Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike
Šifra: 214655
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje sa specifičnim sastavnicama povijesti Dubrovnika, njezinim temeljnim gospodarskim, političkim, društvenim i kulturnim posebnostima i procesima.
Ukazivanje na važnost jadransko-balkanskoga i sredozemnoga područja kao širega konteksta hrvatske srednjovjekovne i novovjekovne povijesti.
Studiranje relevantne literature.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
Objasniti urbanu genezu grada i društveno-gospodarsku dinamiku dubrovačkoga srednjovjekovlja te promjene koje su nastupile u ranonovovjekovlju.
Opisati bogatu i slojevitu baštinu Dubrovnika kao višestoljetnoga gospodarskoga i kulturnoga središta u jadranskom i sredozemnom kontekstu.
Prepoznati i valorizirati institucionalni i politički (aristorepublikanski) ustroji dubrovačke države kao jedinstvenoga državnopravnoga subjekta na hrvatskom prostoru.

Nakon završetka studijskoga programa studenti će moći:
- Objasniti povijesne i geopolitičke preduvjete i posebnosti nastanka i razvoja Dubrovačke komune, kasnije Republike.
- Analizirati ključne društvene i gospodarske procese koji su doveli do uspona grada-države.
- Definirati osnovne sastavnice političke vlasti i društvene slojeve u Dubrovačkoj Republici.
- Komparirati poredak u Dubrovačkoj Republici sa susjednim državama i carstvima.
- Interpretirati razloge višestoljetne uspješnosti dubrovačke politike i diplomacije.
- Analizirati gospodarski uspon, napose pomorstvo kao temelj dubrovačke ekonomije.
- Ocijeniti važnost Dubrovačke Republike kao hrvatske povijesne afirmacije.

Opis sadržaja predmeta:
1. Nastanak i najranija povijest Dubrovnika
2. Dubrovnik pod bizantskom vlašću
3. Komunalni razvoj u doba mletačkoga vrhovništva
4. Razdoblje ugarsko-hrvatske vrhovne vlasti
5. Izgradnja odnosa s Osmanskim Carstvom
6. Gospodarski uspon na kopnu i moru
7. Oblikovanje društvenih struktura i izgradnja aristorepublikanskoga poretka
8. Latentni sukobi raskol patricijata
9. Osvrt na kulturnu povijest Dubrovnika
10. Između Istoka i Zapada: Dubrovačka Republika kao pomorska sila
11. Konzularne i diplomatske veze Republike s drugim državama
12. Potres 1667. i njegove posljedice
13. Dubrovnik u 18. stoljeću
14. Slom Republike
15. Zaključno predavanje - rekapitulacija, osvrt na izvore i literaturu
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

2. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

3. semestar
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

4. semestar Ne predaje se
KRO (3001) - izborni TZP - Redovni studij - Kroatologija
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (17191) - Izborni predmeti: Povijest ranoga novoga vijeka i 19.st. - Redovni studij - Povijest
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

5. semestar
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija

6. semestar Ne predaje se
POV (3517) - izborni TZP - Redovni studij - Povijest
SOC (2960) - izborni TZP - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Stjepan Ćosić:

    ponedjeljkom u 16.30 – 17.30

    Lokacija: zgrada 77, ured 718
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic