Nastavnici i predmeti
povjera predavanja
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. soc. Marija Zelić e-mail 018
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Renato Matić 245-7618 7618 e-mail  
prof. dr. sc. Stipan Tadić e-mail  
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivan Balabanić e-mail 018
izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović e-mail 17
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Erik Brezovec e-mail 018
doc. dr. sc. Marica Marinović Golubić e-mail 018
doc. dr. sc. Dario Pavić 245-7652 7652 e-mail 17
doc. dr. sc. Ivan Perkov e-mail 010
doc. dr. sc. Andreja Sršen 245-7652 7652 e-mail 13

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Petar Bilobrk e-mail  
dipl.pol. Ivan Bota e-mail  
dr. sc. Lovre de Grisogono e-mail  
dipl. oec. Jelena Hadžić e-mail  
dr. sc. Boris Kozjak 01 663 7047 e-mail  
mr. sc. Gabrijela Sabol e-mail  
mag. soc. Tihana Štojs Brajković e-mail  

redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Tihomir Cipek e-mail  
prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga e-mail  

naslovni docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Krunoslav Borovec e-mail  
doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj e-mail  
doc. dr. sc. Sara Ursić e-mail  

naslovni redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Krešimir Peračković 01-4886 809 e-mail  
prof. dr. sc. Benjamin Perasović e-mail  
prof. dr. sc. Nenad Pokos e-mail  

naslovni predavač
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
pred. Goran Batina e-mail  

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Joost Van Loon e-mail  

izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Nikša Dubreta e-mail  
izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić e-mail  

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Luka Janeš e-mail  
doc. dr. sc. Luka Šikić e-mail 18

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Analitika društvenih medija
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Analiza učinaka društvenih akcija
0,0,0
3
INFO
Criminology of Bullying
1,1,1
1, 3
INFO
Demografski razvoj Hrvatske
1,0,0
1, 3
INFO
Devijantnost na radnome mjestu
1,1,1
2, 4
INFO
Digitalna sociologija
1,1,1
1, 2, 3, 4
INFO
Diplomski rad
1,0,0
4
INFO
Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st.
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Društveni menadžment
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Društveno odgovorno djelovanje
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Društvo i maloljetnička delinkvencija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Društvo inovacija
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Društvo i održivost
0,0,0
1, 2
INFO
Društvo rizika
1,1,1
1, 2, 3, 4
INFO
Ekonomska sociologija
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Europska unija i civilno društvo
1,0,0
1, 3
INFO
Europsko društvo i cjelovita ekologija
0,0,0
2, 4
INFO
Fenomenologijska sociologija
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Geopolitika i globalna sigurnost
1,1,0
1, 2, 3, 4
INFO
Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatska tradicijska kultura i globalizacija
0,0,0
3, 4
INFO
Hrvatske državne, javne i društvene institucije
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatski identitet u europskom kontekstu
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatsko društvo i vjerske slobode
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Integrativna bioetika, okoliš i društvo
1,1,1
1, 2, 3, 4
INFO
Istraživanje tržišta
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Izbori i društvene zakonitosti
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Komunikacijsko-medijske teorije
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Kritička misao u sociologiji
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Kultura mira i nenasilja
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Kulturna antropologija
1,0,0
5, 6
INFO
Kvantitativne metode istraživanja
1,0,0
3
INFO
Lokalni i regionalni razvoj Hrvatske
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Ljudska prava
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Međunarodni odnosi
1,0,0
2, 4
INFO
Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Nasilje djece i maloljetnika
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Osnove istraživanja tržišta
1,0,0
5, 6
INFO
Politička ekonomija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Politička geografija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Politike održiva razvoja Europske unije
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Postindustrijsko društvo
0,0,0
6
INFO
Povijest hrvatske sociologije
1,1,1
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest socijalnih teorija
1,0,0
1, 2
INFO
Predrasude i prevencija diskriminacije
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Primjena statističkih programa
1,0,0
2, 4
INFO
Primjene statistike u društvenim istraživanjima
1,0,0
5, 6
INFO
Psihijatrija i društvo
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Socijalna ekologija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Socijalna psihologija
1,0,0
3, 4
INFO
Sociologija devijantnosti
0,0,0
3, 4
INFO
Sociologija hrvatskoga društva 1 - Sociologija hrvatskih regija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sociologija hrvatskoga društva 2
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sociologija hrvatskoga društva 3
0,0,0
1, 2, 5
INFO
Sociologija hrvatskoga društva 4- Hrvatski medijski sustav
1,0,0
6
INFO
Sociologija identiteta
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sociologija igara na sreću
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sociologija informatičke profesije
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Sociologija interneta
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sociologija javnoga zdravstva
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Sociologija kulture i umjetnosti
1,0,0
5, 6
INFO
Sociologija migracija i etničnosti
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Sociologija morala
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Sociologija potrošnje
0,0,0
1, 3
INFO
Sociologija prehrane
1,0,0
3, 4
INFO
Sociologija prostora
1,1,0
1, 2
INFO
Sociologija rada i organizacije
1,0,0
1, 2
INFO
Sociologija razvoja
1,0,0
2, 4
INFO
Sociologija religije
1,0,0
1, 2, 5, 6
INFO
Sociologija sigurnosti
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu
0,0,0
1, 3
INFO
Sociologija uporabe droga
1,0,0
1, 3
INFO
Sociologija upravljanja ljudskim potencijalima
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Sociologija zdravlja i bolesti
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sociology of Domestic Violence
1,1,1
1, 2, 3, 4
INFO
Sociološke teorije 1
1,0,0
4
INFO
Sociološke teorije 2
1,0,0
5
INFO
Stanovništvo svijeta
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Statistika u društvenim istraživanjima
1,0,0
4
INFO
Statistika u društvenim istraživanjima
1,0,0
4
INFO
Supkulture mladih
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Sustavna sociologija 1
0,0,0
2
INFO
Sustavna sociologija 2
0,0,0
3
INFO
Suvremeni duhovni izazovi
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Šport i društvo
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Uvod u metode društvenih istraživanja 1
1,1,0
3
INFO
Uvod u metode društvenih istraživanja 2
1,0,0
3, 4
INFO
Uvod u sociologiju
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uvod u znanstveni rad
1,0,0
1, 2
INFO
Završni rad
0,0,0
6
INFO

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS