Priprema preventivnih programa
Šifra: 214005
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lovorka Brajković
Izvođači: Katarina Jelić, mag. psych. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi kolegija:
Omogućiti studentima definiranje i razlikovanje teorijskih pristupa prevenciji u lokalnoj zajednici.
Upoznati studente s procesom razvoja preventivnih programa, osvrnuti se na ulogu lokalne zajednice te ostalih čimbenika koji utječu na negativne razvojne ishode.
Prikazati studentima preventivne programe koji se primjenjuju u Hrvatskoj i svijetu te pojasniti važnost suradnje odgojno-obrazovnoga, zdravstvenoga i penološkoga sustava te sustava socijalne skrbi.
Obuhvatiti kvantitativnu i kvalitativne metodologiju koja se koristi prilikom mjerenja učinkovitosti, vrjednovanja i procjene opravdanosti preventivnih programa.
Raditi na osmišljavanju izvornoga preventivnoga programa, od analize relevantne literature, preko izrade logičke matrice do planiranja i vrjednovanja provedbe preventivnoga programa te kritički analizirati njegovu održivost.
Seminarskim radovima u manjim skupinama primijeniti stečeno znanje u oblikovanju originalnoga prijedloga projekta iz područja prevencije.
Literatura:
 1. Udžbenik iz primijenjene socijalne psihologije, s naglaskom na osmišljavanje rješenja za važna društvena pitanja.
 2. Eksperimentalne i neeksperimentalne metode; osnove statističkih analiza.
 3. Poglavlja: strategije istraživanja, metode prikupljanja empirijskog materijala, umjeće interpretacije i evaluacije.
 4. Havelka, M.: Zdravstvena psihologija
 5. Bašić, J.: Teorija prevencije - Prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih
Preporučena literatura:
 1. Programi evaluacije i evaluacijska istraživanja su objektivne činjenice, ali i socijalno-konstruirane kategorije koje oblikuje specifični kontekst unutar kojega djeluju različiti sudionici: klijenti/korisnici, multipli stakeholdersi i evaluatori.
 2. U priručniku je razrađen model socijalnopedagoških intervencija u osnovnoj školi koji je utemeljen na suvremenim teorijama učenja i promjena.
 3. Trening je usmjeren na izgradnju i poboljšanje radnog i socijalnog ponašanja djece i mladih u dobi od 13 do 20 godina. Širok raspon primjene: agresivno-nesocijalno ponašanje, te pomanjkanje inicijative i problemi s motivacijom, osobito radnom.
3. semestar
PSI-dipl. (5054): Izborni metodološki kolegiji - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Lovorka Brajković:

  petkom od 11 do 12 sati i prema prethodnom dogovoru putem e-maila

  Lokacija:
 • Katarina Jelić, mag. psych.:

  Četvrtak, 14:20-15:50h

  Lokacija: 206
Obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS