O nama

Studij hrvatske kulture (kroatologije) ustrojen je i izvodi se na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 1993. godine. Središnji je interdisciplinarni studij hrvatskoga jezika i kulture oko kojeg se razvija cijela koncepcija Hrvatskih studija. Riječ je o studiju koji je do sada obrazovao velik broj stručnjaka u toj disciplini i u kombinaciji s drugim strukama unutar Hrvatskih studija i Sveučilišta u Zagrebu. Najveći broj diplomiranih studenata našao je posao u različitim djelatnostima – školstvu, kulturnim institucijama, državnim ustanovama, gospodarstvu, medijima, diplomatskim predstavništvima, turističkim uredima i drugdje. Pokazalo se da ima potrebe za tako obrazovanim stručnjacima u društvu. Također, studij kroatologije jedinstveni je studij u okviru Sveučilišta u Zagrebu, koji na sveučilišnoj razini promišlja različite aspekte hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta i u tom pogledu je zanimljiv mnogim studentima drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mnogim stranim studentima koji su studirali ili će studirati pojedine dijelove toga programa ili cijeli program studija hrvatske kulture. Program slijedi temeljne preporuke Bolonjske deklaracije i zakonske okvire za ustrojavanje studija. U tom smislu program je zadržao sve bitne značajke ranijih četverogodišnjih studija, uz prilagođavanje novomu trogodišnjemu, odnosno petogodišnjemu obrazovnomu ciklusu. Studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu središnji je kulturološki studij takve vrste, koji ima namjeru postati nositelj razvoja sličnih studija u svijetu i temeljni visokoškolski ustrojbeni okvir koji ima za cilj skrbiti o ustrojavanju i izvođenju kulturalnih hrvatskih studija u svijetu. Studij kroatologije izvodi se u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj kombinaciji na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Od 2006. ustrojen je i poslijediplomski doktorski studij kroatologije koji je osmislio akademik Radoslav Katičić.


Objavljeno: 6. 7. 2020. u 09:15
Lidija Bogović

Prof. dr. sc. Sanja Vulić suradnica je na Međunarodnom projektu Dialektforschung / Gradišćanskohrvatski govori, kojemu je sjedište u Gradišću u Austriji. Projekt okuplja znanstvenike iz triju zemalja: Austrije, Hrvatske i Mađarske. Zahvaljujući potpori Europske unije, taj je projekt ustanovljen u Hrvatskom kulturnom i dokumentarnom centru (Kroatischen Kultur- und Dokumentationszentrum) u Željeznu (Eisenstadt), glavnom gradu pokrajine Gradišće (Burgenland) u Austriji. Projektom su obuhvaćena sva naselja u kojima žive Hrvati u Austriji, zapadnoj Mađarskoj i Slovačkoj, također južnomoravski Hrvati u Češkoj. U okviru projekta planira se objavljivanje nekoliko knjiga. Nedavno je objavljena prva knjiga, koja je naslovljena Hrvatska rič gradišćanskih Hrvatov (448 str.), a djelo je četvero autora iz triju zemalja.

Jedan od njih je dopisni član HAZU Nikola Bencsics iz Austrije, koji je ujedno i urednik te prve knjige. Ostali su autori Šandor Horvath iz Mađarske te iz Hrvatske Robert Bacalja i Sanja Vulić. Profesorica Vulić s Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu autorica je dijela knjige u kojem se iscrpno analizira jezik gradišćanskohrvatske književnosti od početka 20. stoljeća (točnije od 1903.) do današnjih suvremenih autora. O knjizi su već izvijestili brojni manjinski mediji u Austriji i Mađarskoj. Povodom objavljivanja knjige prof. Vulić je bila gošća u emisiji Mostovi - Hrvatima izvan domovine 1. programa Hrvatskoga radija i Glasa Hrvatske, a nedugo zatim gostovala je na Hrvatskom radiju iz Mađarske.

 

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic