Kroatologija prijediplomski - jednopredmetni
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fonologija hrvatskoga jezika (188063)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
5.0 Hrvatska književnost srednjovjekovlja (45641)
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest srednjega vijeka (37431)
Popić, T.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Hrvatski identitet u europskom kontekstu (84454)
Piskač, D.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (188067)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 (165536)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
1 INFO
5.0 Uvod u kroatologiju (144284)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS Courses for Erasmus+ student mobility
=> reserve
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Book and Library History in Croatian Cultural Territory (144799) *
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Croatian as Foreign Language 1/Hrvatski za neizvorne govornike 1 (226944)
Ordulj, A.
1,1,0
60
(15P+30SJ+15S)
1, 2 INFO
4.0 Croatian as Foreign Language 2/Hrvatski za neizvorne govornike 2 (249459) *
- 60
(15P+30LK+15S)
1, 2 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 History of Croatia (196383) *
Glazer, E.
1,1,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 History of Croatian Culture (144304)
Brozović, D.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971)
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083)
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska inkunabulistika (239794)
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163) *
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski prostor i arhitektura (245055) *
Ćosić, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089) *
Baković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Krajolik i tradicija u hrvatskoj arhitekturi (245054) *
Ćosić, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Marin Držić (215209) *
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408) *
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (215154)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika (234350) *
Ordulj, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Pravogovor (188077) *
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uloga latinizama u hrvatskom jeziku (239796) *
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti (117209) *
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090) *
Jerković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS TZP (3557) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za JP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatska književnost ranoga novovjekovlja (37436)
Franić Tomić, V.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest 16. i 17. stoljeća (37435)
Jukić Vidas, I.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Hrvatski glagolizam (188080)
Žubrinić, D.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 2 (165537)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
2 INFO
2.0 Uređivanje teksta (187990)
Kresnik, I.
1,0,0
45
(15P+30S)
2 INFO
ECTS Courses for Erasmus+ student mobility
=> reserve
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Book and Library History in Croatian Cultural Territory (144799)
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Croatian as Foreign Language 1/Hrvatski za neizvorne govornike 1 (226944)
Ordulj, A.
1,1,0
60
(15P+30SJ+15S)
1, 2 INFO
4.0 Croatian as Foreign Language 2/Hrvatski za neizvorne govornike 2 (249459) *
- 60
(15P+30LK+15S)
1, 2 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 History of Croatia (196383)
Glazer, E.
1,1,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 History of Croatian Culture (144304)
Brozović, D.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971) *
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083) *
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska inkunabulistika (239794) *
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski prostor i arhitektura (245055)
Ćosić, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968) *
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089)
Baković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Krajolik i tradicija u hrvatskoj arhitekturi (245054)
Ćosić, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Marin Držić (215209)
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408) *
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (215154) *
Vukelić, V.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika (234350)
Ordulj, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Pravogovor (188077)
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uloga latinizama u hrvatskom jeziku (239796)
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti (117209)
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090)
Jerković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS KRO (3001) - izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za JP Studij kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Alternativni odgoj i obrazovanje (227644) *
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Antropologija odgoja i obrazovanja (226188) *
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju (226192) *
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Diplomatika s egdotikom i kronologijom (214650)
Ćosić, S.; Smiljanić, V.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (209791)
Jerković, M.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Etika (214834)
Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953)
Barišić, P.; Greguric, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828)
Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889)
Greguric, I.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835) *
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Filozofija renesanse (227465) *
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954) *
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofska kulturna antropologija (214823)
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040)
Franić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Globalna strategija (226637) *
Bušić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Glotodidaktika (223567) *
Ordulj, A.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Gospodarski potencijali iseljeništva (238014) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grci na Jadranu (213988) *
Vukelić, V.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Grčki jezik (185331)
Demo, Š.
1,0,0
60
(45SJ+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grčki utjecaj na rimsku kulturu (86146) *
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562) *
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638) *
Milićević, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatska estetika (187864) *
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatska hagiografija (228732) *
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatske katoličke misije (238017) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951) *
Babić Galić, V.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (215033)
Savić, V.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914. (214676)
Milković, K.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko političko iseljeništvo (226643)
Krašić, W.
0,0,0
45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Iliri (213990) *
Vukelić, V.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics (228390) *
Demo, Š.
1,1,1
45
(30P+15PK)
2, 3, 4 INFO
3.0 Komunikacijsko-medijske teorije (228067) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Kultura pamćenja i mjesta sjećanja (227641) *
Vukelić, V.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Logika 1 (187819)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Ljudska prava (177435)
Savić, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat (202401) *
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Medijski odgoj i obrazovanje (227645) *
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891)
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090) *
Grmuša, T.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (226199)
Dadić, K.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija mladosti (227722)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen (213964) *
Gehrmann, Z.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Politička geografija (200712)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Politički portreti u Dalmaciji 1860.-1918. (223536)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike (214655) *
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga iseljeništva (194392) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955) *
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Psihologijska etika (240092) *
Maričić, J.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832) *
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Rimska komedija (38874)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Rimska povijest i civilizacija (45755) *
Jerković, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Socijalna filozofija (214837) *
Barišić, P.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 1 - Sociologija hrvatskih regija (215026) *
Balabanić, I.; Marinović Golubić, M.
1,0,0
45
(15P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 2 - Religijske promjene u Hrvatskoj (253946)
Matić, R.; Perkov, I.; Brezovec, E.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 3 - Društvo i maloljetnička delikvencija (253967) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Srednjovjekovna filozofija (227453) *
Gavrić, A.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Stanovništvo Hrvatske (226641) *
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Stanovništvo svijeta (215117) *
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sustavna pedagogija (226202)
Hrvatić, N.
- 45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (239762)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo (215028)
Ćosić, S.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818) *
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820) *
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku (28462)
Burić, I.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089)
Kunić, T.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave (200121) *
Brajković, L.
0,0,0
60
(15P+45S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u razvojnu psihologiju (37808) *
Vučenović, D.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (172495) *
Marinović Golubić, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468)
Skansi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3557) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za JP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatska književnost moderne i postmoderne (37452)
Zima, D.
1,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest 18. i 19. stoljeća (37448)
Vitek, D.
1,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo (52318)
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Latinski jezik (204038)
Demo, Š.
1,0,0
60
(45LK+15S)
3 INFO
5.0 Morfologija hrvatskoga jezika (188064)
Grčević, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 3 (185308)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
3 INFO
ECTS KRO (1787) - Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na Studiju kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 History of Croatian Culture (144304)
Brozović, D.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971)
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083)
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska inkunabulistika (239794)
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163) *
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski prostor i arhitektura (245055) *
Ćosić, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089) *
Baković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Krajolik i tradicija u hrvatskoj arhitekturi (245054) *
Ćosić, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Marin Držić (215209) *
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408) *
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (215154)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika (234350) *
Ordulj, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Pravogovor (188077) *
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uloga latinizama u hrvatskom jeziku (239796) *
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti (117209) *
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090) *
Jerković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS KRO (3001) - izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za JP Studij kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Alternativni odgoj i obrazovanje (227644)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Antropologija odgoja i obrazovanja (226188) *
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju (226192) *
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Diplomatika s egdotikom i kronologijom (214650) *
Ćosić, S.; Smiljanić, V.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (209791) *
Jerković, M.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Etika (214834) *
Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953) *
Barišić, P.; Greguric, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828) *
Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835)
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Filozofija renesanse (227465)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954)
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofska kulturna antropologija (214823) *
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040) *
Franić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936) *
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Globalna strategija (226637)
Bušić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Glotodidaktika (223567) *
Ordulj, A.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Gospodarski potencijali iseljeništva (238014)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grci na Jadranu (213988)
Vukelić, V.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Grčki jezik (185331) *
Demo, Š.
1,0,0
60
(45SJ+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grčki utjecaj na rimsku kulturu (86146)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638)
Milićević, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatska estetika (187864)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatska hagiografija (228732)
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatske katoličke misije (238017)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Babić Galić, V.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (215033) *
Savić, V.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914. (214676) *
Milković, K.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko političko iseljeništvo (226643) *
Krašić, W.
0,0,0
45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Iliri (213990)
Vukelić, V.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics (228390)
Demo, Š.
1,1,1
45
(30P+15PK)
2, 3, 4 INFO
3.0 Komunikacijsko-medijske teorije (228067)
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Kultura pamćenja i mjesta sjećanja (227641)
Vukelić, V.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Logika 1 (187819) *
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Ljudska prava (177435) *
Savić, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat (202401)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Medijski odgoj i obrazovanje (227645)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891) *
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090)
Grmuša, T.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (226199)
Dadić, K.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija mladosti (227722) *
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen (213964)
Gehrmann, Z.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Politička geografija (200712) *
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Politički portreti u Dalmaciji 1860.-1918. (223536) *
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike (214655)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga iseljeništva (194392)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955) *
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Psihologijska etika (240092)
Maričić, J.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Rimska komedija (38874) *
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Rimska povijest i civilizacija (45755)
Jerković, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978) *
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Socijalna filozofija (214837)
Barišić, P.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 1 - Sociologija hrvatskih regija (215026)
Balabanić, I.; Marinović Golubić, M.
1,0,0
45
(15P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 2 - Religijske promjene u Hrvatskoj (253946) *
Matić, R.; Perkov, I.; Brezovec, E.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 3 - Društvo i maloljetnička delikvencija (253967)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Srednjovjekovna filozofija (227453)
Gavrić, A.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Stanovništvo Hrvatske (226641)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Stanovništvo svijeta (215117)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sustavna pedagogija (226202) *
Hrvatić, N.
- 45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (239762) *
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934) *
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo (215028) *
Ćosić, S.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku (28462) *
Burić, I.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089) *
Kunić, T.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave (200121)
Brajković, L.
0,0,0
60
(15P+45S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u razvojnu psihologiju (37808)
Vučenović, D.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (172495)
Marinović Golubić, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468) *
Skansi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3557) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za JP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska etnologija (188075)
Vuković, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
5.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma (37450)
Brozović, D.
1,0,0
45
(30P+15S)
4 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća (37456)
Ćosić, S.
1,0,0
45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Hrvatska usmena književnost (45833)
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Sintaksa hrvatskoga jezika (188074)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(30P+15S)
4 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 4 (185309)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
4 INFO
ECTS KRO (1787) - Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na Studiju kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 History of Croatian Culture (144304)
Brozović, D.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971) *
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083) *
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska inkunabulistika (239794) *
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski prostor i arhitektura (245055)
Ćosić, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968) *
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089)
Baković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Krajolik i tradicija u hrvatskoj arhitekturi (245054)
Ćosić, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Marin Držić (215209)
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408) *
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (215154) *
Vukelić, V.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika (234350)
Ordulj, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Pravogovor (188077)
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uloga latinizama u hrvatskom jeziku (239796)
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti (117209)
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090)
Jerković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS KRO (3001) - izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za JP Studij kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Alternativni odgoj i obrazovanje (227644) *
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Antropologija odgoja i obrazovanja (226188) *
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju (226192) *
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Diplomatika s egdotikom i kronologijom (214650)
Ćosić, S.; Smiljanić, V.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (209791)
Jerković, M.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Etika (214834)
Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953)
Barišić, P.; Greguric, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828)
Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889)
Greguric, I.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835) *
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Filozofija renesanse (227465) *
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954) *
Barišić, P.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofska kulturna antropologija (214823)
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040)
Franić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Globalna strategija (226637) *
Bušić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Glotodidaktika (223567) *
Ordulj, A.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Gospodarski potencijali iseljeništva (238014) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grci na Jadranu (213988) *
Vukelić, V.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Grčki jezik (185331)
Demo, Š.
1,0,0
60
(45SJ+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grčki utjecaj na rimsku kulturu (86146) *
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562) *
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638) *
Milićević, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatska estetika (187864) *
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatska hagiografija (228732) *
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Hrvatske katoličke misije (238017) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951) *
Babić Galić, V.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (215033)
Savić, V.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914. (214676)
Milković, K.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko političko iseljeništvo (226643)
Krašić, W.
0,0,0
45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Iliri (213990) *
Vukelić, V.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika / How Language Works: Introduction into Pragmatics (228390) *
Demo, Š.
1,1,1
45
(30P+15PK)
2, 3, 4 INFO
3.0 Komunikacijsko-medijske teorije (228067) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Kultura pamćenja i mjesta sjećanja (227641) *
Vukelić, V.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Logika 1 (187819)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Ljudska prava (177435)
Savić, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat (202401) *
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Medijski odgoj i obrazovanje (227645) *
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891)
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090) *
Grmuša, T.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (226199)
Dadić, K.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija mladosti (227722)
Car, S.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen (213964) *
Gehrmann, Z.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Politička geografija (200712)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Politički portreti u Dalmaciji 1860.-1918. (223536)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike (214655) *
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga iseljeništva (194392) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955) *
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Psihologijska etika (240092) *
Maričić, J.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832) *
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Rimska komedija (38874)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Rimska povijest i civilizacija (45755) *
Jerković, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Socijalna filozofija (214837) *
Barišić, P.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 1 - Sociologija hrvatskih regija (215026) *
Balabanić, I.; Marinović Golubić, M.
1,0,0
45
(15P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 2 - Religijske promjene u Hrvatskoj (253946)
Matić, R.; Perkov, I.; Brezovec, E.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 3 - Društvo i maloljetnička delikvencija (253967) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Srednjovjekovna filozofija (227453) *
Gavrić, A.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Stanovništvo Europe (238025) *
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Stanovništvo Hrvatske (226641) *
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Stanovništvo svijeta (215117) *
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sustavna pedagogija (226202)
Hrvatić, N.
- 45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Suvremene međunarodne migracije (239762)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo (215028)
Ćosić, S.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818) *
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820) *
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku (28462)
Burić, I.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089)
Kunić, T.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave (200121) *
Brajković, L.
0,0,0
60
(15P+45S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u razvojnu psihologiju (37808) *
Vučenović, D.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (172495) *
Marinović Golubić, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u umjetnu inteligenciju (227468)
Skansi, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3557) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za JP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Hrvatska likovna umjetnost (37464)
Kresnik, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Hrvatsko arheološko nasljeđe (37462)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
5.0 Hrvatsko latinističko nasljeđe (173415)
Jerković, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga kazališta (37469)
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(30P)
5 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske (188087)
Komušanac, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
ECTS KRO (1787) - Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na Studiju kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 History of Croatian Culture (144304)
Brozović, D.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971)
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083)
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska inkunabulistika (239794)
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163) *
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski prostor i arhitektura (245055) *
Ćosić, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089) *
Baković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Krajolik i tradicija u hrvatskoj arhitekturi (245054) *
Ćosić, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Marin Držić (215209) *
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408) *
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (215154)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika (234350) *
Ordulj, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Pravogovor (188077) *
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uloga latinizama u hrvatskom jeziku (239796) *
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti (117209) *
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090) *
Jerković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS TZP (3557) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za JP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi (188082)
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
5.0 Hrvatska dijalektologija (37872)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture (188084)
Jurić Janjik, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije (38842)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnoga jezika (188081)
Grčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
5.0 Završni rad (38774)
0,0,0
0
()
6 INFO
ECTS KRO (1787) - Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na Studiju kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 History of Croatian Culture (144304)
Brozović, D.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971) *
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083) *
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska inkunabulistika (239794) *
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski prostor i arhitektura (245055)
Ćosić, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968) *
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089)
Baković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Krajolik i tradicija u hrvatskoj arhitekturi (245054)
Ćosić, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Marin Držić (215209)
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408) *
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (215154) *
Vukelić, V.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika (234350)
Ordulj, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Pravogovor (188077)
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uloga latinizama u hrvatskom jeziku (239796)
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti (117209)
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090)
Jerković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS TZP (3557) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za JP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fonologija hrvatskoga jezika (188063)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
5.0 Hrvatska književnost srednjovjekovlja (45641)
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest srednjega vijeka (37431)
Popić, T.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Hrvatski identitet u europskom kontekstu (84454)
Piskač, D.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (188067)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 (165536)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
1 INFO
5.0 Uvod u kroatologiju (144284)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS Courses for Erasmus+ student mobility
=> reserve
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Book and Library History in Croatian Cultural Territory (144799) *
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2 INFO
4.0 Croatian as Foreign Language 1/Hrvatski za neizvorne govornike 1 (226944)
Ordulj, A.
1,1,0
60
(15P+30SJ+15S)
1, 2 INFO
4.0 Croatian as Foreign Language 2/Hrvatski za neizvorne govornike 2 (249459) *
- 60
(15P+30LK+15S)
1, 2 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 History of Croatia (196383) *
Glazer, E.
1,1,0
30
(30P)
1, 2 INFO
4.0 History of Croatian Culture (144304)
Brozović, D.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971)
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083)
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska inkunabulistika (239794)
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163) *
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski prostor i arhitektura (245055) *
Ćosić, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089) *
Baković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Krajolik i tradicija u hrvatskoj arhitekturi (245054) *
Ćosić, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Marin Držić (215209) *
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408) *
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (215154)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika (234350) *
Ordulj, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Pravogovor (188077) *
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uloga latinizama u hrvatskom jeziku (239796) *
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti (117209) *
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090) *
Jerković, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS TZP (3557) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za JP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Račić, M.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO