zaključile su da je projekt iznimno kvalitetan i održiv, te se on nastavlja i dalje. Dogovoreno je da će u ljetnom semestru ak. god. 2013./14., doc. dr. Piskač ponovno otputovati u Toronto i održati iste kolegije u istom obimu za novu grupu studenata.

  Sveučilište kardinala Stefana Wyszynskog u Varšavi

Postoji samo jedan multilateralni sporazum koji obuhvaća znanstvenu i stručnu djelatnost.Početkom 2013. Hrvatski studiji sklopili su multilateralni sporazum s Institutom za filozofiju u Zagrebu i Sveučilištem kardinala Stefana Wyszynskog u Varšavi. Taj sporazum omogućio je dolazak prof. dr. sc. Kordule Swietorzecke u Zagreb u travnju 2014, kada će studentima poslijediplomskog studija filozofije na Hrvatskim studijima održati dvotjedni intenzivni kolegij “Predication and its Logics”

International University of Sarajevo

Sporazum je sklopljen 18.09.2013. na principu zajedničkog interesa za obje institucije, a omogućava razmjenu nastavnika, studenata i nenastavnog osoblja, razvoj zajedničkih studija, razvoj suradnje među institucijama uključujući sve pripadajuće studijske programe na odjelima, razmjenu nastavnog materijala, publikacija, referenci kao i organiziranje i promociju kulturnih događaja.


Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Sporazum je potpisan 20. 11. 2013. na inicijativu Odjela za povijest obje institucije. Omogućuje razmjenu studenata i nastavnika, razmjenu informacija među institucijama, kao i zajedničko publiciranje materijala od zajedničkog znanstveno- istraživačkog interesa. Ubrzo je rezultiralo i gostujućim predavanjem izv. prof. dr. sc. Danijele Stefanović koja je boravila je na Hrvatskim studijima od 14. do 17. travnja 2014. i održala tri predavanja: 1) Egipat i Nubija u vreme Srednjeg carstva (oko 2040-1750. god. pre n.e.), 2) Egipat i istočni Mediteran u XIII/XII veku pre n.e., 3) Egipat i Stari istok krajem VII veka pre n.e.
 

School of Criminal Justice, Michigan State University

Sporazum je potpisan 18.2.2015. na inicijativu nastavnika Odjela za sociologiju Hrvatskih studija. Sporazum omogućuje suradnju u nastavi i znanstvenim istraživanjima, te razmjenu nastavnih i znanstveno-istraživačkih sadržaja, kao i razmjenu akademskih informacija. 

 

 

              Hellenic Institute of Egyptology

Ugovorom je dogovorena suradnja na inicijativu doc. dr. sc. Mladena Tomorada, pročelnika Odjela za povijest, a potpisan je 4. lipnja 2015. u Zagrebu koja osigurava razmjenu nastavnika na polju povijesti i arheologije te razmjenu nastavnih i znanstveno-istraživačkih sadržaja, kao i razmjenu akademskih informacija.

                  Tokushima University

Ugovorom je dogovorena suradnja  sa Faculty of Integrated Arts na području psiholgije, povijesti, komunikologije i kroatologije.Ugovor je potpisan 9.11. 2017. nakon posjeta japanske delegacije Sveučilištu u Zagrebu i Hrvatskim studijima.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic