Prodekan za poslovanje

doc. dr. sc. Ivan Perkov

E-adresa: iperkov@hrstud.hr

 

Prodekan za poslovanje:

 • prati i koordinira materijalno poslovanje Fakulteta;
 • skrbi se o zakonitom, svrhovitom i odgovornom raspolaganju proračunskim i drugim sredstvima Fakulteta;
 • vodi, usklađuje i prati financijsko, opskrbničko i organizacijsko poslovanje Fakulteta,
 • usmjerava rad službi za nabavu, održavanje, računovodstvo i financije,
 • suodgovoran je za fiskalno poslovanje Fakulteta i za vođenje poslovne, razvojne i strateške politike, izradu proračuna, završnoga računa i ulagačkoga plana Fakulteta,
 • vodi izradu poslovnih, financijskih i razvojnih planova i programa te provedbenih projekata i akata,
 • nadzire postupke javne nabave, tekuća i investicijska ulaganja;
 • sudjeluje u radu fakultetskih tijela vezanih uz novčane obveze, osiguravanje vlastitih sredstava i način trošenja sredstava, sklapanje i provedbu ugovora;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Fakulteta i drugim općim aktima i po dekanovoj povjerbi;
 • o svojem radu kontinuirano izvješćuje dekana i Dekanski kolegij,
 • Fakultetskomu vijeću podnosi godišnje izvješće o poslovanju Fakulteta.

 

Zadnja promjena: 24. ožujka 2021.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic