Preparation of prevention programs
Code: 214005
ECTS: 3.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Lovorka Brajković
Lecturers: Katarina Jelić, mag. psych. - Seminar
Take exam: Studomat
English level:

1,0,0

All teaching activities will be held in Croatian. However, foreign students in mixed groups will have the opportunity to attend additional office hours with the lecturer and teaching assistants in English to help master the course materials. Additionally, the lecturer will refer foreign students to the corresponding literature in English, as well as give them the possibility of taking the associated exams in English.
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Seminar 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Learning outcomes:
Literature:
  1. Applied Social Psychology: Understanding and Addressing Social and Practical Problems., Udžbenik iz primijenjene socijalne psihologije, s naglaskom na osmišljavanje rješenja za važna društvena pitanja., Schneider, F.W., Gruman, J.A., Coutts, L.M., London: Sage., 2013.
  2. Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima., Eksperimentalne i neeksperimentalne metode; osnove statističkih analiza., Milas, G., Jastrebarsko: Naklada Slap., 2005.
  3. Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima., Poglavlja: strategije istraživanja, metode prikupljanja empirijskog materijala, umjeće interpretacije i evaluacije., Halmi, A., Jastrebarsko: Naklada Slap., 2004.
  4. Zdravstvena psihologija, , Havelka, M., Zagreb: Školska knjiga., 2009.
  5. Teorija prevencije - Prevencija poremećaja u ponašanju i rizičnih ponašanja djece i mladih, , Bašić, J., Zagreb: Školska knjiga., 2009.
Optional literature:
  1. Programi evaluacije i evaluacija istraživanja u društvenim znanostima, Programi evaluacije i evaluacijska istraživanja su objektivne činjenice, ali i socijalno-konstruirane kategorije koje oblikuje specifični kontekst unutar kojega djeluju različiti sudionici: klijenti/korisnici, multipli stakeholdersi i evaluatori., Halmi, A., Jastrebarsko: Naklada Slap., 2008.
  2. Socijalnopedagoški mozaik - Razvoj modela potpore učenicima s problemima u ponašanju, U priručniku je razrađen model socijalnopedagoških intervencija u osnovnoj školi koji je utemeljen na suvremenim teorijama učenja i promjena., Bouillet, D., Bićanić, J., Ivančan, A., Novosel Guszak, D., Rovis Brandić, A. i Sitar, M, Zagreb: Školska knjiga., 2018.
  3. Trening namijenjen mladeži - Strukturiranje radnog i socijalnog ponašanja, Trening je usmjeren na izgradnju i poboljšanje radnog i socijalnog ponašanja djece i mladih u dobi od 13 do 20 godina. Širok raspon primjene: agresivno-nesocijalno ponašanje, te pomanjkanje inicijative i problemi s motivacijom, osobito radnom., Petermann, U. i Petermann, F., Jastrebarsko: Naklada Slap., 2012.
3. semester
PSI-dipl. (7596): Izborni predmeti II. godina - Regular studij - Psychology

4. semester Not active
PSI-dipl. (7596): Izborni predmeti II. godina - Regular studij - Psychology
Consultations schedule:
News

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic