O vanjskom suradniku
Nenad Pokos, nasl. prof. dr. sc.
Zvanje:naslovni redoviti profesor
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU , ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU, ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Godina diplomiranja:1991.
Godina magistriranja:1996.
Godina doktoriranja:2000.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Prof. dr. sc. Nenad Pokos rođen je 1965. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1991. godine na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu magistrirao 1996. i doktorirao 2000. godine. Kao znanstveni savjetnik u trajnom zvanju radi u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Posebno se bavi istraživanjima povezanima s demografijom Hrvatske, regionalnom demografijom i promjenama u strukturama stanovništva. Redoviti je profesor na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu gdje je nositelj kolegija Politička geografija na Odsjeku komunikologije i kolegija Stanovništvo svijeta na Odsjeku sociologije. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu nositelj je kolegija Politička geografija i Demografska obilježja svijeta na Odjelu za sociologiju. Objavio je šezdesetak znanstvenih i stručnih radova u međunarodno referiranim časopisima, zbornicima radova i knjigama. Sudjelovao je na pedesetak hrvatskih i međunarodnih znanstvenih skupova. Trenutno je član Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Strategije demografske revitalizacije Republike Hrvatske do 2031. godine.

Hrvatski je branitelj iz Domovinskog rata (nositelj Spomenice Domovinskog rata 1990.-1992.).

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Profesionalni interesi i članstva

Član Hrvatskog geografskog društva, Hrvatskog sociološkog društva, Matice hrvatske i Hrvatske Mense.

Izabrani projekti

Suradnik na projektima financiranim od Ministarstva znanosti i obrazovanja: Demografski razvoj i populacijska politika Republike Hrvatske (1992.-1996.), Integracije domovinske i iseljene Hrvatske (1996.-2002.), Demografski gubici i posljedice Domovinskog rata (2002.-2006.), Demografska transformacija Hrvatske: urbano-ruralni i regionalni aspekti (2008.-2013.). Suradnik na projektu financiranom od Hrvatske zaklade za znanost: Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica (2014.-2017.).

Bio je voditelj istraživačkih projekata Instituta Pilar: Preporuke za popis stanovništva i stanovanja 2000. godine u ECE regiji (1998.), Ekspertne usluge Tužiteljstvu Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (2003.), Sociološko-demografska analiza Grada Rijeke (2005.) i Sociodemografski aspekti organizacije prometa u Zagrebu (2006.). Aktivno je sudjelovao u realizaciji projekata Instituta Pilar: Analiza sadržaja srbijanskog tiska (1993.-1996.), Razvojne aspiracije stručnih skupina na području Ličko-senjske županije (1996.), Analiza sadržaja TV serije "Smrt Jugoslavije (1996.), Sociološko-demografska analiza područja Grada Kraljevice (1997.), Sociodemografski, migracijski, povratničko-motivacijski i psihosocijalni status hrvatskih povratnika iz iseljeništva (1997.), Bleiburg i križni putovi - žrtve za hrvatsku budućnost (1997.), Procjena kretanja ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske od popisa stanovništva 1991. do 30. lipnja 1998. godine (1998.), Društveni i razvojni aspekti preobrazbe srednjih hrvatskih gradova (1998.), Demografska slika područja RH od posebne državne skrbi (1998.), Demografska studija za Grad Sisak (1999.), Analiza sadržaja hrvatskog tiska 1995.-1999. (2000.), Znanstvena studija Grada Kutine – monografija i istraživanje (2001.), Selo i seoski okoliš u hrvatskoj modernizaciji (2002.), Mala i srednja poduzeća kao akteri izvoznog potencijala hrvatskog gospodarstva (2004.), Lokacije naseljene Romima – stanje i unapređenje razvoja naselja i aspiracije za oblike stanovanja (2004.), Monografija Grada Gospića (2008.), Hrvatska vojska – hrvatsko društvo (2008.), Monografija općine Bistra (2009.), Hrvatski iseljenički leksikon (2009.), Vukovarsko-srijemska županija – prostor, ljudi, identitet (2010.), Demografska studija Grada Vukovara (2012.), Socio-kulturni identitet i razvojne perspektive Cetinske krajine (2013.), „Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2013.“ (2013.), „Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2014.“ (2014.), HES Kosinj i lokalna zajednica – rizici i razvojne mogućnosti, sociološka razvojna studija (2016.), Studija o opravdanosti zahtjeva za izmjenu statusa općine Marija Bistrica u status grada (2018.), Provedba terenskog istraživanja kvalitete življenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prikupljanje i obrada demografsko-statističke dokumentacije (2019.-2020.), GIS pristup u analizi demografske otpornosti gradskih naselja i jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj; prema demografskoj regionalizaciji (2019.-2020.), Razvojne mogućnosti i izazovi širega prostora Općine Dvor potaknuti lociranjem Centra za zbrinjavanje RAO-a na Čerkezovcu (2020.), Izrada analitičko-svodne studije Vukovarsko-srijemska županija: stanovništvo, migracije, kvaliteta življenja i perspektiva razvoja (2020.-2021.), Analiza društvenih faktora koji utječu na kvalitetu života braniteljske populacije - smjernice za budućnost (2021.-2022.), zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA (2021.-2022.) i Prometna dostupnost kao čimbenik demografske revitalizacije i deperiferizacije Hrvatske (2021.-2022.).

Povijest zaposlenja

Od 1992. na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic