Demografija hrvatskoga otočnoga prostora
Šifra: 239761
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Monika Komušanac
Izvođači: doc. dr. sc. Monika Komušanac - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
- upoznati studente s osnovnim demografskim pokazateljima i procesima razvoja stanovništva hrvatskoga otočnoga prostora
- objasniti studentima suvremenu demografsku sliku hrvatskoga otočnoga prostora
- razvijati kod studenta spoznaju o posebnostima razvoja otočnoga stanovništva
- upoznati studente s uzrocima i posljedicama depopulacijskih procesa na hrvatskim otocima
- objasniti sastavnice i posebnosti identiteta hrvatskoga otočnoga prostora
- objasniti studentima razvojne pristupe upravljanju otočnim hrvatskim prostorom

Predmet pridonosi:
- razvoju kritičkoga prostornoga razmišljanja i razumijevanju specifičnih demografskih procesa u Hrvatskoj
- osposobljavanju studenata za razumijevanje uzroka i posljedica depopulacijskih procesa u Hrvatskoj na primjeru otočnih skupina
- razumijevanju važnosti otočnoga hrvatskoga prostora u civilizacijskom, kulturnom i identitetskom kontekstu
- promišljanju o demografskim razvojnim konceptima i pristupima upravljanju pojedinim dijelovima Hrvatske
- osposobljavanju studenata za kritično promišljanje o revitalizacijskim mjerama, ciljevima i instrumentima sukladno demografskom, povijesnom i društvenom razvoju hrvatskoga (otočnoga) prostora
- razvoju i usavršavanju općih demografskih, analitičkih i grafičkih vještina

Nakon položenoga kolegija studenti će moći:
- definirati pojam "otočnosti" te objasniti temeljne demografske procese na hrvatskim otocima
- objasniti osnovna društvena, geografska i demografska uvjetovanja suvremene demografske slike hrvatskoga otočnoga prostora
- definirati i objasniti temeljne razvoje probleme hrvatskoga otočnoga prostora
- tumačiti različite pristupe upravljanju hrvatskim otočnim prostorom na primjeru izabranih hrvatskih otočnih skupina
- objasniti značaj i način upravljanja zaštićenim dijelovima hrvatskoga otočnoga prostora
- definirati stupanj demografskoga, prostornoga i razvojnoga nesklada pojedinih otoka sukladno geografskom položaju i odnosu prema kopnu
- primijeniti relevantne statističke i grafičke metode u postupku razmatranja i pojašnjavanja demografskih zakonitosti na otocima

Opis sadržaja predmeta:
1. Upoznavanje s načinom rada i obvezama na kolegiju. Uvodna razmatranja o odnosu obalnoga područja i otoka u Hrvatskoj.
2. Poimanje koncepta "otočnosti" u Hrvatskoj i Europskoj uniji.
3. Sociodemografska tipizacija hrvatskoga otočnoga prostora.
4. Prostorni razmještaj i demografske razlike hrvatskoga otočnoga prostora.
5. Uzroci i posljedice depopulacijskih procesa na hrvatskim otocima.
6. Čimbenici iseljavanja s hrvatskih otoka - povijesni, demografski i društveni pregled.
7. Sastavnice identiteta hrvatskoga otočnoga prostora
8. Suvremena demografska obilježja kvarnersko-lošinjske otočne skupine.
9. Suvremena demografska obilježja sjevernodalmatinske otočne skupine.
10. Suvremena demografska obilježja srednjodalmatinske otočne skupine.
11. Suvremena demografska obilježja južnodalmatinske otočne skupine.
12. Razvojni koncepti upravljanja hrvatskim otočnim prostorom.
13. Razvojni koncepti upravljanja zaštićenim dijelovima hrvatskoga otočnoga prostora.
14. Pristupi demografskoj revitalizaciji hrvatskoga otočnoga prostora - izabrani primjeri.
15. Odrednice otočnoga razvoja Hrvatske i održivosti u strateškim dokumentima. Zaključna razmatranja.
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

2. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

3. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

4. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

5. semestar Ne predaje se
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)

6. semestar
DEM (17929) - Izborni predmeti - Redovni studij - Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Monika Komušanac:

    Ponedjeljak, 11:30 - 12:30h ili prema prethodnom dogovoru e-mailom.

    Lokacija: 710 (zgrada 77)
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic