O djelatniku
Goran Radoš, dr. sc.
Zvanje:povjera predavanja
Funkcija:predavač
Lokacija: 106
Telefon:012457627
Telefon kućni:7627
Mobilni telefon:+385981717170
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU
Godina doktoriranja:2019.
Na odjelu od:2019.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Dr. sc. Goran Radoš (Zagreb, 1965.) uz obiteljski odgoj polazio vrtić, RKTvj., te pohađajući OŠ M. Držića i srednju Prirodoslovnu školu V. Preloga (ex KTOC) vježbao športski karate (shotokan) i igrao m. nogomet (hakl). Na Sveučilištu u Zagrebu diplomirao je politologiju (FPZG) i informatiku (FFZG), magistrirao iz ekonomije (EFZG) i političkih znanosti (FPZG), a na Sveučilištu u Sarajevu magistrirao iz komunikologije (FPN), sigurnosnih studija (FKKSS) i kriminologije (FKKSS). Doktorirao je ekonomiju (IUT) na doktorskom studiju Menadžment u obrazovanju i postigao ak. stupanj doktora znanosti, polje ekonomija, grana menadžment (2019). 

Knjiga : Modeli informacijskog obrazovanja-Benchmark korisnog znanja za djelotvornu primjenu u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (ECSA, 2021).

Bio : Nakon završetka studija, nezaposlenost dogovorne ekonomije prevladao je zaposlivši se u ugostiteljstvu i građevinskom sektoru u Londonu (1990.). U Zagreb se vraća nakon objave rezultata prvih slobodnih i demokratskih parlamentarnih izbora. Branitelj - dragovoljac DR 1990./1991. Radi kao instruktor - kontrolor na prvom hrvatskom Popisu stanovništv te u provedbi Refernduma o samostalnosti RH, a nakon kojega završava prvi Diplomatsko-konzularni tečaj Vlade RH i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ministarstvu vanjskih poslova RH (MVP) pridružio se tijekom ustrojavanja hrvatske diplomatske službe (1992.) gdje je ml. pomoćnik šefa kabineta mvp-a, a u mandatu sljedećeg mvp-a obavlja dužnost diplomata u rangu II. tajnika u Upravi za europsku političku bilateraluu. Nnakon diplomiranja na jednogodišnjem diplomatskom stručnom studiju Diplomatske akademije MVP-a (DA MVP,  II. naraštaj) dodatno se obučava u ekonomskom djelokrugu rada u veleposlanstvima RH u Štokholmu i Kairu. Sporazumom o prijelazu između MVP-a i Ministarstva razvitka i obnove RH (MRO) imenovan je načelnikom Odjela u Upravi za razvitak sa zadaćom ojačavanja koordinacije i dizanja interoperabilnosti ministarstva sa Hrvatskim fondom za privatizaciju (HFP), Agencijom za promet nekretninama (APN), Upravom za prognanike i izbjeglice, Hrvatskim centrom za razminiranje (HCR) i Fondom za obnovu i izgradnju Vukovara. Imenovan zamjenikom gl. pregovarača odlukom pomoćnika ministra Uprave za razvitak zadužen je temeljem Sporazuma o mirnoj reintegraciji ("Erdutski sporazum") da u Hrvatskom podunavlju (1600 km2) ministarstvu omogući funkcionalno djelovanje za ubrzanje povratka hrvatskih prognanika nakon povlačenja postrojba međunarodnih mirovnih snaga (UNTAES). Imenovan pomoćnikom ravnatelja Uprave za razvitak koordinator je izvedbe međunarodnog projekta Ministarstva (MRO), USAID-a i HEP-a i HCR-a za rekonstrukciji visokonaponske el. mreže (300 KV) na Banovini, Kordunu i Dalmaciji, te sudjeluje u tri kruga međudržavnih pregovora o implementaciji čl. 7. Sporazuma o normalizaciji odnosa između RH i SRJ, a slijedom dogovora između Vlade RH i veleposlanstva SAD egzemplarno je prvu poslijeratnu povratničku obitelj iz SRJ uveo u posjed nekretninske imovine u RH. Susljednom odlukom potpredsjednika Vlade RH imenovan je operativnim voditeljem hrvatsko-međunarodnog tima s kojim, u skladu s međunarodnim pravom, uspješno izvodi kopneno-pomorsku operaciju isporuke 600 t specijalne pomoći Vlade Republike Hrvatske R. Albaniji. Po prijelazu u Upravu za otoke u Ministarstvu mora, graditeljstva i infrastrukture RH operativno vodi javna nadmetanja, financijski nadzor, te izvedbeni nadzor kapitalnih razvojnih projekata na hrvatskim otocima i priobalju. Usporedo s radom u državnom sektoru započeo je unakrsni prijelaz u profitni sektor te višekratno služi u članstvima nadzornih tijela tvrtki i javnih institucija. U mandatu nove državne administracije, osim obavljanja poslova voditelja Odsjeka za investicije, imenovan je stečajnim upraviteljem tvrtke u državnom vlasništvu u kojoj 3,5 godine provodi stečajni postupak i u zakonskom roku zaključuje pri Trgovačkom sudu u Splitu. U profitni sektor - industriju osiguranja na menadžersku poziciju prelazi u vodeću hrvatsku osiguravateljsku kompaniju (2004.-'09.) i upravlja timom za nabavu kao direktor Službe za korporativnu nabavu, te direktor Službe za nabavu i upravljanje imovinom, potom imenovan direktorom Službe za informatiku s koje poslovne funkcije provodi i okončava strateški projekt simultane izgradnje dviju STP do etape ključ u ruke (u Spllitu i Korčuli). Izabrani je naslovni predavač i naslovni asistent u području informacijskih i komunikacijskih znanosti te je vanjski suradnik - predavač kolegija: Osnove komunikologije i Komunikacijski menadžment na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na Veleučilištu Baltazar (2006.-'11.). Usporedo, imenovani je interim predsjednik Uprave - direktor javne komunalne tvrtke (2010.-'11.) te menadžmentom preokreta upravlja financijskom i organizacijskom konsolidacijom komunalnog društva na Dugom Otoku. Od 2013.-'14. u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH (ex DUHIRH) rješenjem predstojnice imenovan je savjetnikom s posebnim položajem za gospodarstvenu potporu poduzetnicima Hrvatima izvan RH, a zatim 2015. prelazi u menadžment dviju privatnih tvrtki za komunalni inženjering gdje je imenovan prokuristom tvrtke, potom Izvršnim direktorom za financije, investicije i razvoj, i predsjednikom Uprave - direktorom te iz Sarajeva upravlja poslovanjem tvrtke u integriranom poslovnom području BiH. Uz posao u profitnom sektoru, član je, potom Tajnik Odjela za društvene znanosti i o.d. Urednika u Hrvatskom društvu za znanost i umjetnost, a od 2019. predaje na Odsjeku za komunikologiju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Područja kolegija i ishodi učenja : Predaje kolegije iz primjenjenog menadžmenta i organizacijskog odlučivanja u korporativnom i javnom sektoru, izvještajnoj zajednici i informativnim sustavima te iz fenomenologije i suodnosa otvorenih izvora informacija, medija i računalne propagande, studija terorizma i nacionalne sigurnosti. Ishodima suradničkog učenja i istraživački usmjerenom nastavom, kolegiji su vezani uz komplementarnu uporabu i zaštitu točnosti podataka i informacija za tvorbu akcijabilnih izvjesnica te izradu objektivnih strateških analiza kojima se kreiraju strategije ili poslovni modeli u kompleksnom okolišu i informacijskoj asimetriji. Akcijabilnost, funkcionalnost, priorizacija i komunikabilnost sposobnosti su koje studenti akcelerirano usvajaju kao temeljno znanje, a nadgradnjom i kao napredno operativno i stvaralačko znanje™za optimalno odlučivanje i upravljanju te kreiranje novih ideja, rješavanje problema te za ispunjavanje objektivno ciljanih rezultata. Novo znanje služi i za tvorbu korisnoga multidisciplinarnoga znanja kojim se detektiraju, potom učinkovito rješavaju problemi na operativnoj i strateškoj razini u profitnom i/ili javnom sektoru. 

Usavršavanje:

(i) „Tečaj za diplomatsko-konzularne poslove Republike Hrvatske“ - Vlada RH i Pravni fakultet UNIZG, 1992; 

(ii) "Diplomatski stručni studij' - Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova RH, 1997.

Sudjelovao je i izlagao na više domaćih i inozemnih stručnih i znanstvenih konferencija i simpozija. Objavio je knjigu-monografiju, a u suautorstvu i samostalno nekoliko znanstvenih poglavlja u knjizi, više znanstvenih radova u znanstvenim časopisima i radova na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Nagrade/stipendije za obrazovno usavršavanje :

• Stipendija Ministarstva znanosti RH za poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1992.

• Stipendija Ministarstva znanosti RH za poslijediplomski (doktorski) studij iz informacijskih znanosti na Sveučilištu u Zadru, 2005.

Znanstveni interes : Donošenje optimalnih odluka - menadžersko odlučivanje u profitnom sektoru i dužnosničko odlučivanje u javnom sektoru u informacijsko-komunikacijskoj asimetriji i resursno imperfektnom okruženju; Optimiziranje organizacijskog dizajna i dizanje tehnologije učinkovitog upravljanja; Menadžment državnih institucija i eksterni/interni izvještajni ciklus i prijenos primjenljivog znanja; Upravljivost, kreiranje i učinkovitost poslovnih procesa i operacija; Forenzika, detekcija i redukcija skrivenih (neproduktivnih) troškova i upravljanje preokretom u javnom i profitnom sektoru; Tvorba i komuniciranje akcijabilnim izvjesnicama i odlučivanje izvještajnog menadžmenta.

Član je Hrvatskog društva za znanost i umjetnost, Sarajevo.

Član je Matice hrvatske - Odjela za medije i Odjela za gospodarstvo, Zagreb.

Predsjednik je Kyokushin karate kluba Maksimir, Zagreb.

Dobrovoljni je darivatelj univerzalne krvne grupe 60 puta.

Član je kluba navijača NK Dinamo Zagreb od 1.6.1965.

Oženjen je i otac troje djece.

Hrvatski branitelj - dragovoljac (1990-'91.).

Civilno priznanje: Spomenica Domovinske zahvalnosti za uzornu službu. //  Vojno priznanje: Spomenica Domovinskog rata; Trofejno oružje načelnika Stožera 106. d.p.

Član je Kluba veterana 148. brig. HV, Zagreb - Trnje.

Business Resume : Goran Rados, a native of Zagreb, Croatia,1965, Economist, Criminologyst and Politic Scientist has a 20+ professional years on executive positions in public diplomacy service (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Croatia) and profit sector, both in economics and infrastructure projects as well in migrations/demography field (Ministry for Reconstruction and Development; Central State Office for Croats Abroad) and academia (University of Zagreb; University of Applied Sciences Baltazar; Croatian Society for Science and Arts).

In profit sector he had mid to higher managerial positions at insurance industry (Procurement Director, Director of Procurement and Assets, IT Director, and Inspection Stations Construction Coordinator), and as a Liquidation Manager and Interim Executive Manager in profit companies responsible for rapid deploying executive solutions for resolving organizational problems, improving decision making processes and management changes, with advanced verbal and numerical reasoning aproach.

Also, he possesses proficiency business skills and experience as a CEO and in the management of assets, sales (General Manager; Executive Director for Finance |CFO|, Investments and Development), investment and financial management (Temporary Fund Manager). Additionally, he is extra skilled for applicable cost management decisions making and procurement processes in profit and public sector.

Educ : Goran received his PhD in Economics (Management) from IUT (2019), and both M.A. in Economics and M.S. in International Relations from University of Zagreb. He holds a M.A. in Communication and M.A. in Security Study, as well gained M.A. in Criminology from University of Sarajevo. Graduated degree in Informatics (B.A.) and Political Studies (B.S.) gained from University of Zagreb.

Goran is Homeland war veteran - volunteer.

His civil and military decorations and awards include the Memorial Medal of Homeland Gratitude, Homeland War Memorial Medal and Trophy Weapon Award.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS