Objavljeno: 26. 1. 2018. u 09:03
Uređeno: 31. 1. 2018. u 13:10
Danijela Vnučec Grdović
Objavljen Natječaj Erasmus+ SMS...

Obaviještavamo da je danas objavljen Natječaj Erasmus+ studenti studijski boravak (SMS) za programske zemlje (KA103) za akademsku godinu 2018./19., poveznica: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/

Vezano:

1.            Procedura za žalbe se promijenila za 2018., u privitku upute.

2.           Smjernice vezane uz preklapanje natječaja i studentske obaveze

3.           Odluka o Povjerenstvu i  kriterijima rangiranja studenata prijavljenih na natječaj 2018./2019.

 

Za sve ostale informacije molimo studente da u ovoj fazi natječaja  kontaktiraju  Danijelu Vnučec Grdović, prof. u Uredu za međunarodnu suradnju Hrvatskih studija  Sveučilišta u Zagrebu (prizemlje) u uredovno radno vrijeme od 9:00-12:30 i od 13:30-15:00, e-mailom na dvnucec@hrstud.hr ili na broj telefona; 2457 617.

Više informacija o sporazumima pratite ovdje

Popis sporazuma vidljiv je na poveznici

Datum i vrijeme informativnog predavanja za zainteresirane studente biti će objavljeni naknadno.

 

Ispunjenu  online  prijavu otisnuti(print), vlastoručno potpisati, te  zajedno  s  navedenom  potpunom

dokumentacijom  predati  u Ured za međunarodnu suradnju Hrvatskih studija do 15. veljače 2018.

(12:00 sati –podne): datum i vrijeme primitka dokumentacije, ne poštanskog žiga.

Prijavi je potrebno priložiti:

  1. Europass životopis na hrvatskom jeziku; strani državljani mogu priložiti Europass životopis  na engleskom jeziku; https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae
  2. motivacijsko  pismo  na hrvatskom jeziku  (do  300  riječi); strani  državljani  mogu  priložiti motivacijsko pismo na engleskom jeziku(do 300 riječi); http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/podrska-studentima/centar-za-savjetovanje-i-podrsku-studentima/edukativni-materijali/csps-materijali/
  3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova (za  sve  razine  studija) ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta ili akademije i potvrdu o upisanom semestru u trenutku prijave na Natječaj (na hrvatskom jeziku);
  4. potvrda o  znanju jezika na  kojem  se  izvodi  nastava(radni  jezik  mobilnosti za  koju  se  student prijavljuje; do 3 potvrde ako su radni jezici različiti za 3 prijavljena izbora).

Uvjet minimalno B2 stupanj  znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike – dostavljaju  se kopije  potvrda. Detaljne upute koje se potvrde prihvaćaju pročitati u Dodatku  br.  I. ovog Natječaja;

  1. pismo odobrenja (Approval form for final thesissamo za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada;
  2. za  studente  s  invaliditetom –uz sve navedeno i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta(ako je za studentovo stanje moguće izdavanje ovakve potvrde);
  3. za  studente  slabijeg  socioekonomskog  statusa–uz  sve  navedeno kao  dokaz  potrebno  je priložiti = ova dokumentacija se isključivo učitava u online prijavu i razmatra se samo učitana dokumentacija (ne dostavlja se i u papirnatom obliku!)
Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic