O djelatniku
prof. dr. sc. Mario Grčević
Zvanje:redoviti profesor
Lokacija: Zgrada
Konzultacije:

petak, 11.30 - 12.30

Telefon:245 7631
Telefon kućni:7631
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA KROATOLOGIJU

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Rođen je 1969. godine u Varaždinu. Srednju školu završio je u Zagrebu 1987. godine. Godine 1988. upisao je i 1995. godine završio studij slavistike i germanistike na Sveučilištu u Mannheimu. Doktorirao je na Sveučilištu u Mannheimu 2005. obranom disertacije o jeziku i postanku hrvatskoga štokavskoga misala iz XVI. stoljeća. U Njemačkoj je radio kao učitelj u hrvatskoj dopunskoj nastavi, kao znanstveni pomoćnik i kao lektor za hrvatski jezik. Od 1998. do 2000. bio je stipendist Studijske zaklade njemačkoga naroda (Die Studienstiftung des deutschen Volkes). Od 2000. do 2004. radio je kao znanstveni suradnik na Slavenskom seminaru Sveučilišta u Mannheimu u sklopu projekta Njemačke istraživačke zajednice (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Od 2005. do 2006. radio je kao znanstveni novak (asistent i viši asistent) u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU na projektu akademika Stjepana Babića Oblici hrvatskoga književnoga jezika. Od 2006. radi na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, od 2013. u zvanju izvanrednoga profesora, a od 2019. u zvanju redovitoga profesora. Ondje predaje kroatističke predmete.

Od 2012. do 2015. bio je pročelnikom Odjela za kroatologiju Hrvatskih studija. Od 2016. do 2019. bio je čelnik (voditelj i pročelnik) Hrvatskih studija, potom pročelnik Odsjeka za kroatologiju od 2020. do 2021. godine. Od svibnja 2023. do svibnja 2024. bio je o. d. dekana Fakulteta hrvatskih studija. U to je vrijeme bio član Senata i Vijeća društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu. Članom Senata i Vijeća društveno-humanističkoga područja bio je prethodno od 2016. do 2019. Bio je članom Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu (2017.-2021.).

Bio je članom i potpredsjednikom za znanost Područnoga znanstvenoga vijeća za humanističke znanosti (2016.—2020.), članom Hrvatskoga strateškoga foruma istraživačke infrastrukture (2017.—2021.), koordinatorom radne skupine Hrvatskoga povjerenstva za praćenje Bolonjskoga procesa (HPBP) Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (2020.), članom Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU i njegove Radne skupine za hrvatski jezik (2016./2017.), članom Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranoga i nasljednoga jezika pri Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH (2017. godine u to je tijelo imenovan kao neovisan stručnjak, a 2019. i kao predstavnik HAZU). Od 2016. do 2018. bio je član Upravnoga vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Od 2021. do imenovanja obnašateljem dužnosti dekana 2023. bio je član i potpredsjednik za visoko obrazovanje Matičnoga odbora za polje filologije.    

Bio je voditelj radne skupine Matice hrvatske za izradbu Zakona o hrvatskom jeziku (2022.-2023.). Član suradnik Razreda za filološke znanosti HAZU bio je od 2010. do 2020.

Član je Povjerenstva za dodjeljivanje nagrade „Dr. Ivan Šreter“ i za izbor nove najbolje hrvatske riječi (2015.-.). Član je Matice hrvatske i Hrvatskoga filološkoga društva. Od 2024. član je Upravljačkoga odbora bilateralnoga Centra za njemačke i europske studije (Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Regensburgu) kao jedan od predstavnika rektorata Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2005. do 2011. bio je tajnikom Filologije, časopisa Razreda za filološke znanosti HAZU, a član je njegova uredništva od 2010. godine. Izvršnim urednikom Filologije imenovan je 2019. godine. Član je uredništva časopisa Jezik od 2015. godine. Član je uredništva časopisa Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru Hum od 2018. godine. Član je uredništva časopisa Fakulteta hrvatskih studija Kroatologija od 2023. godine.

Dobitnik je Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1999.) i nagrade Matice hrvatske (Zaslužnik Matice hrvatske) za doprinos očuvanju hrvatskoga identiteta (2023.).

Objavio je oko 50 znanstvenih i oko 30 stručnih članaka (na hrvatskom, njemačkom, engleskom i poljskom), tri monografije (od toga dvije na njemačkom) i pet uredničkih knjiga. Održao je oko 60 predavanja na skupovima i javnih izlaganja.

Bavi se suvremenom hrvatskom jezičnom situacijom, filologijom starijih hrvatskih tekstova, poviješću hrvatskoga književnoga jezika i drugim kroatološkim temama.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrani projekti

 

Program rada Marija Grčevića iz Prijave na Poziv za podnošenje prijava za predložnika za voditelja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje ak. god. 2016./2017. i 2017./2018., od 14. ožujka 2016.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic