Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva
Šifra: 214011
ECTS: 2.0
Nositelji: nasl. doc. dr. sc. Marta Račić
Izvođači: nasl. doc. dr. sc. Marta Račić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente sa zajedničkim obilježjima identiteta hrvatskih zajednica u svijetu.
Predočiti ulogu i značaj jezika, kulture, vjere, običaja i zajedništva s ciljem očuvanja identiteta zajednice.
Posvijestiti studentima spoznaju da je identitet trajan proces transformacije.

Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi:
Studenti će definirati i interpretirati osnovna obilježja kulture različitih hrvatskih zajednica u svijetu i moći će ih usporediti.
Također će znati raščlaniti značajke identiteta hrvatskih iseljeničkih zajednica u kontekstu specifičnoga društvenoga okruženja u kojem su nastale i u kojem opstaju.
Osposobiti studente za rad u hrvatskim iseljeničkim zajednicama i hrvatskim institucijama koje povezuju hrvatske iseljeničke i domovinske zajednice.

Očekivana postignuća studiranja na razini predmeta:
1. Definirati pojam identiteta i objasniti koja su njegova bitna obilježja.
2. Kartirati hrvatske iseljeničke zajednice u svijetu i navesti njihova kulturna obilježja.
3. Usvojiti i analizirati pojmove: dijaspora, iseljeništvo, transkontinentalno iseljeništvo, manjinska zajednica, migracija.
4. Pratiti i interpretirati uzroke iseljavanja Hrvata kroz povijest.
5. Uzročno-posljedično povezivanje iseljavanja Hrvata i povijesnih, socijalnih i ekonomskih zbivanja koja su ih uzrokovala.
6. Definirati kulturu hrvatskih iseljeničkih zajednica i razumjeti njihov značaj i ulogu u oblikovanju nacionalnoga identiteta.

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvod - osnovne informacije o kolegiju, sadržaju i načinu rada.
2. Identitet, etnički identitet, kulturni identitet, mnogostruki identitet, hibridni identitet.
3. Jezik kao faktor etničkoga identiteta u migracijskim procesima (materinski jezik, rodni, djedovski, pradjedovski ili drugi jezik).
4. Terminološke uvjetnice: pojam iseljeništva, dijaspore, manjinske zajednice.
5. Prva hrvatska dijaspora u XV. i XVI. stoljeću u ozračju širenja Osmanlijskoga carstva.
6. Uloga Katoličke Crkve u očuvanju etničkoga identiteta.
7. Povijesni i razvojni pregled hrvatskih iseljeničkih zajednica na globalnoj razini.
8. Hrvatski iseljenički identitet u Europskoj uniji.
9. Prinos novih iseljenika u postojeće iseljeničke zajednice (na primjerima Irske, Njemačke, Austrije).
10. Identitetski izraz kroz književnost i kulturu.
11. Potraga za identitetom - prednost ili opterećenje. Kritički osvrt.
12. Kulturni identitet hrvatskoga iseljeništva u globaliziranom svijetu
13. Kulturni stereotipi i predrasude o hrvatskom iseljeničkom identitetu.
14. Studije slučaja odabranih iseljeničkih zajednica - raščlamba i tumačenje identiteta hrvatskoga iseljeništva.
15. Rekapitulacija.
Ishodi učenja:
 1. Definirati pojam identiteta i objasniti koja su njegova bitna obilježja.
 2. Kartirati hrvatske iseljeničke zajednice u svijetu i navesti njihova kulturna obilježja.
 3. Usvojiti i analizirati pojmove: dijaspora, iseljeništvo, transkontinentalno iseljeništvo, manjinska zajednica, migracija.
 4. Pratiti i interpretirati uzroke iseljavanja Hrvata kroz povijest.
 5. Uzročno-posljedično povezivanje iseljavanja Hrvata i povijesnih, socijalnih i ekonomskih zbivanja koja su ih uzrokovala.
 6. Definirati kulturu hrvatskih iseljeničkih zajednica i razumjeti njihov značaj i ulogu u oblikovanju nacionalnoga identiteta.
Literatura:
 1. Multipliciranje zavičaja i domovina. Hrvatska dijaspora: kronologija, destinacije i identitet., , Grbić Jakopović, Jadranka, Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF press, 200 str., 2014.
 2. Hrvati izvan domovine., , Holjevac, Većeslav., Zagreb: Matica hrvatska., 1968.
 3. Hrvati u Južnoj Americi., , Antić, Ljubomir, Zagreb: Stvarnost., 1999.
 4. Identitet, jezik i razvoj. Istraživanje o povezanosti etniciteta i jezika na primjeru hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj., Određena poglavlja, Grbić, Jadranka, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku., 1994.
Preporučena literatura:
 1. The Location of Culture,, , Bhabha, Homi K., Routledge Classics., 1994.
 2. Didov san. Transgranična iskustva hrvatskih iseljenika., , Čapo, J., Horstein, Tomić, C., Jurčević. K., Zagreb. Institiut za etnologiju i folkloristiku, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar., 2014.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic