Objavljeno: 15. 3. 2021. u 09:57
Danijela Vnučec Grdović

Slijedom upute nacionalne Agencije za mobilnost i programe EU od 23. veljače 2021. (privitak), obavještavamo vas da Središnji ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu razmatra mogućnost refundacije troška COVID-19 testiranja u svrhu ostvarivanja Erasmus+ SMS ili SMP mobilnosti

Zbog neizvjesnosti situacije s pandemijom te financijsko-administrativnih posljedica koje pandemija ima na odvijanje Erasmus+ programa, o ovome vas nismo mogli ranije obavijestiti. Konačna odluka o izvršenju refundacije (te visini refundacije) predviđa se za jesen 2022. (kada Sveučilište podnosi završno izvješće za tekuću projektnu godinu), a ovisi o konačnoj odluci nadležne Agencije koja će svaki zahtjev za refundaciju individualno razmotriti te o raspoloživosti sredstava u projektu.

Ako su vaši studenti za potrebe realizacije svoje Erasmus+ SMS ili SMP mobilnosti u ak. god. 2020./21. imali/imat će trošak testa na COVID-19 (odmah najavljujemo i istu proceduru za zimski semestar ak. god. 2021./22.), mogu zatražiti refundaciju navedenih troškova.

Molimo vas u tu svrhu za pomoć u prikupljanju dokazne dokumentacije.

Dokumentacija se dostavlja putem online obrasca: https://zagreb.moveon4.de/form/604b716a2d9d8b7fb87e0635/eng, za svakog studenta zasebno, kako slijedi:

 1. dokazna dokumentacija za trošak COVID-19 testiranja:
 1. račun(i) za troškove Covid-19 testiranja ili dokaz o plaćanju testiranja s vidljivim imenom sudionika,
 2. dokaz o nužnosti testiranja (snimka zaslona s vidljivom obvezom testiranja kao uvjetom ulaska u zemlju; ako je problem s dostavom ovoga dokumenta, molimo naznačiti pod napomenu u obrascu)

Napomena: Kako bi se priznao trošak testiranja, datumi testiranja bi se trebali poklapati s datumima odlaska i povratka na mobilnost, odnosno trebalo bi biti vidljivo iz datuma na računima da je testiranje napravljeno u tu svrhu. Testiranja u svrhu putovanja za blagdane ili drugih privatnih aktivnosti nisu prihvatljiva za refundaciju jer nisu nužna za provedbu same mobilnosti.

 1. dokumentacija koju je potrebno učitati u online obrazac (kao 1 objedinjeni pdf dokument po studentu)
  1. izjava za refundaciju vlastoručno potpisana od strane studenta (obrazac dostavljamo u privitku, a dostupan je i u samom online obrascu te na sveučilišnim stranicama pod Dokumenti i obrasci SMS/SMP: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/studijski-boravak/dokumenti-i-obrasci/erasmus-sms-akademska-godina-202021/ i http://www.unizg.hr/index.php?id=1094
  2. račun(i) za troškove Covid-19 testiranja ili dokaz o plaćanju testiranja s vidljivim imenom sudionika,
  3. dokaz o nužnosti testiranja (snimka zaslona s vidljivom obvezom testiranja kao uvjetom ulaska u zemlju; ako je problem s dostavom ovoga dokumenta, molimo naznačiti pod napomenu u obrascu)
 2. studenti koji su završili mobilnost u ak. god. 2020./21. i svoju završnu dokumentaciju već dostavili Središnjem uredu na obradu u svrhu isplate druge rate, također na gore opisani način mogu retroaktivno dostaviti potrebnu dokaznu dokumentaciju za refundaciju
 3. pdf dokument koji učitavate na online platformu molimo imenovati kao: Prezime_Ime_kratica sastavnice_SMS ili SMP_refund korona (npr. Anić_Ana_FFZG_SMS_refund korona)
 4. VAŽNO: žiro-račun na koji je studentu isplaćena/se isplaćuje financijska potpora za Erasmus+ mobilnost treba ostaviti aktivnim do zaprimanja konačne email obavijesti s konačnom odlukom o mogućnosti refundacije (na kraju projekta, v. gore za pojašnjenje). Refundacija troška testiranja  na COVID-19 se neće isplaćivati na bankovni račun različit od onoga na koji je studentu isplaćena/se isplaćuje financijska potpora za Erasmus+ mobilnost
 5. nečitki računi/ostala dokazna dokumentacija te računi na kojima nisu navedeni svi traženi podaci ostavljat će se za kasniju obradu ili uopće neće biti uzeti u obzir.

Molimo studente da dokumentaciju dostave na Ured ua ECTS na dvnucec@hrstud.hr.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS