Objavljeno: 5. 10. 2021. u 15:48
Uređeno: 5. 10. 2021. u 21:53
Petar Šarić

Temeljem članka 5. i članka 10. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim
organizacijama Studentski zbor Fakulteta hrvatskih studija raspisuje

NATJEČAJ

za studentskog pravobranitelja i zamjenika studentskog pravobranitelja za akademsku godinu 2021./2022.


Natječaj traje od 5. listopada 2021. do 15. listopada 2021.
Dužnosti studentskog pravobranitelja definirane su člankom 17. stavkom 3. Zakona o studentskom
zboru i drugim studentskim organizacijama i glase:
– prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim
tijelima visokog učilišta,
– savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
– može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,
– obavlja druge poslove utvrñene općim aktom visokog učilišta.


Zamjenik studentskog pravobranitelja pomaže Studentskom pravobranitelju u obavljanju dužnosti.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Studentskog pravobranitelja, dužnosti Studentskog
pravobranitelj preuzima Zamjenik studentskog pravobranitelja u razdoblju trajanja spriječenosti
ili odsutnosti Studentskog pravobranitelja.


Prijava mora sadržavati motivacijsko pismo, životopis i potvrdu o ispunjavanju zakonskih kriterija
za obnašanje funkcije
(potvrda o položenih minimalno 60 ECTS-a u zadnje dvije godine ili potvrda
o upisu studija).


Kandidature je potrebno poslati na szbor.hs@gmail.com. Važno je naglasiti kandidirate li se za
zamjenika pravobranitelja ili pravobranitelja. Ako imate dodatnih upita, možete ih poslati na
prethodno navedenu e-mail adresu.
Nakon završetka roka za prijavu, kandidati (koji zadovoljavaju uvjete) bit će pozvani na razgovor
sa Povjerenstvom za izbor studentskog pravobranitelja.

Članovi Povjerenstva:
1. Petar Šarić
2. Tomislav Marčeta
3. Martin Lazić

U Zagrebu, 4. listopada 2021.


predsjednik Studentskog zbora Fakulteta hrvatskih studija

Petar Šarić, V. R.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic