Maintenance Service
Ivan Goran Benković e-mail 245 7623
     
Snježana Habric e-mail 245 7625
Milica Mandić e-mail 245 7625
Stana Tomić e-mail 245 7625
Zora Vukoja e-mail 245 7625
Željka Karlović e-mail 245 7625

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic