Hrvatski velikani u iseljeništvu
Šifra: 214014
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Wollfy Krašić
Izvođači: dr. sc. Tamara Bodor - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati se s činjenicama, životopisima, sudbinama, idealima, djelima i značenjem hrvatskih velikana u iseljeništvu od završetka Prvoga svjetskoga rata do kraja XX. stoljeća i njihovim žrtvama na različite načine za Hrvatsku.
Prihvatiti njihovo postojanje kao važan segment ideje hrvatske opstojnosti, državnosti i hrvatskoga identiteta u Hrvatskoj i hrvatskom iseljeništvu.
S različitih aspekata upoznati oblikovanje javne percepcije o njima, koja prema potrebi negira hrvatski domoljubni pristup i njihova pozitivna djela.
Prepoznati njihovo djelovanje sredinom i u drugoj polovici XX. stoljeća kada su mnogi vrhunski hrvatski umnici i veliki domoljubi bili prisiljeni na političko, društveno i kulturno izgnanstvo i život u hrvatskom izvandomovinstvu.
Kroz predavanja, samostalno istraživanje, mentorski rad, izlaganje seminara upoznati i objektivno akademsko vrjednovati uljudbeni prinos znamenitih Hrvata (abecedom prezimena): Aleksa Benigar, Pero Tutavac Bilić, Milan Blažeković, Antun Bonifačić, Luka Brajnović, Ante Bruno Bušić, Vilim Cecelja, Ante Ciliga, Vladimir Ciprin, Vjenceslav Čižek, Nikola Čolak, Ivona Dončević, Krunoslav Draganović, Bogdan Dragun, Stjepan Đureković, Franjo Hijacint Eterović, Branko Franolić, Stjepan Gregov, Silvije Grubišić, Ivan Hrvoić, Andrija Ilić, Jere Jareb, Branimir Jelić, Mišo Jelić, Augustin Juretić, Ante Kadić, Srećko Karaman, Nada Kesterčanek Vujica, Lucijan Kordić, Ivo Korsky, Rajmund Kupareo, Nahid Kulenović, Jakša Kušan, Jozo Kljaković, Ivo Lendić, Bernard Luketich, Milan Maglica, Dominik Mandić, Melkior Mašina, Fedor Mažuranić, Ivan Meštrović, Karlo Mirth, Milivoj Mostovac, Franjo Nevistić, Vinko Nikolić, Antun Nizeteo, Ivan Oršanić, Ivan Protulipac, Bogdan Radica, Tihomil Rađa, Gracijan Raspudić, Ivo Rojnica, Marko Sinovčić, Pavao Tijan i Nedjeljka Luetić Tijan, Viktor Vida, Ignacije Vugdelija, Stanko Vujica, Milka Vukušić i Dušan Žanko.
Razviti među studentima istinsko zanimanje za život i djelatnost hrvatskih velikana, koji se proučavaju u okviru ovoga kolegija, i pozitivnu istraživačku znatiželju, kako bi otkrili i po mogućnosti istražili i druge hrvatske značajnike u iseljeništvu.

Postignuća studiranja na razini programa kojima predmet pridonosi:
Razviti znanje i sposobnosti o iseljeničkoj pojedinačnoj ulozi u razumijevanju iseljeničkoga potencijala te pokazati i dokazati njegovu važnost za hrvatski narod i njegove matične države: Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.
Osposobiti sve polaznike za razumijevanje iseljeničkih pojmova i postupaka i objektivno vrjednovanje važnosti pojedinaca u stručno-znanstvenom i javnom razlaganju iseljeničke i identitetske problematike.
Podizati znanja, sposobnosti i razumijevanja ključnoga i funkcionalnoga odnosa između hrvatskih velikana u iseljeništvu, iseljeničkoga gospodarskoga, financijskoga, akademskoga, demografskoga i svakog drugoga bogatstva i povijesnih i inih zbivanja vezanih za Hrvatsku.
Omogućiti studijskim akademskim pristupom razvitak analitičkoga, projekcijskoga, studioznoga, kritičkoga, odgovornoga, znanstveno neovisnoga i uopće vrijednosnoga mišljenja o hrvatskim iseljeničkim veličinama u kontekstu demografskoga, gospodarskoga, prostornoga, društvenoga, političkoga i ukupnoga razvoja Hrvatske i razvoja i opstanka ukupne hrvatske populacije.
Programski i studijski omogućiti razvoj svih stručno-znanstvenih umijeća, vještina i sposobnosti obrane i uvažavanja hrvatskoga bogatstva u iseljeništvu (pojedinačnoga i skupnoga), kojim će se trajno pridonositi učinkovitosti u matičnoj zemlji, osobito djelatnosti vezanih za demografski i iseljenički vrijednosni sustav.
Razvijati i omogućavati spoznajne i operativne vještine, osposobljenost i spremnost za uspješno i stručno-znanstveno utemeljeno provođenje fundamentalnih i empirijskih istraživanja hrvatskoga iseljeništva i značaja hrvatskih velikana u njemu za hrvatsku budućnost.
Pridonijeti poznavanju hrvatskoga iseljeništva u cjelini, i to metodom indukcije, jer je svaki pojedinačni velikan djelovao u određenoj iseljeničkoj sredini (ili u više njih), a upoznavanje s njegovom životnom djelatnošću i životnom zajednicom pridonosi boljem poznavanju i razumijevanju povijesti i složenosti društvenih odnosa u hrvatskim zajednicama u iseljeništvu, njihova načina života i njihovih kulturnih dometa.

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje: zašto kolegij o hrvatskim velikanima u iseljeništvu?
2. Mjerila izbora i izdvajanja
3. Uloga velikih ljudi u svjetskoj povijesti - komparativni pristup
4. Upoznavanje osoba i njihovih djela
5. Granska područja djelovanja hrvatskih velikana u iseljeništvu
6. Osnovni politički pristup
7. Hrvatska ideja samostalnosti i zajedništva
8. Tragične sudbine
9. Žrtvovanja
10. Planske predrasude i objektivno vrjednovanje
11. Uloga hrvatskih velikana u iseljeništvu do hrvatskoga osamostaljenja
12. Uloga velikana iz hrvatskoga iseljeništva u Domovinskom ratu
13. Nositelji ideje nove hrvatske države
14. Suvremeno djelovanje - od podjele do zajedništva
15. Zaključna razmatranja
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
PSI (2980) - izborni TZP - Redovni studij - Psihologija
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
KOM (2999) - izborni TZP - Redovni studij - Komunikologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
  • dr. sc. Tamara Bodor:

    Četvrtkom od 11 do 12 ili prema dogovoru.

    Lokacija: 710 (zgrada 77)
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic