Objavljeno: 27. 10. 2020. u 20:14
Uređeno: 27. 10. 2020. u 23:05
Petar Šarić

U listopadu 2020. godine Studentski zbor Fakulteta hrvatskih studija inicirao je postupak izbora studentskog pravobranitelja i zamjenika studentskog pravobranitelja. Kao članovi povjerenstva za odabir studentskog pravobranitelja i zamjenika studentskog pravobranitelja bili su imenovani studenti Petar Šarić, Korina Grbeša i Marija Barić Đurđević. Nakon obavljenog intervjua sa svim kandidatima napravljen je izvještaj na temelju kojeg je donesena odluka da će u akademskoj godini 2020./2021. funkciju studentskog pravobranitelja obavljati Katarina Dogan, a funkciju zamjenika studentskog pravobranitelja Ana Tušek. U ovoj objavi nalazi se detaljni izvještaj i komentar izbornog povjerenstva.

Povjerenstvo za izbor Studentskog pravobranitelja

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Borongajska cesta 83d

HR-10000 Zagreb                                                      

Studentski zbor Fakulteta hrvatskih studija

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Borongajska cesta 83d

HR-10000 Zagreb

 

                                                                                               

Temeljem članka 10. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama
Studentski zbor Fakulteta hrvatskih studija raspisao je natječaj za studentskog pravobranitelja i zamjenika studentskog pravobranitelja. Natječaj je bio otvoren od od 7. listopada 2020. do 17. listopada 2020. Dužnosti studentskog pravobranitelja definirane su člankom 17. stavkom 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i glase:

– prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim

tijelima visokog učilišta,

– savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,

– može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,

– obavlja druge poslove utvrđene općim aktom visokog učilišta.

Zamjenik studentskog pravobranitelja pomaže Studentskom pravobranitelju u obavljanju dužnosti.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Studentskog pravobranitelja, dužnosti Studentskogpravobranitelja preuzima Zamjenik studentskog pravobranitelja u razdoblju trajanja spriječenosti

ili odsutnosti Studentskog pravobranitelja.

Prijave su morale sadržavati motivacijsko pismo, životopis i potvrdu o ispunjavanju zakonskih kriterijaza obnašanje funkcije (potvrda o položenih minimalno 60 ECTS-a u zadnje dvije godine ili potvrdao upisu studija).

U svrhu natječaja izabrano je tročlano povjerenstvo za razgovor s kandidatima.

 

Članovi Povjerenstva:

1. Korina Grbeša, univ.bacc. philol.cro. ethist.

2. Petar Šarić, univ.bacc. soc. etphil.

3. Marija Barić Đurđević, univ.bacc. philol.lat. etphil.

 

 

IZVJEŠĆE

Zaprimljene su 3 prijave: 1 za zamjenika studentskog pravobranitelja, 2 za studentskoga pravobranitelja.

a)Za zamjenika studentskog pravobranitelja prijavila se kandidatkinja Ana Tušek

Za mjesto studentskoga pravobranitelja zaprimljene su dvije kandidature.

a)Kolegica Katarina Dogan

b)Kolegica Nicol Brekalo


ZAKLJUČAK

 

  • da se na mjesto zamjenika Studentskog pravobranitelja izabere kolegica Ana Tušek koja je i jedini kandidat za to mjesto.
  • da se na funkciju studentskog pravobranitelja ponovno izabere kolegica Katarina Dogan.

Obrazloženje:
            Iako su obje kandidatkinje izvrsni kandidati za mjesto studentskoga pravobranitelja, povjerenstvo je izabralo kolegicu Katarinu Dogan jer već ima iskustva u uspješnom obavljanju zadaće studentskoga pravobranitelja Studentskoga zbora Fakulteta hrvatskih studija te su studenti njenim zalaganjem bili izrazito zadovoljni. Kolegica Dogan dobila je i riječi hvale Pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu. Dalje smatra da je najsigurnije u ovoj nepredvidivoj akademskoj godini sudbine studenata povjeriti osobi koja je već iskušana i uspješno riješila sve nedaće koje su snašle studente što u normalnim što u pandemijskim uvjetima studiranja. Povjerenstvo predlaže da Studentski zbor fakulteta hrvatskih studija na idućoj sjednici prihvati mišljenje i kandidate povjerenstva.

 

U Zagrebu, 26.10.2020.                                                                      Petar Šarić

 

                                                                                                            Korina Grbeša

 

                                                                                                            Marija Barić Đurđević

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2024. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
Powered by Ekorre Academic