Osnove statistike u demografiji
Šifra: 194391
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Darko Žubrinić
nasl. pred. Ivan Nađ
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta su usvajinje osnovnih statistička znanja o metodama i modelima koji se mogu koristiti u demografskim analizama, razumijevanje mogućnosti primjene statističkih metoda.

Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi:

Analizirati demografske podatke pomoću odgovarajućih statističkih metoda.
Kombinirati različite statističke metode za potrebe analize demografskih podataka.
Prezentacija rezultata istraživanja.
Opisati dinamiku demografskih pokazatelja.

Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta:

Opisati izvore podataka.
Analizirati prikupljene podatke.
Objasniti koncepte i mjere korištene u demografskoj statistici.
Ispravna interpretacija dobivenih rezultata.

Opis sadržaja predmeta:

1. Uvodno predavanje
2. Izvori i prikupljanje podataka.
3. Deskriptivna statistička analiza.
4. Mjere centralne tendencije.
5. Mjere disperzije i asimetrije.
6. Vremenski nizovi.
7. Prvi kolokvij
8. Inferencijalna statistička analiza.
9. Procjene parametara.
10. Testiranje hipoteza.
11. Odabrani neparametarski testovi.
12. Regresijska analiza.
13. Primjena i tumačenje rezultata regresijske analize.
14. Odabrani regresijski modeli.
15. Drugi kolokvij
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Bahovec, V., Erjavec N. (urednici), Statistika, drugo izdanje, Element, Zagreb, 2016., , , .
  2. , Alho, J., Spencer, B. (2005.) Statistical Demography and Forecasting. Springer Series in Statistics., , , .
  3. , Hartmann, M. (2009.) Demographic Methods for the Statistical Office. Research and Development: Methodology Reports from Statistics Sweden., , , .
Preporučena literatura:
  1. , Preston, S. H., Heuveline, P., Guillot, M. (2001.) Demography: measuring and modeling population processes. Oxford: Blackwell., , , .
  2. , Namboodiri, K., Suchindran, C. M (1987.) Life Table Techniques and Their Applications. Academic Press., , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic